FinExpert.e15.cz

Jak kupovat nemovitost a nepřijít o peníze

Chcete si v nejbližší době koupit rodinný dům, byt nebo pozemek? Víte, na co si musíte dát pozor, abyste někomu nenaletěli? Buďte raději velice obezřetní, protože jinak celkem rychle přijdete i o veškeré celoživotní úspory!
Jak kupovat nemovitost a nepřijít o peníze

S právníkem nebo bez právníka?

Při nákupu či prodeji jakékoliv nemovitosti může nastat mnoho problémů, zejména když převod není prováděn pod dohledem právníka. Lidé se ve snaze ušetřit za právní služby pouští do obchodu s nemovitostmi sami a právě na to spoléhají pochybní obchodníci. Přesvědčují vás, že celá transakce je vlastně jednoduchá záležitost, a tak proč vynakládat zbytečné finanční prostředky. Vždyť stačí, aby se prodávající a kupující dohodli na předmětu prodeje a kupní ceně. Následně sepíší a uzavřou kupní smlouvu podle obecného vzoru a podají návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Bohužel ne vždy obchod skončí oboustrannou spokojeností, o čemž svědčí mnoho dlouholetých soudních tahanic.

Hranice mezi úspěšnou a neúspěšnou transakcí je vskutku velmi tenká. Nechcete-li vy sami nebo protistrana využít profesionálních služeb, a to z jakýchkoliv důvodů, snažte se získat co největšího množství informací o nemovitosti, kterou hodláte odkoupit. Obecně platí, že je zapotřebí zkombinovat hned několik zdrojů informací, které vám napomohou k rozhodnutí, zda nabízenou nemovitost nakonec koupit či nikoliv.

Na vlastní oči

Mezi první úkon, který by s nákupem nemovitosti měl být neodmyslitelně spjat, je jeho důkladná osobní prohlídka. Tímto krokem nejen zjistíte, že nemovitost opravdu existuje, ale navíc získáte informace o jejím současném stavu. Jedná-li se například o starší dům, přizvěte odborníka, který dokáže lépe než vy posoudit statiku objektu, vyčíslit náklady na opravy a rekonstrukci a zhodnotit „atraktivnost“ nabízené prodejní ceny. Velice užitečný bývá i rozhovor se starousedlíky, kteří vám mohou poskytnout důležité informace, jejichž hodnota může být k nezaplacení.

Seznamte se s územním plánem na obci

Následovat by měla cesta na místně příslušný obecní úřad, kde by se zájemce o kupovanou nemovitost měl seznámit s územním plánem, který definuje využitelnost daného území. Zejména u pozemků nejednou zjistíte, že na vámi vyhlédnuté parcele není dovoleno stavět, i když vás její vlastník přesvědčuje o pravém opaku a tomu přizpůsobuje i cenu pozemku. Jindy zase narazíte na skutečnost, že přes pozemek v budoucnu povede rychlostní komunikace, a proto postavit na něm rodinný dům nebude zrovna ta nejlepší investice. 

Navštivte katastrální úřad

I přes to, že výše uvedené „průzkumy“ nemovitosti dopadnou dobře, ještě celou transakci neuspěchejte. Před samotným podpisem kupní smlouvy zajděte  na katastrální úřad, v jehož působnosti se nemovitost nachází. Využijte toho, že každý člověk má možnost nahlížet do katastru nemovitostí za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu a pořizovat z něj pro svoji vlastní potřebu opisy. Proto si od úředníka vyžádejte tzv. list vlastnictví na prodávaný dům, byt či pozemek. V listině naleznete důležitá data o nemovitosti, která vás budou zajímat.

Přečtěte si pozorně rodokmen nemovitosti

List vlastnictví je dokument, který zaznamenává skutečnou právní existenci nemovitosti. Eviduje osobu vlastníka, způsob nabytí nemovitosti a dále informace o právech a závazcích s danou nemovitostí spojenou. Pro celkovou přehlednost je listina dělena do několika oddílů.

  • Části „A“ listu vlastnictví obsahuje informaci o osobě vlastníka – prodávajícího (jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště). Dále zjistíte, je-li člověk se kterým jednáte výlučným vlastníkem objektu nebo ne. Nečekaně se tak může objevit další osoba, o které se vám prodávající zapomněl zmínit a přitom k ní má zcela totožné vlastnické právo.
  • Část „B“ obsahuje identifikační údaje nemovitosti (parcelní číslo, číslo popisné u budovy, příslušnost k části obce a základní charakteristiku nemovitosti). Zjistíte, zda prodávající vlastní nejen dům, ale i pozemek pod domem. Vlastnictví stavby totiž automaticky neznamená i vlastnictví pozemku.
  • V části „C“ listu vlastnictví najdete případná omezení vlastnického práva, která se vážou k dané nemovitosti. Mezi tato práva patří například předkupní práva, práva odpovídajícím věcným břemenům nebo zástavní práva.
  • Část „D“ je vyhrazena pro různé poznámky, které obvykle nenesou podstatné informace.
  • Část „E“ mluví o nabývacích titulech k nemovitosti, jako jsou rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy, kolaudační rozhodnutí atd.
Nebezpečí znamená písmeno „P“ v listu vlastnictví

Jakmile uvidíte na listu vlastnictví písmeno „P“, nastává situace, kdy musíte být obzvláště obezřetní a ostražití. Tímto písmenem se totiž označuje tzv. plomba. Ta znamená, že katastrální úřad v současnosti vede nějaký typ řízení týkající se právě této nemovitosti.

V samém důsledku se například jedná o návrh na vklad jiného vlastnického práva, což neznamená nic jiného, než že je nemovitost právě prodávána někomu úplně jinému. Jindy zjistíte, že vlastník dluží peníze a jeho dům je zatížen zástavním právem ve prospěch bankovního ústavu. Celkem lehce byste jeho dům koupili a následně o něj mohli přijít.

Přenechejte to raději profesionálům

Lidé pohybující se na trhu s realitami každému doporučují: Ten, kdo nemá zkušenosti s převodem nemovitostí, ať se raději obrátí na odborníka a nelitujte peněz vynaložených na právní služby. Každý právník nebo zavedená realitní kancelář ověřuje, zda nabízená nemovitost ve skutečnosti existuje, jaká práva a povinnosti se k ní vážou a poradí, jak nejlépe a nejbezpečněji uhradit kupní cenu. Pokud ale i tady narazíte na neprofesionální přístup, raději nákupu nemovitosti odložte.

Další článek


 

Související články


celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

"Kancelář mají na adrese Senovážné náměstí 978/23, ...
Tana
22. 6. 2018, 11:09
Super díky, kde mají kancelář?
Eva
20. 6. 2018, 21:00
Podívejte se na realitní kancelář edoxreality mám s ...
Tana
19. 6. 2018, 15:02
Ahoj potřebovala bych rychle prodat dům v Praze dopo...
Eva
19. 6. 2018, 15:01
Ceny realitek
Michal Kára
12. 7. 2005, 12:37

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená