FinExpert.e15.cz

Jak levně vlakem na výlety

Vyznat se ve slevách Českých drah není snadné. Máme pro vás pár tipů, jak lze při cestování vlakem ušetřit.
Jak levně vlakem na výlety

Na začátku měsíce dubna se opět rozeběhla sezóna hradů a zámků. Navíc příznivé počasí a volné dny lákají k turistickým výletům, k návštěvám zajímavých míst a k dalším volnočasovým aktivitám. České dráhy nabízejí slevy pro rodiny či skupiny cestujících, které lze využít při víkendových výletech za sportem či kulturou. Cesta vlakem má hned několik výhod: odpadá starost s parkováním a kolonami aut na silnici, železniční doprava je bezpečná a v neposlední řadě je cestování po železnici šetrné k životnímu prostředí. Mezi nevýhody zase patří občasná zpoždění, nepříliš vábná sociální zařízení ve vlacích a klimatizace dostupná jen ve vlacích vyšší kvality.

Pro výlety se vyplatí využít jízdenky SONE+, Kilometrickou banku, zpáteční slevu či slevu pro skupiny.

Levně pro rodiny – SONE+

Za 160 Kč nabízí České dráhy síťovou jízdenku pod názvem SONE+, která platí celý den v sobotu nebo neděli ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah, vlacích dopravních společností OKD Doprava, Viamont a Connex  a ve vlacích zahraničních železničních společností  v německém, rakouském, slovenském a polském příhraničí. Jízdenku lze využít pro společnou cestu až pěti cestujících ve 2. vozové třídě, z nichž  mohou být nejvýše dva starší 15 let, a proto je ideální pro rodinné výlety a cestování s přáteli. Za 360 Kč lze za obdobných podmínek cestovat i v rychlících, expresech a vlacích vyšší kvality EC, IC a SC (je však nutné zakoupit rezervaci za 86 Kč pro 1 cestující osobu).

Jízdenku SONE+ nelze při jízdě do zahraničí použít ve vlacích vyšší kvality EC, IC a SC, ale lze ji použít nejdále do přechodové pohraniční stanice v ČR.

Síťová jízdenka SONE+ se prodává ve dvou modifikacích:

  • Za cenu 160 Kč je jízdenka platná ve 2. vozové třídě všech osobních a spěšných vlaků ČD
  • Za cenu 360 Kč je jízdenka platná ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD s tím, že ve vlacích vyšší kvality EC, IC a SC pouze ve spojení s příslušnými místenkami platnými v daném spoji (bez příplatku pro vlaky vyšší kvality). Jedna místenka stojí 86 Kč.


Tip: Na Den železnice (29. září 2007) může jízdenku SONE+ použít v příslušných vlacích ČD použít maximálně 5 spolucestujících bez ohledu na věk.

Jak levně do zahraničí

Multifunkční víkendová síťová jízdenka SONE+, kterou o sobotách a nedělích lze použít k cestování vlaky ČD a Viamont, umožní za dostupnou cenu navštívit i příhraniční oblast Německa. Můžete tak snad navštívit například Drážďany, Žitavu nebo Řezno. Podmínky pro využití jsou obdobné jako na síti ČD s tím, že jízdenka musí být vydána elektronicky (nelze použít jízdenku ručně psanou). Obě cenové varianty platí na vyjmenovaných tratích ve vlacích kategorií S, RB, RE, IRE, VBG a FEG. Odlišně od vnitrostátní přepravy jízdenka v příhraničí neplatí ve vlacích EC, IC (resp. nejdále do přechodové stanice). Jízdenka platí rovněž v rámci dopravního svazu ZVON a v autobusové lince Teplice v Čechách – Drážďany (dopravce VVO, resp. RVD Dresden). Navíc lze jízdenku SONE+ pro Os vlaky za 160 Kč použít i v rychlících 450 – 455 v úseku Domažlice – Furth im Wald Gr. V těchto vlacích platí i v Německu.


Tip na výlet SONE+ za 160 Kč: V sobotu nebo v neděli může až 5 osob, z toho maximálně 2 dospělí a 3 děti, cestovat osobním vlakem z  Ústí nad Labem do Drážďan a Budyšína a zpět za 160 Kč.

Tip na výlet SONE+ za 360 Kč: V sobotu nebo neděli přímým vlakem z Prahy do Regensburgu a zpět za 360 Kč až pro 5 osob, z toho maximálně 2 dospělí.


Příhraničí Rakouska a Polska

Elektronicky vydané jízdenky SONE+ se dají použít i při cestách do pohraničních stanic Rakouska a Polska. Jízdenky platí v Rakousku do stanic Hohenau, Gmünd NÖ, Retz a Summerau. V Polsku do stanic Cieszyn, Miedzylesie, Chalupki, Glucholazy a Zebrzydowice.

Zpáteční sleva

Zpáteční slevu za základní nebo zlevněnou cenu získáte automaticky při zakoupení zpáteční jízdenky. Jízdenku se zpáteční slevou si můžete  koupit každý den a její platnost je bez ohledu na vzdálenost do 24.00 hodin následujícího (druhého) dne. Zpáteční sleva se rovněž přizná při zakoupení přepravného pro psa.

Zpáteční sleva za základní cenu

Zpáteční sleva za základní cenu je určena pro starší 15 let (15 +) v 1. i  2. vozové třídě.

Zpáteční sleva se zlevněnou cenou a zpáteční přepravné pro psy

Zpáteční slevu se zlevněnou cenou v 1. i ve 2. vozové třídě mohou získat děti do 15 let (- 15) a ve 2. vozové třídě důchodci a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Zpáteční slevu se zlevněnou cenou přiznají ČD i při zakoupení zpátečního přepravného pro psa.

Za vyšší kvalitu se připlácí

Pokud si k jízdence se zpáteční slevou současně zakoupíte jednosměrný příplatek pro vlaky vyšší kvality IC, EC vystavený na jednom dokladu s jízdenkou, platí vám tento příplatek i pro cestu zpět. Při zpoždění vlaku vyšší kvality EC, IC v jednom směru (TAM nebo ZPĚT), případně v obou směrech, o 60 a více minut, máte nárok na vrácení ceny zaplaceného příplatku (maximálně tedy 60 Kč). Při použití vlaku vyšší kvality SC si musíte místenku SC zakoupit pro každý směr zvlášť (86 – 200 Kč)

Slevu musíte prokázat

Děti od 10 do 15 let musí prokázat nárok na slevy jakýmkoliv (oficiálním) průkazem ověřeným razítkem či jinými specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě plastové karty, který obsahuje fotografii, jméno a údaje pro zjištění (ověření) věku dítěte. Důchodci musí nárok slevu prokázat průkazem na slevu ČD nebo In-kartou/Rail plus s aplikací In-zákazník 1/2. Cestující starší 70 let mohou nárok prokázat pouze občanským průkazem nebo cestovním pasem nebo průkazem o povolení trvalého pobytu pro cizince nebo In-kartou/Rail plus s aplikací In-senior. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P musí nárok na  slevu prokázat průkazem ZTP nebo ZTP/P nebo In-kartou/Rail plus s aplikací In-zákazník 1/4.

Kilometrická banka

Kilometrická banka (KMB) je určená pro společné cesty maximálně 3 cestujících starších 15 let (15 +), kteří společně nastupují  a vystupují v téže stanici, přičemž dvě děti od 6 do 15 let (- 15), případně dva psi se považují za jednoho cestujícího nad 15 let (15 +). Zakoupením sešitku si předplatíte projetí 2 000 kilometrů ve vlacích ČD. Kilometry se vám postupně při jednotlivých jízdách odečítají. Minimální odpis je 100 kilometrů u cestujícího 15 + nebo 50 kilometrů u cestujících - 15 nebo u psů. Naopak maximální odpis je 400 kilometrů u cestujícího 15 + nebo 200 kilometrů u cestujících - 15 nebo u psů. Můžete tak okružní jízdou procestovat třeba celou Českou republiku a odepíše se vám maximálně 400 km ve 2. třídě a 600 km v 1. třídě.

S platnou KMB nastoupíte do vlaku a nejpozději do doby odjezdu vlaku vyplníte v levé části dokladu údaje o zamýšlené cestě. Ostatní úkony již provede pokladník nebo kontrolu provádějící zaměstnanec ČD ve vlaku.

KMB stojí 1 400 Kč (jeden ujetý kilometr tak vyjde na 70 haléřů). Výhodou je, že při použití KMB neplatíte ve vlacích vyšší kvality EC a IC příplatek pro tyto vlaky, ve vlaku vyšší kvality SC si ale musíte koupit místenku za 86 Kč (pokud můžete prokázat nárok na slevu Rail plus) nebo za 200 Kč (pokud nemůžete prokázat nárok na slevu Rail plus).

KMB platí 6 měsíců od prvního požadovaného dne platnosti a lze ji zakoupit v předprodeji až 2 měsíce. Platnost však může skončit i před posledním dnem platnosti, jestliže byl vyčerpán kilometrický vklad, sešitek je poškozen tak, že rozhodující údaje jsou nečitelné, došlo k oddělení některých částí, byly vyčerpány všechny kolonky nebo kontrolní kupóny. Sešitek KMB je platný pouze s dokladem o zaplacení, který je k němu připojen.

Poznámka pod čarou: Znám jednoho skalního cestovatele, který tvrdí, že na kilometrickou banku umí objet celou republiku. Jako nástupní stanici uvedl Ostrava-Třebovice a cílová stanice byla Ostrava-Svinov. V kolonce "přes" napsal tyto stanice: Opava-Východ, Bruntál, Olomouc, Kolín, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Strakonice, České Budějovice. Veselí nad Lužnicí, Brno, Vyškov, Přerov, Studénka. Jen mi není jasné, jak všechny stanice do té malé kolonky dostal :-)

Sleva pro skupiny

Sleva se poskytuje pouze ve 2. vozové třídě při společné jízdě minimálně 2, maximálně 30 spolucestujících. Celková cena za přepravu skupiny se vypočte tak, že:

  • první a druhý cestující zaplatí zákaznické jízdné pro cestující starší 15 let (15+),
  • třetí a každý další cestující zaplatí zákaznické jízdné pro dítě (-15), tzn. 50 % ceny prvního cestujícího,
  • při zakoupení  zpátečního jízdného pro skupinu se přizná prvnímu a druhému cestujícímu zpáteční sleva pro cestující starší 15 let (15+) a ostatním cestujícím zpáteční sleva pro dítě (-15).

Při použití vlaků EC a IC musí každý ze skupiny zaplatit příplatek ve výši 60 Kč pro každý směr zvlášť a při použití vlaku SC místenku za 86 Kč, resp. 200 Kč.

Vyznejte se v ceně místenek

Místenka pro držitele slevy Rail plus stojí 30 Kč, pro ostatní 86 Kč. Ve vlacích SC Pendolino držitelé slevy Rail plus zaplatí příplatek 86 Kč, ostatní 200 Kč.

U skupin 12 a více cestujících je cena místenky 15 Kč za podmínky, že jsou místenky zakoupeny současně. Do vlaků SC se ale sleva místenky pro skupiny neposkytuje.

Další článek


 

celkem 13 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:líná huba holé neštěstí
Petr Svoboda
2. 5. 2007, 05:27
Re:líná huba holé neštěstí
Petr Svoboda
2. 5. 2007, 05:18
Re:Vnitrostátní tarifní kalkulátor jízdného ČD
Petr
30. 4. 2007, 18:47
Vnitrostátní tarifní kalkulátor jízdného ČD
čundrák
30. 4. 2007, 15:52
Re:líná huba holé neštěstí
Cestovatel
30. 4. 2007, 09:16

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená