FinExpert.e15.cz

Jak na Přehled o zdravotním pojištění za rok 2013?

Jak se vypočítá zdravotní pojištění za rok 2013?
Jak na Přehled o zdravotním pojištění za rok 2013?

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí odevzdat své zdravotní pojišťovně „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013“. Protože během roku 2013 nešlo změnit zdravotní pojišťovnu (zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze k 1. lednu), tak odevzdaní OSVČ pouze jeden „Přehled“. Ještě během roku 2011 bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu každé čtvrtletí. Jestliže tedy došlo během roku 2011 a dříve ke změně zdravotní pojišťovny během roku, tak musely OSVČ podávat dva „Přehledy“ (na obě zdravotní pojišťovny).

Termíny pro odevzdání Přehledu za rok 2013

Ze zákona je nutné odevzdat „Přehled o příjmech a výdajích“ do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být odevzdáno přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Za rok 2013 je nutné odevzdat daňové přiznání do 1. dubna 2014.

  • Základní termín pro odevzdání „Přehledu“ je tedy do 2. května 2014 (1. května je svátek).
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí odevzdat „Přehled“ do 1. srpna 2014. V takovém případě je však nutné informovat svoji zdravotní pojišťovnu do konce dubna roku 2014.
  • OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí „Přehled“ odevzdat do 8. dubna 2014.

Jak se vypočítává zdravotní pojištění za rok 2013?

OSVČ odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, tak se zdravotní pojištění vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Efektivní sazba zdravotního pojištění (zdravotní pojištění za rok: zisk) je pro OSVČ s nízkým ziskem vyšší.

  • OSVČ na hlavní činnost odvádí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh. Výše zálohy závisí na dosaženém zisku v uplynulém období. Vždy však musí být placena alespoň minimální záloha. Během roku 2013 byla minimální záloha na zdravotním pojištění 1 748 Kč.
  • Zaměstnanci, kteří si během roku 2013 přivydělávali samostatnou výdělečnou činností, během roku 2013 neplatili zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění doplatí jednorázově dle skutečně dosaženého zisku. Jejich samostatná výdělečná činnost je pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. U vedlejší samostatné výdělečné činnosti není přitom potřeba dodržet minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se doplatí dle skutečného zisku.
  • Při odevzdání „Přehledu“ může vzniknout nedoplatek nebo přeplatek na zdravotním pojištění.

Minimální zdravotní pojištění za rok 2013 = 20 967 Kč

Pro OSVČ na hlavní činnost, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2013, činí minimální zdravotní pojištění 20 967 Kč.

  • Minimální měsíční vyměřovací základ v roce 2013 činil 12 942 Kč. Za celý rok 2013 činí minimální vyměřovací základ tedy 155 304 Kč (12 942 Kč x 12 měsíců). Minimální roční zdravotní pojištění je 20 967 Kč (13,5 % z 155 304 Kč).

Kolik činí nová měsíční záloha?

Dle dosaženého zisku v roce 2013 se bude odvíjet i výše zálohy v roce 2014. Nová měsíční vypočtená záloha dle hospodaření v roce 2013 je splatná za měsíc, ve kterém bude „Přehled“ odevzdán.

  • V případě, že OSVČ, odevzdá „Přehled“ za rok 2013 v únoru 2014, potom bude nová záloha zaplacena za březen do 8. března 2014. Během roku 2014 však musí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění činit 1 752 Kč.

Praktický příklad

OSVČ paní Sýkorová má za rok 2013 příjem ve výši 900 tisíc Kč a výdaje ve výši 500 000 Kč, vede daňovou evidenci. Na zálohách během celého roku 2013 zaplatila paní Sýkorová 22 800 Kč. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění za celý rok 2013 a jak vysoká bude nová měsíční záloha?

Vyplnění „Přehledu za rok 2013“ u paní Sýkorové

Výpočetčástka
Příjmy900 000 Kč
Výdaje500 000 Kč
Počet měsíců trvání samostatné výdělečné činnosti12 měsíců
Počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ12 měsíců
Minimální měsíční vyměřovací základ12 942 Kč
Minimální vyměřovací základ za rok 2013155 304 Kč (12 942 Kč x 12 měsíců)
Zisk400 000 Kč (900 000 Kč - 500 000 Kč)
Skutečný vyměřovací základ200 000 Kč (400 000 Kč x 50 %)
Vyměřovací základ za rok 2013 (skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální)200 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 201327 000 Kč (200 000 Kč x 13,5 %)
Zaplacené zálohy za rok 201322 800 Kč
Nedoplatek pojistného4 200 Kč (27 000 Kč - 22 800 Kč)
Nová záloha po odevzdání „Přehledu za rok 2013“2 250 Kč (27 000 Kč: 12 měsíců)

Paní Sýkorová odevzdá „Přehled“ během měsíce března, současně s jeho doplatí jednorázově nedoplatek zdravotního pojištění za rok 2013 ve výši 4 200 Kč. Novou zálohu ve výši 2 250 Kč zaplatí paní Sýkorová poprvé za březen 2014, tedy do 8. dubna 2014.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená