FinExpert.e15.cz

Jak motivovat zaměstnance

Jak hýčkat zaměstnance, aby byl k firmě loajální a dokázal s radostí pracovat až do roztrhání těla a nepomýšlel na jiné nabídky.
Jak motivovat zaměstnance

Peníze nejsou všechno

Kvalitní systém zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance vyžaduje důkladnou analýzu. Toho si jsou vědomi zvláště nadnárodní společnosti, které tyto benefity mají velmi dobře propracované. Musíte si stanovit, čeho vlastně chcete mimoplatovými odměnami dosáhnout, co si od nich slibujete. Než vůbec začnete nějaký takový systém tvořit, analyzujte potřeby zaměstnanců, např. v anonymní anketě.

Po vlastní realizaci systému odměn musíte sledovat zpětnou vazbu, jak jsou výhody vnímány a co přinášejí jak zaměstnancům, tak vám jako zaměstnavateli. Celý proces není jednoduchý a už vůbec ne levný, proto některé menší společnosti od benefitů ustoupily a snaží se vše kompenzovat platem. Ne vždy je ale přidání na platu stejně účinné jako jiné typy výhod; jak říká staré přísloví, není všechno zlato, co se třpytí.

Starší generace zpravidla více uznává hodnoty, plat podle funkce, postup podle odpracovaných let a hierarchické struktury. Střední generace volí nezávislost, znalost nové techniky, očekává rychlou odezvu a podíl na řízení a rozhodování. Konečně nejmladší generace žádá nové technologie a internet, ví co chce a říká to nahlas, je loajální k těm,
které obdivuje a udržuje rovnováhu mezi volným časem a prací.

Kdo co může získat

Zaměstnanecké výhody může dostat jen zaměstnanec, tj. osoba, která se zaměstnavatelem uzavřela pracovněprávní vztah. Tyto výhody nelze aplikovat na živnostníka, který byť pravidelně poskytuje firmě službu (např. i tzv. švarc–systém). Stravenky, internet domů či služební telefon tak dostanou skutečně jenom ti, kteří ve firmě pracují na běžnou pracovní smlouvu.

Zaměstnavatelé samozřejmě nemohou poskytovat všechny možné typy výhod, zpravidla vybírají jen některé – ty, které budou mít největší efekt. Výše či lukrativita výhod většinou odráží pozici, na které zaměstnanec pracuje. Jiné výhody může očekávat řadový pracovník a jiné střední či vrcholový management. Záleží zvláště na důležitosti a nepostradatelnosti konkrétného zaměstnance, na tom, jak si ho ceníte. Manažera potěšíte mobilním telefonem s možností soukromých hovorů, pracovníka u pásu spíše permanentkou na masáže nebo do posilovny či bazénu.

Zaměstnanecké výhody také nemohou být jakékoliv, je nutné se držet toho, co vymezuje zákon. Ženy tak mohou být zklamány, když jim neposkytnete předplatné ke kadeřníkovi, muži mohou těžce nést absenci předplatného na fotbal. Všechny tyto benefity navíc musí mít nepeněžitou hodnotu, nelze např. vyplatit hotovost.

Výhody jsou oboustranné

Dobře zvolená odměna má výhody pro obě strany. Přestože je pro zaměstnavatele benefit většinou daňově nezapočitatelný náklad, pro odměněného pracovníka je to další výzva a motivace, proč u zaměstnavatele zůstat, což se může navíc projevit na jeho zvýšené produktivitě.

Pro zaměstnavatele mají mimoplatové odměny výhodu ve formě absence placení sociálního a zdravotního pojištění; benefity lze v některých případech uznat také jako daňový náklad. V případě vhodně zvolených odměn je výhodou motivační i stabilizační efekt bez nutnosti zvyšovat plat a poskytnutí výhod je vnímáno jako konkurenční výhoda.

Zaměstnancům pak mimoplatové výhody šetří soukromé výdaje, mají pocit jakéhosi přilepšení. Jinak budou zaměstnanci vnímat soukromé hovory z mobilu zdarma a jinak zvýšení platu na pokrytí hovorů ze soukromého telefonu – v prvním případě o nic nepřichází, v druhém už musí platit ze svého, i když mají více peněz. Celé je to v podstatě o pocitu: kromě platu získávají zaměstnanci něco navíc.


Rozdělení benefitů z daňového pohledu

 • benefity s daňově výhodným režimem pro obě strany (pro zaměstnance i pro zaměstnavatele)
 • benefity s daňově výhodným režimem pouze pro jednu stranu (buď zaměstnavatel nebo zaměstnanec)
 • benefity bez zvláštního daňového režimu

Čím lze motivovat zaměstnance

Stravenky jsou snad nejčastější výhodou, kterou poskytuje většina zaměstnavatelů plošně všem svým zaměstnancům. Zaměstnavatel totiž má podle zákoníku práce umožnit svým zaměstnancům během pracovní doby stravování. Pokud neprovozuje vlastní stravovací zařízení, podporuje většinou stravování svých zaměstnanců prodejem stravenek. Není to však pravidlem, zaměstnavatel totiž nemá povinnost poskytovat stravenky, jak bývá někdy mylně interpretováno, je to jeho dobrá vůle. Celé to funguje jednoduše: zaměstnavatel nakoupí od vydavatele stravenek s menší provizí stravenky a ty pak prodá svým zaměstnancům za zvýhodněnou cenu. Stravenky poté mohou zaměstnanci použít k nákupu potravin. Obchodník, který stravenky přijímá, z nich pak musí odvést vydavateli stravenek stanovené procento.

Obchod je ale všestranně výhodný: zaměstnanec získá poukázku vyšší nominální hodnoty za nižší cenu, obchod nebo restaurace získá další zákazníky, firma vydávající stravenky má zisk a zaměstnavatel může 55 % hodnoty stravenky uplatnit jako daňový náklad (přesněji 55 % z hodnoty jednoho hlavního jídla, ale maximálně 70 % z hodnoty stravného stanoveného pro služební cesty trvající 5–12 hodin). Nominální hodnota stravenky v podstatě není omezena.

Závodní stravování je součástí spíše výrobních společností. Náklady na provozování závodního stravování jsou daňově uznatelné; náklady na potraviny jsou daňově neuznatelné náklady pro zaměstnavatele.

Penzijní připojištění je rovněž oblíbenou formou odměn. Zaměstnavatel může přispívat až do výše 5 % z vašeho vyměřovacího základu na sociální pojištění, z příspěvku se neplatí daň z příjmu. Daňově lze zaměstnavateli uznat 3 % vašeho vyměřovacího základu na sociální pojištění, z této částky nemusí platit sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnance bývá zpravidla nevýhodou nemožnost vybrat si penzijní fond, jeho volba je totiž plně na vás, zaměstnavateli. Pokud budete pojišťovat více zaměstnanců, můžete získat od pojišťovny zajímavé výhody (třeba levnější pojištění autoparku atd.).

Životní pojištění se pomalu také dostává na příčky odměn. Svým zaměstnancům můžete přispět až 12 000 Kč, do nákladů si přitom můžete dát až 8 000 Kč ročně. Opět zde platí, že z této platby nemusíte odvádět sociální a zdravotní pojištění a zaměstnanec z něj neplatí daň z příjmu. Zde mají nevýhodu zaměstnanci státních organizací, kteří podle platných zákonů příspěvek na životní pojištění obdržet nemohou.

Automobil neboli motorové vozidlo už patří k výsadám výše postavených zaměstnanců, případně je součástí práce těch, kteří služebně často cestují. Pokud povolíte zaměstnanci používat vůz k soukromým cestám (na kterých si zpravidla sami hradí pohonné hmoty), musíte jim k příjmům připočítat částku ve výši 1 % počáteční ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc jeho poskytnutí, minimálně však 1 000 Kč. Z této částky pak zaplatí zaměstnanec daň z příjmu. Čím dražší auto tedy budou používat, tím více zaplatí.

Zaměstnanecké půjčky mohou být úročené (zpravidla menším úrokem než v bance) či bezúročné – záleží na tom, jak si konkrétního zaměstnance ceníte. Zpravidla jsou nabízeny až po určité odpracované době, kdy máte jistotu, že vám zapůjčený obnos zaměstnanec také splatí. Pokud půjčíte zaměstnancům na bytové účely, jsou půjčky do 100 000 Kč osvobozeny od daně z příjmů, v ostatních případech je tímto limitem max. 20 000 Kč.

Ubytování bývá odměnou či lákadlem pro zaměstnance, které chcete nalákat ze vzdálenějších měst. Protože stojíte o nové lidi a mzda může být přitom i běžná (tj. ne mimořádná), můžete nabídnout jako bonus ubytování. To může být jednak ubytovna hotelového typu, ale může jít i o zcela běžný (služební) byt. Zaměstnanec tím ušetří nemalé náklady na nájemném (služby si už většinou platí sám) a mezitím si může sám v novém místě hledat vlastní bydlení.

Finanční motivace k dřívějšímu návratu z rodičovské dovolené jsou spíše oblíbeny v zahraničních společnostech, kde se plně vyžaduje výkon a nasazení.

Příspěvky na jazykové kurzy motivují zaměstnance, aby si zvýšil svoji kvalifikaci, znalost jazyka je navíc zpravidla nutná k vykonávání zaměstnání. Náklady na jazykový kurz lze uplatnit jako náklad, musí však být směřován k činnosti zaměstnavatele.

Volný čas a zdraví je k nezaplacení, a proto příspěvek na využití sportovních, vzdělávacích, rekreačních a zdravotnických zařízení nebo příspěvek na kulturní a sportovní akce je osvobozen od daně z příjmu. Firma je ale musí zaplatit ze  zisku, nelze je uplatnit jako daňový náklad. Tuto formu motivace proto zavádí spíše zahraniční firmy, kde bývá starost o zdraví a dobrou kondici na předních příčkách.

Volné jízdenky patří mezi odměny dopravních firem. Často vytvářejí v těchto odměnách dopravní firmy jakési aliance a navzájem si uznávají zaměstnanecké průkazky vydané konkurenční společností (to platí zpravidla u autobusové dopravy). Rozšíření výhody i na rodinné příslušníky znamená významnou úsporu. Nedivte se proto, že mnoho zaměstnanců zůstává pracovat na dráze. Volná jízdenka, platná navíc často i v okolních státech, je významným doplňkem k jinak průměrnému či nízkému platu.

Pracovní pomůcky, které lze použít jako druh odměny, jsou dnes již standardní záležitostí podle typu vykonávané práce. Mezi ně patří mobilní telefon, notebook, přístup na internet, domácí kancelář a další technické prostředky. Jejich využití pro soukromé účely spíše podléhá daňovým předpisům, jinak řečeno, co nedoložíte, zaplatíte. Zpravidla má zaměstnanec k mobilnímu telefonu tarif se stanoveným limitem a nad tento limit musí hovory zdůvodnit. Jiní zaměstnavatelé umožňují volat neomezeně či nabídnou zaměstnancům speciální SIM kartu, na které mohou mít dvě čísla – služební i soukromé.

Notebook je jistě lákadlo, ale s ním většinou dostanete i přesně definovaná (tj. omezená) práva na instalaci programů a změnu nastavení. Zajímavá je tak hlavně nabídka internetového připojení, tato možnost se zpravidla nabízí pro zaměstnance, kteří mohou či budou pracovat z domu. Podle průzkumu PricewaterhouseCoopers má přenosný počítač hlavně vrcholový a střední management, poté obchodníci a odborníci. Rovněž je málo zaměstnavatelů, kteří zakazují soukromé hovory z mobilního telefonu, většina stanovuje fixní částku a teprve poté hovory zaměstnanci přeúčtuje.

Další tipy odměn

 • rozšířená zdravotní péče
 • doprava do zaměstnání
 • výrobky společnosti zdarma / se slevou
 • podpora stěhování zaměstnanců
 • péče o děti zaměstnanců
 • parkování na firemním parkovišti
 • různé typy poradenství
 • dary k životním příležitostem
Druh benefitu Daňový náklad zaměstnavatele Zdanění u zaměstnance S+Z.pojištění Poznámka
Stravenky Do zákonného limitu ano Ne Ne Nejrozšířenější forma výhod
Poskytnutí přechodného ubytování Ne Ne Ne Zejména u manažerů
Vitamíny, očkování Ne (pouze výjimky 178/2001) Ne Ne Naturální plnění, nikoli peněžní příspěvky
Poskytnutí zájezdu Ne Ne (pouze do 20 000 Kč ročně) Ne Platí i pro rodinné příslušníky
Úplatné zdravotní zákroky či péče Ne Ne Ne Musí jít o nepeněžní formu
Tělovýchovné a sportovní zařízení Ne Ne Ne Musí jít o nepeněžní formu
Vstupenky na sportovní a kulturní akce Ne Ne Ne Musí jít o nepeněžní formu
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená