FinExpert.e15.cz

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti?

Každý může přechodně přijít o práci. Kdy máte nárok na podporu?
Jak je to s podporou v nezaměstnanosti?

Na konci března byla nezaměstnanost v Česku 9,2 %, bez práce je tedy 548 000 občanů. Nárok na podporu v nezaměstnanosti není v Česku, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, automatický. Je potřeba splnit zákonem dané podmínky. Pokud je nesplníte, budete odkázáni pouze na sociální dávky.

Výše podpory závisí na výši dosahovaného příjmu, čím vyšší příjem, tím vyšší podpora. Maximálně však můžete v roce 2011 dosáhnout na 13 528 Kč, což odpovídá 58 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2010. Pro srovnání – vůbec nejvyšší podporu v nezaměstnanosti mohou pobírat občané s velmi nadstandardními příjmy ve Francii až 224 %, v Nizozemí až 111 % a ve Švýcarsku i 101 % z průměrné mzdy.

Co je potřeba splnit?

K přiznání podpory v nezaměstnanosti musíte splnit:

  • Je zapotřebí, aby občan doložil, že v posledních třech letech před zařazením do evidence úřadu práce získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činnosti dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Např. občané pracující pouze na dohodu o provedení práce nemají na podporu v nezaměstnanosti nárok.
  • Současně se musíte registrovat na místně příslušném úřadu práce a o podporu požádat.

Splnit podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti není snadné ani v ostatních vyspělých zemích světa. Např. v Nizozemí podporu dostanou občané, kteří v předchozích 39 měsících 26 týdnů pracovali, ve Velké Británii 2 roky z posledních 3 let, v Lucembursku 26 týdnů během posledního roku, v Německu 1 rok v posledních třech letech.

Kdo nemá nárok?

V některých případech nemají občané na podporu v nezaměstnanosti nárok, i když splní předchozí zákonné podmínky. Časté jsou zejména tyto případy:

  • Nárok nemáte, pokud jste v posledních 6 měsících před zařazením do evidence úřadu práce bez vážného důvodu opakovaně sami ukončili vhodné zaměstnání, které vám zprostředkoval úřad práce.
  • Podpora vám také nebude přiznána, pokud jste dostal v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání výpověď od zaměstnavatele z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem (např. alkohol…) nebo z důvodu závažného porušení pracovních povinností vyplývajících z vykonávané práce.

Ovšem i když vám podpora nebude přiznána, přesto je dobré se na úřad práce registrovat. Alespoň budete mít vyřešen svůj pojistný vztah vůči zdravotní pojišťovně, zdravotní pojištění za vás totiž bude platit stát. Kdyby nedošlo k registraci na úřad práce, tak budete vedeni v registru své zdravotní pojišťovny jako OBZP a každý měsíc budete muset hradit zdravotní pojištění ve výši 1 080 Kč (13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč).

Jak dlouho se podpora pobírá?

Délka pobírání podpory se u nás liší podle věku. Podmínky na trhu práce starších občanů jsou totiž horší než u mladších. Obdobná praxe funguje i v jiných vyspělých zemích světa. Celkově však platí, že ve většině západoevropských zemí se podpora v nezaměstnanosti poskytuje déle než v Česku. Podpora se vyplácí pět až jedenáct měsíců, v závislosti na věku zaměstnance.

Věkdoba výplaty
do 50 let5 měsíců
50 – 55 let8 měsíců
nad 55 let11 měsíců

Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

Výše závisí na předchozím výdělku. Standardně činí:

  • 65 % z průměrného čistého měsíčního výdělku po dobu prvních dvou měsíců
  • 50 % z průměrného čistého měsíčného výdělku po dobu dalších dvou měsíců
  • 45 % z průměrného čistého měsíčního výdělku po další měsíce (tj. jeden měsíc, čtyři měsíce nebo sedm měsíců – dle počtu měsíců, na které máte nárok na podporu v nezaměstnanosti)

Podpora v nezaměstnanosti se počítá z čistého příjmu. V Česku je tedy v prvním měsíci čistý náhradový poměř čistá mzda oproti podpoře v nezaměstnanosti – 65 %. Nejvyšší čistý náhradový poměr v zemích OECD je v Lucembursku a Portugalsku přes 80 %, nejnižší je v Austrálii a Novém Zélandu, do 35 %.

Pokud ukončíte pracovní poměr „bez vážného důvodu“ vlastní výpovědí nebo dohodou, budete pobírat podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouze ve výši 45 % průměrného čistého výdělku.

Podpora v nezaměstnanosti je splatná měsíčně pozadu. Poprvé je tedy vyplacena následující měsíc po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného úřadem práce o jejím přiznání. Občané, kteří se účastní rekvalifikace zabezpečovanou úřadem práce, pobírají po celou dobu podporu v nezaměstnanosti ve výši 60 % průměrného čistého měsíčného výdělku. Maximální výše podpory je v tomto případě vyšší a činí 15 161 Kč, což odpovídá 65 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2010.

Odklad vyplácení

Vyplacení odstupného znamená odklad vyplácení. Pokud při odchodu ze zaměstnání, dostanete od svého zaměstnavatele odstupné, nebudete po určitou dobu pobírat podporu v nezaměstnanosti. Podpora se vám začne vyplácet až po době, která odpovídá výši odstupného. Jestliže tedy obdržíte odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, začnete pobírat podporu až po třech měsících po ukončení zaměstnání.

Prameny: Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb), OECD: Benefit and Wages
Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Dobrý den, nikde jsem nevyčetla jak je to s podporou...
M.H.
29. 4. 2011, 13:33
Dobrý den, v textu není uvedeno, že podpora v ne...
Petr Gola
26. 4. 2011, 05:57
Pan redaktor nemluvi pravdu. Podle vlastni 40-ti let...
jara
24. 4. 2011, 10:43

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená