FinExpert.e15.cz

Jak dostat od dlužníka své peníze

Vymáhání pohledávek u nás zatím nemá jasná pravidla.
Jak dostat od dlužníka své peníze

Vymáhání pohledávek u nás může vykonávat prakticky každý, zatím nejsou stanovena jednoznačná pravidla, od kterých by se mohly firmy odrazit a provádět kvalitní služby. Soudní exekutoři navyšují závazek dlužníka. Inkasní agentura snižuje pohledávku věřitele.

Vymáhání pohledávek je v současnosti v České republice podnikáním jako každé jiné. Pryč jsou ty časy, kdy pohledávky vyřizovaly holohlavé „gorily“, které se příliš nedržely zákona. V dnešní době je již úroveň vymáhání pohledávek někde úplně jinde, avšak stále fungují jakési dvě cesty, jak se peníze z dlužníka dostat.

Exekutoři

Po návrhu na exekuci má soud 15 dní na rozhodnutí o nařízení exekuce. Následně je dlužník vyzván k zaplacení zálohy za exekuci. Jakmile se závazek dostane k exekutorovi, není to pro dlužníka příliš výhodné. Automaticky je dlužná částka navyšována o poplatky, které jsou spjaty s exekucí.

Exekutorovi se stanovuje se minimální odměna, náhrada hotových výdajů a další poplatky. Důležité je si uvědomit, že exekutor o tyto částky výsledný dluh navyšuje. Za vymáhání pohledávky tak neplatí věřitel ale dlužník. Částka se obvykle vypočítá jako procentní přirážka k závazku.

Inkasní agentury

Opačný přístup funguje u inkasních agentur. Ty spolupracují s věřitelem na společném cíli – získání peněz za pohledávku. Kdo ale platí náklady agentury? Věřitel. Věřiteli společnost nabídne službu vymáhání pohledávek, avšak není možné získat více, než dlužník skutečně dluží, pokud pomineme úroky z prodlení a další zákonné náklady. Navíc majitel pohledávky musí počítat s tím, že mu bude dlužná částka snížena o náklady agentury, tudíž nikdy neobdrží celou sumu.

Problémy s různými subjekty

V naší zemi neexistuje jasný právní rámec, kdo může tuto činnost vykonávat. V tomto oboru tak figurují i subjekty, které mají jiné hlavní podnikatelské zaměření – právníci či finanční instituce. Vymáhání pohledávek se tak dostalo do špatného stavu.

Často totiž čeští podnikatelé zapomínají na to, že kvalitní inkasní agentura dokáže do firemního rozpočtu vrátit celou řadu za normálních okolnosti nedobytných pohledávek. Velké finanční instituce, které často nabízejí určité formy vymáhání pohledávek a jejich odkupu, však nemají takové zkušenosti a ani není jejich hlavním předmětem činnosti se těmto věcem věnovat. Možná i proto je odkup pohledávek prostřednictvím těchto finančních institucí tak málo využíván.

Jak vymáhat pohledávky

Vymáhat pohledávku může i podnikatel sám, avšak tato činnost je velmi neefektivní hned z několika důvodů. Pokud se vymáhání pohledávek věnuje obchodní oddělení, dochází ke střetu zájmů.

Obchodník by rád zvyšoval obrat a prodej, avšak při neplacení musí kontaktovat své obchodní partnery s nepříjemnými zprávami o jejich neplacení a těžko tak vybuduje fungující obchodní vztah. Navíc obchodník k těmto úkonům přistupuje nerad, okrajově, a i proto nenesou často kýžené ovoce.

Další možností je posunutí vymáhání pohledávek přímo na účetní útvar. Zde již má svou logiku, že člověk, který se v daných dokladech pohybuje, bude mít zájem na tom, aby se pohledávky splácely, a může to být i jeho hlavní činností. Avšak i zde může dojít k odkládání vymáhání, jelikož účetní období má své „špičky“ v rámci měsíce i roku a tak se vymáhání pohledávek odsouvá do pozadí. A není nic horšího, než pohledávka v prodlení, o kterou se nikdo nestará. Ztrácí hodnotu daleko rychleji.

Inkasní agentury a specialisté na vymáhání pohledávek

Ale ještě zpět k inkasním agenturám. Ty představují specialisty, kteří by měli dokázat řešit vymáhání pohledávek nejvíce efektivně a pro společnost přinášet pravidelný přínos. Hlavní je zde vylepšení finančních toků a úspora nákladů.

Také proto se snaží vytvářet inkasní agentury společenství, kam bude možné přistoupit pouze při plnění určitých parametrů. Vzniklo tedy mezinárodní desatero inkasních agentur. To je součástí dohod ve federaci mezinárodních inkasních sdružení FENCA, které funguje již od roku 1993. Česká Asociace inkasních agentur pak začala fungovat v roce 2006.

Desatero tohoto sdružení, kterého se mají držet všichni členové, zní:

  • Musí být striktně dodržovány všechny místní zákony včetně všech aplikovatelných direktiv vydaných pro členské státy EU.
  • Musí být důsledně dbáno na dobrou pověst firem poskytujících službu inkasa pohledávek.
  • Je nutné dbát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě financí klientů.
  • Pro firmu zabývající se inkasem pohledávek je nutná registrace u místního státního orgánu dohlížejícího na nakládání s osobními daty.
  • Asociace i inkasní agentura musí být při komunikaci se třetími stranami jasně identifikované a musí s nimi být bezproblémový kontat.
  • Je nezbytné důsledně dbát na ochranu osobních a důvěrných informací o věřitelích a dlužnících.
  • Pracovníci inkasních agentur musí mít dostatečnou kvalifikaci i zkušenosti a disponovat odbornými znalostmi.
  • Firma zabývající se správou a inkasem pohledávek musí být řízena osobami s neposkvrněnou pověstí a čistým obchodním rejstříkem.
  • Základním zájmem inkasní agentury je upřednostnění mimosoudního řešení před soudním vymáháním.
  • Asociace ani inkasní agentura nenabízí placené poradenství dlužníkům.

Zdroj: www.usporim.cz

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den, prosím o radu.. Můj ex mi dluží peníze po...
Majda
8. 4. 2019, 17:17

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená