FinExpert.e15.cz

Jak lze přijít na ulici o peníze

„Zloděj! Chyťte ho! Byl jsem okraden!“ Tyto výkřiky můžete slyšet spíše ve filmech než na ulicích. Dnešní kapsáři jsou - zdá se - daleko šikovnější, opatrnější a vynalézavější, než tomu bývalo dříve. Ovšem váš výkřik bude jistě velmi reálný v okamžiku, kdy zjistíte, že jste právě přišli o své peníze, možná společně s doklady a platebními kartami, či v okamžiku, kdy uvidíte dávno oplakaný mobil za vitrínou zastavárny…
Jak lze přijít na ulici o peníze

Kde si dávat pozor?

Kapsáři se jednotlivě nebo ve skupinách soustřeďují na ta místa, kde je shromážděno větší množství lidí - např. na nástupištích dopravních prostředků, na tržištích, při stánkovém prodeji, v obchodních domech, na nádražích a místech navštěvovaných cizinci. 
Jedná se o místa, kde se dennodenně pohybujete, a o situace, které tvoří nedílnou součást vašeho dne. Obdivujete zboží a nevšimnete si ruky vytahující vám hotovost z kapsy či kabelky. Jaké bude vaše překvapení, když si např. ony krásné botičky nebudete mít za co pořídit? Nakupujete v obchodním domě a hrozí vám krádež nehlídané kabelky z vozíku, stojíte ve frontě (téměř na cokoli – od jízdenek, přes vstupenky do kina až po placení u pokladny za vybrané zboží) a nikdy nemůžete vědět, kdy vám někdo sáhne do kapsy pro peněženku či mobil. Na koncertech, diskotékách, v hospůdkách a klubech je to celkem běžná věc (v lepším případě si ztráty všimnete až ráno po probuzení nebo v okamžiku, kdy si nebudete mít čím zavolat nebo zaplatit taxíka. Nastává rychlé vystřízlivění…). V restauracích se něco podobného stává zřídkakdy, ale také hrozí nepozorované vytáhnutí peněženky či mobilu z kapsy bundy, přehozené přes opěradlo židle, či z kabátu, pověšeného na věšáku. Nezapomeňme ani na šatny v posilovnách, tělocvičnách, bazénech a koupalištích, kde nejsou k dispozici uzamykatelné skříňky, ale především na kapesní krádeže v MHD či jiných veřejných dopravních prostředcích, kde je příležitostí k nevinným i záměrným „nátlakům“ víc než dost.

V podstatě kapsáři využívají každé příležitosti kdekoliv se jim naskytne, a proto je jedinou vhodnou prevencí zvýšená pozornost při ukládání peněz, mobilních telefonů a jiných cenností do vnitřních zapínatelných kapes oděvů a neodkládání tašek a kabelek při nákupech.

Kapsáři využívají nejen momentální nepozornosti oběti, ale také lhostejnosti občanů, kteří i  případě, že vidí zloděje krást, okradeného neupozorní a tuto skutečnost neohlásí policii s popisem pachatele.

Jaký motiv mohou mít lidé ke krádeži?

Hlavními motivy jsou například finanční problémy, snaha zařadit se do určité skupiny lidí (do party), touha někomu imponovat, neschopnost něco si odříct, závislost na drogách, nemoc – kleptomanie (chorobné nutkání krást), strach, pomsta…

Nové triky z brněnských ulic

„Pani, prosim poraďte mi, kde je Kaštanová ulice?“ Nenechte se zmýlit, nejde o prosbu o radu… „Jste v jádru dobrosrdečná a moc hodná, máte hodně přátel, dejte však pozor na falešné přátele… Čekejte dobrou zprávu, brzy zažijete něco neobvyklého… Vaše aura je tak jasná, světlé barvy řikají, že jste dobrý člověk…“ Když se vzpamatujete a nadechujete se k odmítnutí hádání budoucnosti z ruky, uslyšíte: „odměňte mě za mou předpověď tolik, na kolik si vážíte sama sebe…“ Chytré. Ješitní lidé či slabší povahy sáhnou hlouběji do kapsy. Až záhy si vyčítají, jak naletěli, opačná strana vydělá na jejich hlouposti. Nezdaněný příjem-čistá ruka… Jak ho chcete dokázat? Tvrzení proti tvrzení… („nikdy jsem tuto pani neviděla…“ po auře ani stopa) Taky způsob, jak přijít o své peníze.

Další zkušenost mluví o tzv. „navaděčích“ na frekventovaných parkovištích převážně v centru města. Za prokázanou službu, (kterou jste však nežádali) požadují drobné – většinou na „tekutý chleba“. Je na vás, jestli dáte, či ne. Pozor však! Je to jejich teritorium. Nemuseli byste z parkoviště odjet díky vypuštěné pneumatice, nebo byste naopak nalezli na vašem čtyřkolovém miláčkovi něco navíc – pěkné rýhy od koruny… Malá ztráta lepší než následné větší výdaje. Další způsob výdělku.  Těžko dokazatelný, pokud pachatele nechytnete přímo při činu. Nejlepší naučit se parkovat jinde…

Jak ochránít sebe a svůj majetek?

Naše vlastní bezpečnost, ale i ochrana majetku před trestnou činností často závisí na dodržování několika jednoduchých pravidel. Tato pravidla nejsou nikterak nová nebo originální a v podstatě je všichni známe. Pouze je někdy podceníme, pozapomeneme nebo usoudíme, že nám riziko nehrozí. Když se staneme obětí trestného činu, pak si již opožděně tato pravidla připomínáme.

Vyzvedávání peněz z bankovních automatů

 • Snažte se využívat těch automatů, které jsou na bezpečných místech - na rušných ulicích (nikdy ne v postranních uličkách), a ještě lépe přímo uvnitř banky.
 • Mějte připravenou kartu tak, abyste u bankomatu zbytečně neztráceli čas hledáním.
 • Když si vybíráte peníze, pořádně se podívejte kolem sebe a přesvědčte se, že se v okolí nepohybuje někdo, kdo by se o vás nějak nápadně zajímal.
 • Peníze si schovejte rovnou do peněženky, do kapsy nebo do kabelky. Nikdy tam zbytečně nepostávejte a nepřepočítávejte si je - automaty dělají chyby málokdy a rozhodně to nestojí za riziko.

Prevence pouličních krádeží

 • Nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách. Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru.
 • Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.
 • Kapsáři na vás mohou zaútočit hlavně tam, kde je hodně lidí. Kapsáři pracují ve skupinách, často pro svou strategii zneužívají děti.
 • Buďte ostražití, opouštíte-li peněžní ústav. Zloději často na své oběti čekají právě zde.
 • Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cenné věci.

Neusnadňujte práci kapsářům

 • Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních u kalhot.
 • Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte pozornost bezprostřednímu okolí a přesvědčte se, že své věci máte stále kapse.
 • Tašky s penězi nenoste na zádech kam nevidíte. 
 • Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo si zapište odděleně
 • V případě krádeže okamžitě volejte pobočku banky nebo spořitelny a oznamte ztrátu
 • Nebuďte lhostejni k okolí a upozorněte na volně ležící kabelky, doklady a věci. Možná i vy jednou budete takovou banální pomoc při předejití ztráty nebo krádeže potřebovat.

Co má udělat svědek krádeže nebo okradený?

 1. Minimum je upozornit okrádaného, přivolat nejbližšího policistu nebo strážníka městské policie. Svědek krádeže nebo okradený může kapsáře zadržet až do doby příchodu policie, vždy je však nutné zvážit případná rizika.
 2. Okradený by měl krádež oznámit, včetně uvedení jmen dalších svědků z místa činu a zejména popisu pachatele, pokud je znám.
 3. Pokud není v dosahu žádný policista, oznámit krádež a popis pachatele (pokud je znám) na nejbližším místním oddělení Policie ČR nebo telefonicky na lince 158.
 4. Každou krádež, ale i pokus o ni hlaste policii

Většina lidí krádež nenahlásí z obavy ztráty dalšího času, stráveného na policejní stanici. Což je ale chyba, protože není-li žalobce, není ani soudce.

Ze statistického výkazu Policejního Prezidia ČR za období od 1. 1. 2004 do 31. 8. 2004:

Klepněte pro větší obrázek

Majetková trestná činnost, do které patří nejen kapesní krádeže, ale také např. vloupání do vozidel a do bytů, představuje 70 % objemu z celkové kriminality. Velmi citlivě ji vnímáme, protože se nás tyto krádeže často osobně dotýkají a jen velmi obtížně se s pocitem narušeného soukromí vyrovnáváme.

Aktivity Policie ČR na místní úrovni

Vedle celorepublikových projektů prevence kriminality připravují jednotlivé policejní ředistelství vlastní preventivní projekty. V Brně např. probíhá projekt Prevence kapesních krádeží. Z dlouhodobého sledování lokalit nejčastějšího výskytu kapesních krádeží vyplynulo, že nejohroženějšími místy z hlediska krádeží na osobách v tomto městě jsou:

 • nástupní ostrůvky zastávek městské hromadné dopravy
 • tramvajové linky projíždějící uzlem u Hlavního nádraží Českých drah Brno
 • přístupové trasy do uvedených míst, především podchod pod hlavním nádražím a zde umístěné eskalátory.

Po vytipování míst přistoupili k vlastní realizaci projektu, která spočívala nejdříve v instalaci několika informačních tabulí v prostorech eskalátorů u hlavního nádraží. Druhým krokem realizace projektu bylo vylepení samolepek ve vozidlech městské hromadné dopravy. Tabule i samolepky upozorňují občany na zvýšené riziko kapesních krádeží v lokalitě, ve které se právě nacházejí. Prostředky k realizaci projektu poskytl Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Magistrát města Brna.

Klepněte pro větší obrázek

Jak jsou pouliční krádeže klasifikovány v zakonech?

Zde jsou uvedeny některé z konkrétních situací, které by pravděpodobně byly hodnoceny jako přestupky proti majetku:

Krádež drobné věci (např. zboží v obchodě), zničení nebo poškození věci (vandalství), podvod (pokud je způsobená škoda nižší než 2 000 Kč), zpronevěra (pokud je způsobená škoda nižší než 2 000,- Kč), neoprávněné užívání cizí věci malé hodnoty (do 12 000 Kč), ukrytí věci získané přestupkem jiné osoby…

Naopak následující situace by pravděpodobně byly hodnoceny jako trestný čin krádeže:

Neoprávněné přisvojení si věci, jejíž hodnota je vyšší než 2 000,- Kč (např. zboží v obchodě), zmocnění se věci vloupáním do cizího domu – tzv. „krádež vloupáním“ (bez ohledu na cenu odcizené věci), kapesní krádež (bez ohledu na cenu odcizené věci) a další.

Co je a co není přestupek?

Přestupkem je zaviněné jednání pachatele, kterým porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a které je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně. Přestupkem nejsou protiprávní jednání, pokud jsou v jiných zákonech označena jako:

 • tzv. jiné správní delikty (jejich definice obsahuje řada zvláštních právních předpisů)
 • trestné činy (definované a postižitelné podle zákona č. 140/1964 Sb., trestního zákona). 
 • majetkové trestné činy od přestupků proti majetku obvykle odděluje hranice způsobené škody 2 000 Kč.

Základním znakem, který odlišuje trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) trestního zákona od přestupku proti majetku § 50, odst. 1, písm. a) zákona o přestupcích je výše způsobené škody. Jednání je hodnoceno „pouze“ jako přestupek, když odcizením věci pachatel nezpůsobí škodu vyšší než 2 000 Kč.

Jak vysokou pokutu může policie udělit?

Za přestupek proti majetku může být uložena pokuta až do výše 3 000 Kč. Pokud by byl pachatel v době spáchání přestupku mladistvý (tedy pokud by mu bylo více než 15 a méně než 18 let), mohla by mu být za tentýž přestupek uložena pokuta pouze do výše 1 500 Kč.

Kapesní krádež je vždy hodnocena jako trestný čin krádeže, a to bez ohledu na způsobenou škodu, podle § 247, odst. 1 písm. d) trestního zákona. Kapesní krádež nemůže být „pouze“ přestupkem. Pachatel kapesní krádeže by mohl být podle okolností potrestán daleko přísněji než jako pachatel přestupku - například:

 • trestem obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin,
 • peněžitým trestem ve výměře od 2 000,  Kč do 5 000 000 Kč,
 • trestem odnětí svobody až na dvě léta (pokud by byl pachatelš mladistvý tak trestem odnětí svobody v maximální výměře jeden rok),
 • trestem propadnutí věci.

Zákon postihující kapesní krádež jako trestný čin platí už dnes. Trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. d) TrZ se (bez ohledu na hodnotu odcizené věci!) dopustí ten, kdo se zmocní a přisvojí si cizí věc, kterou má jiný na sobě nebo při sobě. Trestní sazba činí až dva
roky odnětí svobody. Je-li to opakovaně, pak jde i o trestný čin podle § 247 odst. 1 písm. e)


Na přípravě článku se podíleli pracovníci Preventivně informační skupiny Městského ředitelství Policie ČR Brno: npor. Jana Kozárová a prap. Mojmír Popp.


Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Doplnění
Jarmila
29. 11. 2004, 10:26

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená