FinExpert.e15.cz

Jak na byt v osobním vlastnictví

Bydlení ve vlastním bytě chce většina nájemníků. Jaké jsou možnosti převodu bytu do osobního vlastnictví?
Jak na byt v osobním vlastnictví
Na úvod je zapotřebí si vymezit některé základní pojmy. Převody bytů se řídí zákonnou normou, konkrétně zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Tímto zákonem bylo stanoveno, že konkrétní bytová jednotka v bytovém domě se může stát samostatnou nemovitostí. Bytovou jednotkou se rozumí byt ohraničení stěnami a vstupními dveřmi, okny, vnitřním pláštěm, ale i příslušenství, které se může nacházet jinde v domě (např. sklepní kóje). K vlastnictví každé bytové jednotky rovněž přináleží i vlastnictví na poměrné části společných prostor - dle velikosti bytu a z tohoto spoluvlastnictví vyplývá povinnost vlastníka podílet se na opravách a údržbě společných částech domu (střecha, výtah, chodba).

V současnosti existují dvě možnosti, jak můžete získat byt do osobního vlastnictví – jedná se o převody bytů ve vlastnictví měst a obcí přednostně nabízeným nájemníkům a převody bytů družstevních.

Privatizace obecních bytů

Poměrně velkou šanci na získání bytu do osobního vlastnictví máte v případě, kdy bydlíte v obecním bytě. Na mnoho místech v republice v současnosti probíhá masivní prodej těchto bytů většinou z celkem prozaických důvodů. Obce a města nemají finanční prostředky, které je nutné vložit do oprav jejich zastaralého bytového fondu, a proto se je snaží prodat.

O prodeji daného bytového domu, popř. již vytvořených bytových jednotek rozhoduje konkrétní obecní zastupitelstvo, které také na svém veřejném zasedání schvaluje pravidla, kterými se privatizace bytového fondu bude řídit. Jedná se tedy o ryze politické rozhodnutí ovšem s možností občanů jej ovlivňovat.

Zásady prodeje bytových domů se v jednotlivých městech různí. Samozřejmě klíčovou roli sehrává určení ceny za metr čtvereční podlahové plochy bytu. Není neobvyklá situace, kdy v jednom městě se cena určila na 1 200 Kč o pár kilometrů dál zase na 2 500 Kč. Hlavní roli při určení ceny hrají obvykle ceny ze zpracovaných znaleckých posudků na nemovitost, která bude předmětem nabídky. Tyto ceny se ve většině měst dále upravují (snižují určitými koeficienty), ale nemusí to být pravidlem.  Jistě povzbudivou zprávou pro uživatele těchto bytů je skutečnost, že tyto ceny obvykle nedosahují cen tržních. Ceny nabízených bytů se pohybují kolem třetinové tržní ceny v místě a čase obvyklé. Jinak řečeno, ten, kdo nemá to štěstí a nebydlí v bytovém domě, kde probíhá privatizace, musí za naprosto totožný byt zaplatit až dvakrát více.

Nemáte-li ke koupi bytu dostatek vlastních finančních prostředků, můžete koupi bytu financovat za pomoci úvěrů ze stavebního spoření, popř. hypoték. Města a obce vám v tomto případě bez potíží vypracují smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které je přesně specifikovaný předmět budoucího prodeje a vyčíslena prodejní cena. Tato smlouva bude dostatečným podkladem pro úspěšné vyřízení daného úvěrového produktu.

Pak následuje uzavření samotné kupní smlouvy s podáním návrhu na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí (popř. i zástavního práva, je-li zástava vyžadována). Následně peněžní ústav převede finanční prostředky na účet města, čímž je převod bytu zavrčen.

Družstevní vlastnictví

Některá města či obce, z důvodu daleko jednodušší administrativy oproti odprodeji bytů po bytových jednotkách, prodávají bytové domy jako celky bytovým družstvům založených z nájemníků tohoto domu.

Založení bytového družstva není příliš složitá záležitost. Cena domu se rozpočítá na metr čtvereční podlahové plochy a vynásobí výměrou jednotlivých bytů. Vypočtená cena se stane členským vkladem budoucích družstevníků. Následuje tzv. ustavující schůze bytového družstva, kde si volí členové své představenstvo a odsouhlasí stanovy družstva. Vše probíhá za účasti notáře, který ze schůze sepíše notářský zápis, po kterém následuje zápis do obchodního rejstříku. Členové družstva jsou následně vyzváni k úhradě členských podílů, kterými dojde k úhradě kupní ceny za dům.

Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví

Byt do osobního vlastnictví můžete rovněž získat tzv. převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví. Tento postup je rovněž upraven zákonem č. 72/1994 Sb. Je nezbytné si uvědomit, že se nejedná o klasický prodej bytu, ale o bezplatný převod vlastnických práv. Finanční prostředky, které družstevník zaplatí, nejsou kupní cenou bytu. Jedná se o vrácení zbytku dotace, půjčky nebo jiné finanční pomoci poskytnuté státem při výstavbě družstevních bytů. Pokud je tato dotace splacena, může být konkrétní bytová jednotka převedena z vlastnictví bytového družstva na konkrétního vlastníka – člena družstva.
Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Družstvo
Rumcajs.t
17. 11. 2008, 09:49
Je povinností družstva převést byt do OV?
Jiří Novák
5. 6. 2007, 12:21
prodej bztu v osobnim vlastnictvi
daniel juza
27. 10. 2006, 22:23
Povinnost převést byt do vlastnictví
ma.bre
20. 7. 2006, 05:32
Re:Je povinností družstva převést byt do OV?
Lubomír Hladiš
14. 7. 2006, 07:58

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená