FinExpert.e15.cz

Jak mít co nejvyšší důchod?

Státní penze klesá a zpřísňují se podmínky pro její výplatu. Jak mít co nejvyšší důchod?
Jak mít co nejvyšší důchod?

Přestože se pravděpodobně brzy v Česku spustí důchodová reforma, budou změny postupné, aby se na ně mohli všichni připravit. V nejbližších letech se tak bude odcházet do důchodu za obdobných podmínek jako v letošním roce. Jak mít co nejvyšší státní důchod?

V Česku platí, že lidé s nadprůměrným příjmem mají nízké penze a ti s podprůměrným příjmem mají vysoké penze (vzhledem ke mzdě dosahované před odchodem do důchodu). Pro lidi pobírající průměrnou a vyšší mzdu je tak vlastní spoření na penzi nutností. Životní úroveň v penzi pouze při pobírání důchodu u těchto lidí výrazně klesne. Již během aktivního života je přitom dobré dělat vše, aby i státní penze byla co nejvyšší.

Faktem je, že státní penze v Česku klesá. V roce 2008 (9 347 Kč) činil průměrný starobní důchod 52,2 % průměrné čisté mzdy. V roce 1998 (5 367 Kč) přitom průměrný starobní důchod činil 58,1 % průměrné čisté mzdy.

Jak zvýšit státní penzi?

Samotnou výši státní penze ovlivňuje především výše vyměřovacího základu a počet let pojištění. Doba pojištění je zjednodušeně řečeno čas, kdy občan odvádí ze svého příjmu důchodové pojištění. Pro výpočet důchodu se započítávají i náhradní doby, kdy se neodvádí důchodové pojištění a přesto se tato doba při výpočtu důchodu zohledňuje. Státní penze se tedy zvýší:

1) Zvýšením vyměřovacího základu

U zaměstnance to znamená, mít vyšší mzdu. Zaměstnanci však s výší mzdy nemají takové problémy. Horší je situace u OSVČ. Především živnostníci, kteří hradí důchodové pojištění z minimálního vyměřovacího základu (tj. platí v letošním roce zálohy ve výši 1 731 Kč), musí počítat s nízkou penzí. OSVČ by měly při platbách pojistného pamatovat, že minimální platba důchodového pojistného jim zaručuje velmi nízký státní důchod. Možnosti tak mají OSVČ dvě:

 • Platit dobrovolně na důchodovém pojištění více.
 • Nebo si na důchod ještě více spořit vlastními prostředky.

2) Zvýšením počtu let pojištění

V letošním roce je zapotřebí získat 26 let pojištění, v roce 2018 to bude však již 35 let pojištění. Každý rok pojištění totiž znamená penzi ve výši 1,5 % z vyměřovacího základu. Dlouhé studium, evidence na úřadu práce, práce na dohodu o provedení práce znamená nižší státní penzi. Každý zodpovědný občan by se měl tedy snažit o získání co nejvíce let pojištění. V opačném případě opět zvýšit vlastní spoření na penzi. Mimo dobu, kdy občan odvádí důchodové pojištění, se do doby pojištění počítají zmíněné náhradní doby, kterými jsou:

 • Výkon vojenské služby, péče o dítě a péče o bezmocnou osobu se počítá ze 100 %.
 • Ostatní náhradní doby se počítají z 80 %. Těmito náhradními dobami jsou studium po dobu šesti let po dovršení 18 let před rokem 2010, doba v evidenci úřadu práce, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti po dobu tří let, civilní služba do roku 2004.

Výpočet penze

Penze se počítá z osobního vyměřovacího základu. V podstatě se jedná o průměrnou měsíční mzdu od roku 1986 do roku 2009. Při výpočtu osobního vyměřovacího základu se mzda dosahovaná v dřívějších letech násobí koeficientem zohledňujícím inflaci. Vypočtený osobní vyměřovací základ se potom redukuje. Do částky 10 500 Kč se počítá v plné výši. Převyšuje-li osobní vyměřovací základ částku 10 500 Kč, stanoví se výpočtový základ tak, že částka 10 500 Kč se počítá v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 10 500 do 27 000 Kč se počítá 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 27 000 Kč se počítá 10 %. Výsledná penze se následně skládá se dvou částí: základní výměry (2 170 Kč) a procentní výměry (každý rok pojištění znamená 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu).

Jak se mění penze v závislosti na výši příjmu

Nyní si prakticky ukážeme, jak se mění výše měsíční státní penze v letošním roce u občana, který splnil podmínku 42 let pojištění v závislosti na výši jeho osobního vyměřovacího základu.

 • Ukázka výpočtu u osobního vyměřovacího základu 23 000 Kč
 • Redukce do 10 500 Kč (100 %) = 10 500 Kč
 • Redukce od 10 501 Kč do 27 000 Kč (30 %) = 3 750 Kč
 • Redukce nad 27 000 Kč (10 %) = 0 Kč
 • Redukovaný osobní vyměřovací základ = 14 250  Kč (10 500 Kč + 3 750 Kč + 0 Kč)

 

 • Základní výměra důchodu = 2 170 Kč
 • Procentní výměra za odpracované roky = 42 let ∙ 1,5 % = 63 %
 • Procentní výměra důchodu = 8 978 Kč (14 250 Kč ∙ 63 %)
 • Měsíční důchod celkem = 11 148 Kč (2 170 Kč + 8 978 Kč)

Obdobným způsobem je v tabulce vypočítána penze u osobního vyměřovacího základu v různé výši. Vždy se počítá že je splněna podmínka 42 let pojištění.

Klepněte pro větší obrázek

Jak se mění penze v závislosti na počtu let pojištění

Nyní si prakticky uvedeme, jak se mění výše měsíční státní penze v letošním roce u občana, který má osobní vyměřovací základ 23 000 Kč podle počtu let pojištění. Jak jsme již vypočítali, tak při 42 letech pojištění, činí jeho penze 11 148 Kč. Pokud by splnil podmínku 45 let pojištění, tak by měsíční penze byla:

 • Základní výměra důchodu = 2 170 Kč
 • Procentní výměra za odpracované roky = 45 let ∙ 1,5 % = 67,5 %
 • Procentní výměra důchodu = 9 616 Kč (14 250 Kč ∙ 67,5 %)
 • Měsíční důchod celkem = 11 789 Kč (2 170 Kč + 9 619 Kč)

Pokud by občan splnil podmínku 45 let pojištění, tak by jeho měsíční penze byla vyšší o 641 Kč.

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená