FinExpert.e15.cz

Jak hledat zaměstnání ?

Pravděpodobně každý z nás někdy v životě hledal zaměstnání a to ať již po ukončení předběžné přípravy či prostě proto, že mu stávající zaměstnání nevyhovovalo. Hledání a nalézání vhodného pracovního uplatnění není rozhodně jednoduchou záležitostí.
Jak hledat zaměstnání ?

První otázkou je, kde nové pracovní uplatnění hledat a jak. Na jedné straně existují úřady práce i soukromé zprostředkovatelny práce, na druhé straně lze vhodný typ nalézt v inzerci v tisku či na internetu. Samozřejmě je možné a vhodné zainteresovat okruh příbuzných, přátel a známých, pokud jsou ovšem ochotni pomoci.

Na začátku úvah by asi měla stát otázka, proč chci stávající zaměstnání opustit (nejedná- li se ovšem o hledání prvního zaměstnání). Co mně nevyhovuje? Charakter práce? Pracovní doba? Poměry na pracovišti? Zlý nebo příliš náročný šéf? Vzdálenost pracoviště od bydliště? Plat? Nepříznivé dopravní podmínky z bydliště na pracoviště? Po vyhodnocení těchto otázek dojdeme vylučovací metodou k závěru, jaký typ práce a zaměstnání je předmětem našeho zájmu, co chceme získat. Takové poznání je velmi důležité. Velmi kvalitní a propracovaný přístup, jak si před hledáním zaměstnání rozebrat vlastní situaci a očekávání nabízí např. kniha Jaké barvy je tvůj padák (Praktický manuál jak si najít práci a novou kariéru) od Richarda N. Bollese.

Jak psát žádost o zaměstnání?

Taková žádost by měla obsahovat vše podstatné pro to, aby se případný zaměstnavatel mohl rozhodnout, ne snad o okamžitém přijetí do zaměstnání (to by byl zázrak), ale o tom, zda si přeje uchazeče vidět (protože něčím zaujal), či rovnou jeho žádost – nabídku odmítne. Co tedy napsat? Je nutno přesně označit o jakou práci či funkci se ucházíme, příp. také uvést, proč právě u této organizace (firmy, podniku, školy, závodu, družstva atd.) chceme pracovat. K žádosti nutno přiložit životopis, nejlépe strukturovaný, který je přehledný a poskytuje rychlou orientaci v základních údajích o uchazeči. Malý příklad strukturovaného životopisu:

Jméno: František Novák

Datum a místo narození:

Adresa bydliště, tel.:

Vzdělání:

1981 - 1990 Základní škola v Brně
1990 – 1993 Vyučen v oboru ..... v učilišti podniku ...

Pracovní zkušenosti:

1993 – 1994 Zaměstnán v podniku … (kde se vyučil) jako ….
1994 - 1996 Základní vojenská služba
1998 – dosud Zaměstnán v podniku XY

Absolvované kurzy a školení:

Jiné využitelné dovednosti, vlastnosti, zdravotní stav:

Podpis, datum

Uvedený příklad je samozřejmě maximálně zestručněn, nicméně je rozumné v životopise nepřehánět a hlavně nenadsazovat. Nejrůznějšími náhodami může vyjít pravda najevo a za určitých okolností může být nepravdivý údaj důvodem pro rozvázání pracovního poměru, v krajním případě snad k okamžitému (jedná-li se o ztrátu důvěry zásadní nepravdou, např. při nepravdivém údaji o získané kvalifikaci).

Formou příloh je vhodné připojit kopie dokladů o získané kvalifikaci. Zde není na místě skromnost: připojme kopie výučního listu, maturitního vysvědčení, diplomů o dosažených stupních vysokoškolské kvalifikace, případně další vědecké kvalifikace, o jazykových znalostech, kopie  průkazů: řidičský průkaz, svářečský průkaz, příp. jiné doklady o odborné způsobilosti či kvalifikaci.

Co je podstatné – životopis by měl mít příslušnou „štábní kulturu“, úpravný, bez gramatických chyb, na stroji, na počítači. Je vizitkou uchazeče, je to jeho první prezentace. Pošle-li někdo rukou načmáranou žádost, s gramatickými chybami a na špinavém papíře, je velmi pravděpodobné, že neoslní.

Jak životopis doručit?

Hotovou žádost, tzn. doplněnou již zmíněným životopisem, doklady o kvalifikačních předpokladech, je vhodné doručit buď poštou (rozhodně doporučeně, aby byl doklad o odeslání) nebo na podatelnu příslušné organizace, kde si na kopii necháme potvrdit přijetí. V obou případech je důležité si dokument, kterým je potvrzená kopie nebo podací lístek, pečlivě uschováme jako doklad.

Některé firmy také požadují uvedení kontaktu na osoby, které mohou o něm podat reference, příp. si takové osoby najdou firmy samy. Také z tohoto důvodu se rozhodně nevyplácí v životopise přehánět či nadsazovat. Při zjištění nepřesností či nepravd končí zájem o uchazeče, stává se nevěrohodným, tudíž nepoužitelným a nepotřebným – nestojí to za blamáž.

Rovněž některé organizace žádají, aby uchazeč přiložil fotografii, není to sice časté, ale nelze to vyloučit. Zde je třeba mít na paměti, že se ucházíme o zaměstnání, nikoliv většinou o místo varietního umělce. Tím mám na mysli, že je vhodné přiložit foto typu na občanský průkaz nebo na cestovní pas.

Může se stát, že organizace žádá od uchazeče zaslání výpisu z rejstříku trestů. Ten lze získat prostřednictvím územně příslušného okresního státního zastupitelství, které poskytne přísl. formulář ( nebo matrika na radnici, pokud je na ní matrika zřízena ) a s kolkem 50 Kč odešle do Prahy na příslušnou evidenci. Do dvou týdnů žadatel obdrží příslušnou odpověď na tomtéž tiskopise, pokud ovšem trestán nebyl, s razítkem „nemá záznam v rejstříku trestů“.

Jednání o výši platu - čím později tím lépe

Závěrem je nutno připomenout, že žadatel by si měl vždy ujasnit, jaká má platová očekávání. Přesněji: bude-li jeho nabídka pro případného zaměstnavatele zajímavá, bude pozván k osobnímu jednání. Podle míry významu pozice, o níž se uchází, bude pozván buď na personální oddělení k příslušnému referentovi nebo vedoucímu. V případě, že je uchazečem o vedoucí pozici v dané organizaci, je pravděpodobné, že s ním bude jednat např. ředitel organizace, její majitel, případně jednatel. Samozřejmě se bude jednat také o platových otázkách. Řada uchazečů se dopouští hrubé chyby tím, že se na plat ptá téměř již ve dveřích při příchodu na jednání. To je velmi netaktické. Na plat je třeba se ptát až na závěr jednání. Jinak uchazeč budí dojem nedočkavosti až nenasytnosti. Peníze jsou určitě výrazný pracovní motiv, ale otázku finančního odměňování nelze příliš zdůrazňovat. Rovněž tak není vhodný ani opačný extrém – nezajímat se o platové zařazení vůbec v naději, že bude vzbuzen dojem skromnosti. Naopak – případný budoucí zaměstnavatel by mohl nabýt dojmu, že žadateli na platu nezáleží proto, že je nějak jinak velmi dobře hmotně zajištěn.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená