FinExpert.e15.cz

Jak na katastr nemovitostí na internetu

Pro základní informace o vlastníkovi nemovitosti nemusíte chodit na katastrální úřad.
Jak na katastr nemovitostí na internetu
Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je veřejnosti k dispozici aplikace "Nahlížení do katastru a přehled řízení". Návštěvníkovi těchto stránek umožní získávat z katastru nemovitostí vybrané údaje o pozemcích, budovách a jednotkách (bytech a nebytových prostorech) evidovaných v katastru nemovitostí včetně informace o jejich vlastnictví. Jistě příznivá je i informace, že tato služba je poskytována zcela bezplatně.

Pokud právě kupujete, nebo naopak prodáváte  nějakou nemovitost, uvítáte rovněž informace o stavu řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti v souvislosti s podaným návrhem na vklad práva nebo jeho změny do katastru nemovitostí. Použití této aplikace nevyžaduje žádnou registraci, ani není nutné uzavírat předem s provozovatelem smlouvu o užívání.

Jednotlivé odkazy jsou uspořádány do tří skupin

  1. řízení o vkladech
  2. ostatní řízení
  3. informace z katastru nemovitostí

Řízení o vkladech

Jsou vedena pro účely zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dalších práv, stanovených katastrálním zákonem s navazujícími odkazy. Informace o řízení obsahuje informace o konkrétních účastnících řízení, typu předmětu řízení a posloupnost činností, které byly na katastrálním pracovišti provedeny, včetně časových údajů provedení. Přehled řízení poskytuje seznam řízení, která byla zahájena před a po založení zadaného řízení. U každého řízení je uvedené datum založení, stav řízení a datum poslední operace. Seznam přijatých řízení uvádí seznam řízení založených v zadaném dni. Takto můžete sledovat, zda jsou jednotlivé vklady vyřizovány podle datumu přijetí.

Ostatní řízení

Umožňují volit typ řízení - záznam nebo geometrický plán.

Informace z katastru nemovitostí

Umožňují v navazujících odkazech "Parcela", "Budova", "Jednotka" získat informace o vlastníkovi nebo spoluvlastníkovi nemovitosti (včetně výše vlastnického podílu) a číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána.

Informace o parcele obsahuje též výměru parcely včetně způsobu jejího určení, druh a způsob využití pozemku a označení mapového listu. Pokud je na pozemku budova, je na ni zobrazen odkaz. Informace o budově obsahuje typ budovy, způsob jejího využití a odkaz na parcelu, na které je budova umístěna. Pokud jsou v ní umístěny jednotky, je na ně uveden odkaz.

Informace o jednotce obsahuje typ jednotky, způsob využití jednotky, podíl jednotky na společných částech domu a odkaz na budovu, ve které je jednotka umístěna.

Detailní informace dostanete jen osobně

Zařazení této aplikace dálkového přístupu umožňuje uživatelům internetu získat pohotově základní informace o evidovaných nemovitostech z kteréhokoliv katastrálního území a katastrálního pracoviště v České republice. Umožňuje i „zprůhlednit“ průběh řízení o všech návrzích na vklad práva. Každý se bude moci např. přesvědčit o tom, za není někým „přeskakován“ a zároveň si udělat představu o tom, kdy asi bude jeho návrh vyřízen. Návrhy na vklad jsou aritmeticky řazeny podle podacích čísel a u každého je možné zjistit, jaký je aktuální stav vyřizování. Z toho lze zjistit, zda některý návrh není výrazně upřednostňován, přestože byl podán později. Je tak současně k dispozici informace o lhůtách, které konkrétní katastrální pracoviště dosahuje při vyřizování návrhů.

Výstupy, které je možné v rámci "Nahlížení do katastru nemovitostí a přehled řízení" získat, jsou omezené, navíc údaje mají pouze informativní charakter. Například výpis z katastru nemovitostí či některé další výstupy z této aplikace nezískáte.
Další článek


 

celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:k cemu
eddie
28. 7. 2006, 00:10
Re:Zastava
slav
20. 7. 2006, 23:50
Zastava
Gif
20. 7. 2006, 16:16
katastrální mapy
step
20. 7. 2006, 12:23
k cemu
blondak
19. 7. 2006, 14:07

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená