FinExpert.e15.cz

Jak hodnotí Českou republiku Světová banka

Ekonomika, respektive ekonomická témata, patří mezi hlavními politická témata naší přítomnosti. Zřejmě to souvisí s celkovou změnou nálady ve společnosti, která více nahrává opozičním stranám.
Jak hodnotí Českou republiku Světová banka

Pozice získávaly v loňském roce obě nejdůležitější opoziční síly – tedy ODS i KSČM, ale jedná se spíše o posun „do prava“, protože pomyslný součet hlasů pro ODS a KDU-ČSL je zřetelně vyšší, než suma voličské podpory KSČM a ČSSD. Trend navíc potvrzují i nejrůznější průzkumy veřejného mínění.
Často se v této souvislosti hovoří o možnostech podnikání v České republice: podle představitelů vládní koalice se podnikání vyplácí lépe než v minulosti, opozice tvrdí opak. Diskutuje se o administrativní náročnosti založení firmy, výši přímých daní, vymahatelnosti práva, cenách služeb a tak dále. Některé důležité okolnosti pro rozvoj podnikání vláda ovlivnit může (například daně), některé jen velmi těžko nebo pomalu, např. kvalitu pracovní síly. Ovšem stále platí ono křídlaté pořekadlo, že podnikání je solí země - a jak dokázala Mařenka: sůl je nad zlato. Jaké jsou tedy u nás pro potencionální podnikatele připraveny podmínky?
Světová banka ve spolupráci s International Finance Corporation udržuje databázi nazvanou DoingBusiness (http://rru.worldbank.org/DoingBusiness), ve které shromažďuje data o 145 zemích, respektive o podmínkách podnikání v nich. V sedmi kategoriích srovnává poměrně podrobně jednotlivé podnikatelsky důležité aspekty života v daných zemích. Metodologie je dobře popsána a je srozumitelná prakticky pro každého. Klíčová jsou především tato témata: založení společnosti, pracovně právní vztahy a vynutitelnost závazků včetně úpadkového práva.

Založení společnosti

Ve světě businessu je rychlost často klíčová. Pokud se má investor rozhodnout, kde svoji firmu založit, může být pro něho otázka bezproblémovosti, vstřícnosti a pohodlnosti důležitá. Jako model je přitom brána zcela domácí a soukromá společnost s ručením omezeným s padesáti zaměstnanci. V České republice je k tomu potřeba zhruba 40 dnů a 10 různých operací (návštěv právníků, notářů, úřadů atd.) Ve srovnání s Austrálií nebo s Kanadou, kde stejná věc zabere pouhé dva dny a musí se přitom udělat jen dvě operace, je to relativně dlouhá a náročná procedura. Prakticky stejnou trpělivostí se musí případní zájemci obrnit ve všech okolních státech. V rámci Evropské unie se věc řeší dvakrát i třikrát pomaleji například ve Španělsku (108) nebo v Portugalsku (78), ale až dvakrát rychleji v Litvě (26), Lotyšsku (18) či v Irsku (24). Evropskými superrychlíky jsou v tomto směru Dánsko (4 dny), Francie (8 dnů) a Itálie (13 dnů). Poměrně zajímavý je ukazatel minimálního potřebného kapitálu k založení společnosti, a to přepočtem na průměrný roční příjem obyvatele v dané zemi. Z toho mimo jiné vyplývá, jak přístupné je podnikání pro občany. U nás, podobně jako ve všech bohatých zemích OECD, lze začít zhruba s polovinou ročního příjmu. Jsou ovšem země, například Jemen nebo Etiopie, kde by obyčejný občan musel složit zhruba 150 svých ročních příjmů, aby mohl založit společnost.

Pracovně právní vztahy

Z dlouhodobého hlediska je pracovní síla významným prvkem. Čím je výroba (či služba) sofistikovanější, tím je i potřeba kvalitní a flexibilní pracovní síly větší. Moderní otevřené ekonomiky tuto potřebu ještě více akcelerují, protože část svých výrob s nižší přidanou hodnotou přesouvají do méně nákladných regionů. Významným ukazatelem se v oblasti práce jeví náročnost získání pracovní síly, svázanost podnikání pracovní dobou a finanční (či jiné) náklady při propuštění. Světová banka všechny tři oblasti sleduje zvlášť a pak je společně shrnuje jako index rigidity pracovní síly. Česká republika si ve středoevropském srovnání vede velmi dobře. S hodnotou 28 sice zaostáváme za Slovenskem (10), ale jsme před Polskem (34) i Maďarskem (40). Pozitivní je především to, že ve srovnání s Rakouskem (40) a Německem (55) se držíme jasně vpředu. Abychom naši výhodu přetavili i ve skutečný nárůst počtu pracovních míst, museli bychom výrazně zlepšit především první ze tří složených ukazatelů – tedy obecně nabídku kvalitní pracovní síly. Éra zlatých českých ručiček skončila; v tomto ohledu jsou investoři daleko lépe uspokojeni v Polsku nebo Maďarsku, kde seženou kvalitní pracovní sílu až čtyřikrát rychleji než u nás. Na Slovensku dokonce Světová banka žádné problémy ani nevidí.

Vynutitelnost práva

V České republice trvá obchodní spor v průměru 300 dní. Jedná se v rámci zemí OECD (229) o poněkud delší čas, ale opět platí, že v našem regionu na tom nejsme nijak špatně. V žádném z okolních států s výjimkou Německa (184) se podobné spory neřeší rychleji a soudní pře jsou u nás i méně nákladné (méně než 10 % hodnoty závazku). Pro podnikatelské aktivity je nesmírně důležitá ochrana investic. Bohužel v tomto ohledu je situace u nás doslova katastrofální. DoingBusiness potencionálním investorům říká, že v České republice trvá procedura konkurzu a vyrovnání v průměru 9,2 let. Nutno poznamenat, že i v Nigérii a Středoafrické republice to stihnou za dobu poloviční. V tomto ukazateli jsme osmí nejhorší na světě (a to ještě proto, že údaje za Bhútán, Kambodžu, Madagaskar a Rwandu se nepodařilo získat). Průměr zemí OECD činí 1,6 roku a z okolních států se do tohoto průměru nevejde pouze Slovensko (4,7). Podobně tristní je to s objemem „zachráněných“ finančních prostředků. Světová banka predikuje, že se v průběhu konkurzu a vyrovnání podaří získat z každé stokoruny pouze 16,80 Kč. Ve dvou zmíněných afrických zemích jsou na tom ovšem ještě hůře: v Nigérii se musí spokojit s pouhými 2,60 Kč a ve Středoafrické republice nedostanou vůbec nic. Zcela jiná situace je v zemích OECD, kde lze průměrně získat v průběhu konkurzu a vyrovnání 72,20 Kč. Nejlépe jsou na tom v Japonsku (92,40), Singapuru (91,30) a Finsku (90,20). Z našich sousedů jsou na tom nejhůř Maďarsko (30,80) a Slovensko (39,60), ale i tak je jejich řízení výrazně efektivnější, než to naše.

Věcná debata by nám slušela více

Politici z obou břehů našeho politického rybníku by neměli před lidmi zbytečně přehánět. V novoročním projevu prezidenta Václava Klause zazněla výzva k věcné debatě. To je velice chválihodné a důležité. ODS by mohla přece jen víc zdůrazňovat, že to tady není všecko úplně špatně. Kromě jiného proto, že s teorií „spálené země“ svého času uspěl Miloš Zeman. ČSSD by zase mohla uznat, že moc toho dobra zatím nepředvedla. Kromě jiného proto, že by opozici aspoň částečně vyrazila trumfy z rukou. Byl by to dobrý začátek pro společnou debatu nad tématy, která společnou debatu snesou. Nelze pravici upírat její pravicovost a levici vyčítat její levicovost. Nicméně shoda se nad tím, že je nezbytné podporovat podnikání v naší zemi, by neměla být problémem pro demokratické strany napříč celým politickým spektrem. Světová banka je dostatečně reprezentativní instituce a určitě slouží řadě investorů jako vodítko při rozhodování, kam investovat a komu se naopak vyhnout. A přiznejme si, že v této chvíli máme obrovské rezervy.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená