FinExpert.e15.cz

Jak na Přehled pro OSSZ za rok 2009?

Všechny OSVČ musí odevzdat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v zákonné lhůtě vyplněný Přehled o příjmech a výdajích. V jakém termínu a jak Přehled vyplnit?
Jak na Přehled pro OSSZ za rok 2009?

Pro OSSZ je Přehled o příjmech a výdajích velmi důležitým tiskopisem. Určuje výši měsíční zálohy na příští období a nedoplatek (přeplatek) na pojistném za minulý kalendářní rok. Neodevzdání Přehledu v řádném termínu může být sankciováno pokutou až do výše 100 tisíc Kč. Místně příslušnost ke komunikaci s OSSZ záleží na trvalém bydlišti OSVČ.

Počet OSVČ v Česku neustále roste. Na konci 3. čtvrtletí bylo v Česku evidováno téměř 966 tisíc OSVČ. Z toho 663 tisíc OSVČ vykonává svoji činnost jako hlavní a 303 jako vedlejší. Všichni tito občané budou muset podat Přehled o příjmech a výdajích.

Z čeho se vypočítává sociální pojištění?

Výše sociálního pojištění se počítá z vyměřovacího základu. Pro OSVČ je vyměřovacím základem 50 % z rozdílu mezi příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a výdaji ze samostatné výdělečné činnosti. Když vyjde vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti nižší než činí zákonem stanovený minimální vyměřovací základ, tak OSVČ vypočte výši sociálního pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2009 je minimální vyměřovací základ 70 685 Kč (pro rok 2010 je 71 136 Kč). Jestliže vyjde OSVČ vyměřovací základ vyšší než činí maximální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění vypočítá z maximálního vyměřovacího základu stanoveného zákonem. Pro rok 2009 byl maximální vyměřovací základ 1 310 640 Kč (pro rok 2010 je 1 707 048 Kč).

Kolik činí pojistné pro OSVČ?

Sazby pojistného jsou i v roce 2010 stejné jako v roce 2009. Sociální pojištění pro OSVČ se skládá ze tří položek:

 • důchodového pojištění (28 % z vyměřovacího základu)

 • příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (1,2 % z vyměřovacího základu)

 • nemocenského pojištění (1,4 % z vyměřovacího základu)

Placení prvních dvou položek je povinné. Každá OSVČ tedy musí platit na sociálním pojištění minimálně 29,2 % z vyměřovacího základu. Platba nemocenského pojištění je dobrovolná a v praxi ji využívá pouze 14 % OSVČ. Proč? Nemocenskou by OSVČ proplácela místně příslušná OSSZ až od 15. dne pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v případě nemoci OSVČ bez příjmu. Většině OSVČ se tedy placení dobrovolných plateb nemocenského nevyplatí. Delší nemocnost si nemohou jednoduše dovolit.

Termíny pro podání Přehledu

Ze zákona musí být Přehled odevzdán do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Daňové přiznání za rok 2009 musí být odevzdáno do konce 31. března 2010. Přehled tak musí být na OSSZ odevzdán do 30. 4. 2010. Existují však výjimky:

 • do konce července, pokud nemá OSVČ povinnost podat daňové přiznání

 • do konce července, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce

 • do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání

Vypočtený nedoplatek na sociálním pojištění je splatný do 8. dní od odezvání Přehledu.

Přehled se odevzdává i pře vedlejší činnosti

Je-li samostatná výdělečná činnost pro OSVČ vedlejším zdrojem příjmů (tj. má současné zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění), tak se pojistné neplatí, když za rok 2009 byl „přivýdělek“ (zisk z výdělečné činnosti) nižší než 56 532 Kč. I v tomto případě je však nutno odevzdat Přehled. Jestliže je zisk za uplynulé období vyšší než stanovená hranice, tak se pojistné platí. Musí se platit i minimální měsíční zálohy. Pro rok 2009 byla minimální záloha při vedlejší činnosti 688 Kč a pro rok 2010 je 693 Kč.

Praktické příklady

 1. OSVČ měla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 800 tisíc Kč a výdaje 400 Kč. Všech 12 měsíců platila OSVČ v roce 2009 minimální zálohu ve výši 1 720 Kč. Nemocenské pojištění si neplatí. Jak vysoký bude nedoplatek pojistného a jaká je výše zálohy na příští období?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • příjmy 800 000 Kč

  • výdaje 400 000 Kč

  • vyměřovací základ 200 000 Kč (800 000 Kč – 400 000 Kč) ∙ 50 %

  • pojistné 58 400 Kč (200 000 Kč ∙ 29,2 %)

  • zaplaceno na zálohách 20 640 Kč (12 ∙ 1 720 Kč)

  • zbývá doplatit 37 760 Kč

Do 8 dní od odevzdání Přehledu musí být doplacena částka ve výši 37 760 Kč. Při neuhrazení ve stanoveném termínu si OSSZ účtuje za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky.

 • nová výše měsíční zálohy 4 867 Kč (58 400 : 12)

V dalších měsících bude již OSVČ platit měsíční zálohu ve výši 4 867 Kč.

 

 1. OSVČ měla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 300 tisíc Kč a výdaje 180 Kč. Všech 12 měsíců platila OSVČ v roce 2009 minimální zálohu ve výši 1 720 Kč. Nemocenské pojištění si neplatí. Jak vysoký bude nedoplatek pojistného a jaká je výše zálohy na příští období?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • příjmy 300 000 Kč

  • výdaje 180 000 Kč

  • vyměřovací základ 60 000 Kč (300 000 Kč – 180 000 Kč) ∙ 50 %

(vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ, proto se při výpočtu pojistného použije minimální vyměřovací základ 70 685 Kč)

  • vyměřovací základ 70 685 Kč

  • pojistné 20 640 Kč (70 685 Kč ∙ 29,2 %)

  • zaplaceno na zálohách 20 640 Kč (12 ∙ 1 720 Kč)

  • zbývá doplatit 0 Kč

 • nová výše měsíční zálohy 1 731 Kč (minimální záloha pro rok 2010)

V dalších měsících bude již OSVČ platit minimální měsíční zálohu ve výši 1 731 Kč.

 

 1. OSVČ měla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 3 mil.Kč a výdaje 500 000 Kč. Všech 12 měsíců platila OSVČ v roce 2009 zálohu ve výši 25 000 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek pojistného a jaká je výše zálohy na příští období?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • příjmy 3 000 000 Kč

  • výdaje 500 000 Kč

  • vyměřovací základ 1 250 000 Kč (3 000 000 Kč – 500 000 Kč) ∙ 50 %

(vyměřovací základ je vyšší než maximální vyměřovací základ, proto se při výpočtu pojistného použije maximální vyměřovací základ 1 130 640 Kč)

  • vyměřovací základ 1 130 640 Kč

  • pojistné 330 147 Kč (1 130 640 Kč ∙ 29,2 %)

  • zaplaceno na zálohách 300 000 Kč (12 ∙ 25 000 Kč)

  • zbývá doplatit 20 147 Kč

Do 8 dní od odevzdání Přehledu musí být doplacena částka ve výši 20 147 Kč.

 • nová výše měsíční zálohy 30 417 Kč ((1 250 000 ∙ 29,2 %) : 12)

V dalších měsících bude již OSVČ platit zálohu ve výši 30 417 Kč.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená