FinExpert.e15.cz

Jak na Přehled pro OSSZ za rok 2013

Základní termín pro doručení Přehledu je do 2. května 2013.
Jak na Přehled pro OSSZ za rok 2013

Všichni, kteří alespoň po část roku 2013 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, musí do 2. května 2014 doručit na místně příslušné OSSZ Přehled za rok 2013. 

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 je možné na místně příslušné OSSZ doručit i osobně, což je pro většinu OSVČ nejběžnější způsob doručení, neboť si přímo osobně ověří, že mají v registru všechny údaje v pořádku a řádně si plní své zákonné záležitosti. Další možností doručení je elektronické zaslání, např. přes datovou schránku

  • Základní termín pro doručení Přehledu je do 2. května 2013, o měsíc později než  pro podání daňového přiznání, přičemž 1. května je státní svátek. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak se lhůta pro podání Přehledu za rok 2013 prodlužuje o tři měsíce, tedy do 1. srpna 2014. 
  • Přehled je pro místně příslušnou OSSZ nejdůležitějším dokladem od všech OSVČ a nedodání je sankciováno. 

Kdy se neplatí sociální pojištění při vedlejší činnosti? 

Každoročně stoupá počet OSVČ, které si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávají, a hlavní činností je pro ně zaměstnání. Tyto OSVČ nemusí za rok 2013 platit sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti, jestliže jejich zisk nepřekročí 62 121 Kč za celý rok. Tato částka se poměrně snižuje při výkonu vedlejší činnosti pouze po část roku. Za každý měsíc, kdy nebyla vedlejší výdělečná činnost vykonávána, se částka 62 121 Kč snižuje o 5 177 Kč. Přestože zaměstnanci vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, která je pro ně vedlejším zdrojem příjmu, se ziskem do limitu, nebudou platit sociální pojištění, tak musí odevzdat nulový Přehled. 

  • Pro vedlejší výdělečnou činnost je nutné doložit potvrzení za rok 2013 o době trvání zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, aby mohla být samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší. Tento tiskopis orazí a podepíše zaměstnavatel, který je povinen toto potvrzení vydat do 8 dní od obdržení žádosti. 

Za vedlejší činnost je považována samostatná výdělečná činnost např. i u studentů, kteří rovněž musí doručit na OSSZ potvrzení, že jsou studentem od své školy. Pro obě potvrzení jsou lze použít tiskopis ČSSZ.

Vyměřovací základ za rok 2013

Sociální pojištění za rok 2013 se počítá z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ pro rok 2013 stanovený legislativou, tak se pro výpočet sociálního pojištění použije minimální vyměřovací základ. Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ mají OSVČ na hlavní činnost.

  • Měsíční minimální vyměřovací základ je  6 471 Kč měsíčně, tedy 77 652 Kč za celý rok 2013. Minimální vyměřovací základ se každoročně mění a odvíjí se od výše minimální mzdy stanovené MPSV.

Sociální pojištění u OSVČ, které nevstoupily do II. pilíře, je následně 29,2 % z vyměřovacího základu. Během roku 2013 odváděly OSVČ zálohy na sociálním pojištění, které se od výsledné povinnosti na sociálním pojištění odečtou a v Přehledu za rok 2013 se vypočítají nové měsíční zálohy. 

  • Nová měsíční záloha musí být zaplacena za měsíc, kdy byl odevzdán Přehled za rok 2013. Když OSVČ odevzdá Přehled v březnu 2014, potom musí novou měsíční zálohu vypočtenou dle hospodaření za rok 2013 zaplatit do 20. dubna 2014. Minimální měsíční záloha v roce 2014 je 1 894 Kč. 

Praktický příklad

OSVČ pan Zelený, který nevstoupil do II. důchodového pilíře, měl za rok 2013 příjmy ve výši 945 456 Kč a výdaje ve výši 597 946 Kč. Během roku 2013 platil následující měsíční zálohy: 

Klepněte pro větší obrázek

Celkem na měsíčních zálohách během roku 2013 zaplatil pan Zelený 34 467 Kč. Pan Zelený neplatil po celý rok 2013 stejně vysoké měsíční zálohy, neboť v lednu, únoru a březnu 2013 zaplatil zálohu ještě dle hospodaření v roce 2011. V březnu 2013 odevzdal Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 a poprvé za březen 2013 musel zaplatit vypočtenou zálohu dle hospodaření v roce 2012. Zálohu za březen 2013 platil v dubnu 2013. Měsíční záloha za daný měsíc se platí do 20. dne následujícího měsíce. Kolik zaplatí pan Zelený na sociálním pojištění za rok 2013 a jak vysoká bude nová měsíční záloha v roce 2014?

Klepněte pro větší obrázek

Skutečný vyměřovací základ pana Zeleného (173 755 Kč) je vyšší než minimální vyměřovací základ (77 652 Kč), proto se sociální pojištění vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu. Pan Zelený podá Přehled za rok 2013 v březnu 2014, a proto poprvé zaplatí novou měsíční zálohu ve výši 4 229 Kč za březen do 20. dubna 2014.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená