FinExpert.e15.cz

Jak burzovní indexy pomáhají při investování

Domácí i světové burzy informují o vývoji akciového trhu pomocí indexů. V článku se dozvíte, jak jsou indexy konstruovány a jak správně určit příčiny jejich růstu nebo poklesu.
Jak burzovní indexy pomáhají při investování

Každá burza cenných papírů průběžně zveřejňuje hodnoty indexů. Jako ukazatel vývoje akciového trhu je využíván akciový index, na jehož základě můžete sledovat nejen aktuální vývoj části nebo celého trhu, ale i dlouhodobější tendence (trend). Můžete určit, v jakém stádiu se trh nachází nyní, a odhadovat, jakým směrem  se bude ubírat v budoucnu. Pokud se investováním nezabýváte profesionálně a svěřili jste správu svého portfolia osobnímu makléři, můžete na základě pohybu indexu zjistit, jak byl ve svých investičních rozhodnutích úspěšný. Pokud se mu podařilo index překonat, byla investice zvolena dobře. Index tedy slouží k porovnání konkrétní investice s vývojem daného trhu.

Co si představit pod akciovým indexem

Akciový index je statistickou veličinou, která měří změny vybrané skupiny akcií, jež se na daném trhu obchodují. Do báze indexu mohou být zařazeny buď všechny akcie obchodované na trhu (tzv. souhrnné indexy), nebo jen vybrané (tzv. výběrové indexy). Aktuální tržní ceny akcií se pohybují různým směrem – některým titulům se daří a jejich ceny rostou, u jiných ceny klesají (o důvodech, proč ceny akcií rostou nebo klesají, jsme psali v předchozím čísle). Změny cen jednotlivých akcií se promítají do hodnoty indexu; akciové indexy tedy slouží pro snazší a rychlejší orientaci.

Abyste mohli správně vyhodnotit příčiny růstu nebo poklesu vybraného indexu, musíte pochopit, jak byl index vytvořen. V praxi se můžete setkat se dvěma základními metodami konstrukce, s tzv. hodnotově a cenově váženým indexem.

Hodnotově vážený index

Konstrukci tohoto akciového indexu si vysvětlíme na jednoduchém příkladě. Vytvořte si zjednodušený trh, na kterém se obchodují akcie dvou společností. První společnost (Alfa) dává na trh 10 000 kusů akcií za cenu 100 Kč za akcii. Druhá společnost (Beta) nabízí 50 000 kusů akcií také za 100 Kč za kus. Pokud vynásobíme u společnosti Alfa počet nabízených akcií aktuální tržní cenou, tak získáme tzv. tržní hodnotu (kapitalizaci) společnosti Alfa. Stejně vypočítáte tržní hodnotu společnosti Beta. Součtem tržních hodnot obou firem získáte jejich celkovou tržní hodnotu. Váhu vybrané společnosti v indexu získáte vydělením tržní hodnoty firmy celkovou tržní hodnotou všech firem (celkovou tržní kapitalizací). Všimněte si, že společnost Beta dosahuje vyšší tržní hodnoty a tím i vyšší váhy v indexu.

Společnost

Počet akcií

Cena (Kč)

Tržní kapitalizace (Kč)

Váha v indexu

Výchozí hodnota indexu (body)

Změna indexu (%)

Alfa

10 000

100

1 000 000

0,17

 

 

Beta

50 000

100

5 000 000

0,83

 

 

Celkem

 

 

6 000 000

1

1 000

0

Čím vyšší je váha společnosti v indexu, tím větší vliv má na jeho hodnotu. Vždy sledujte nejen aktuální hodnotu indexu, ale i to, které akcie se na růstu nebo poklesu indexu nejvíce podílely. Hodnotu indexu v tomto případě neovlivňuje jen změna ceny (kurzu vybrané společnosti), ale i počet emitovaných akcií. Změnu hodnoty indexu dostanete porovnáním dvou celkových tržních kapitalizací.

Pokud dojde k růstu ceny akcií společnosti Alfa o 15 %, dojde ke zvýšení její tržní hodnoty a následně i hodnoty celkové tržní kapitalizace o 150 000 Kč (cena akcií Beta se nezměnila). Stejné zvýšení ceny akcií společnosti Beta však vede k nárůstu celkové tržní kapitalizace o 750 000 Kč. Je tedy patrné, že společnost s vyšší tržní kapitalizací má při změně ceny větší vliv na hodnotu indexu.

Společnost Počet akcií Cena Tržní kapitalizace Hodnota indexu Změna indexu (%)
Alfa 10 000 115 1 150 000    
Beta 50 000 100 5 000 000    
Celkem     6 150 000 1 025 2,5
Alfa 10 000 100 1 000 000    
Beta 50 000 115 5 750 000    
Celkem     6 750 000 1 125 12,5

Cenově vážený index

Tento index nebere v úvahu tržní hodnotu společnosti, ale pouze aktuální cenu akcie. Čím vyšší bude tržní cena akcie, tím větší bude mít v indexu váhu. Z příkladu je zřejmé, že stejný růst ceny akcie u obou společností (o 15 %) vyvolá stejnou změnu indexu. Vidíte, že v porovnání s hodnotově váženým indexem nezáleží na tržní kapitalizaci společnosti (tedy zda je firma velká nebo malá).  Na uvedených příkladech je vidět, jak stejné pohyby cen vedou k různým hodnotám indexu. Pro správnou interpretaci je tedy důležité vědět, jak je index konstruován.

Společnost Počet akcií Cena Váha v indexu Hodnota indexu Změna indexu (%)
Alfa 10 000 100 0,5    
Beta 50 000 100 0,5    
Celkem   200 1 1 000 0
Alfa 10 000 115 0,53    
Beta 50 000 100 0,47    
Celkem   215 1 1 075 7,5
Alfa 10 000 100 0,53    
Beta 50 000 115 0,47    
Celkem   215 1 1 075 7,5

Příklad z pražské burzy

Mezi nevýznamnější indexy pražské burzy patří index PX 50 a PX–D. Oba jsou konstruovány první uvedenou metodou. Výchozí hodnota indexu PX 50 byla stanovena na 1 000 bodů a v současné době tento index zahrnuje akcie čtrnácti společností. Nejvyšší váhu v indexu má ČEZ (24 %), Erste Bank (19 %), Český Telecom (18 %) a Komerční banka (15 %). Nynější hodnota indexu se pohybuje kolem 1 450 bodů.

Do akciového indexu PX-D jsou zařazovány pouze akcie společností, které se obchodují na nejprestižnějším trhu (SPAD). Do báze indexu je v současné době zahrnuto devět titulů (české blue chips). Největší váhu v indexu má ČEZ (33 %), Erste Bank (28 %), Český Telecom (13 %) a Komerční banka (11 %).

Název Uzavírací kurz 19. 9. 2005 Aktuální kurz 20. 9.2005 Změna kurzu (%)
CETV 1 281 1 297 1,25
Český Telecom 465,9 472,3 1,37
ČEZ 697,5 703,3 0,83
Erste Bank 1 373 1345 -2,04
Komerční banka 3 727 3715 -0,32
ORCO 1 671 1720 2,93
Philip Morris ČR 19 130 19 239 0,57
Unipetrol 254,5 248,2 -2,48
Zentiva 1 068 1 054 -1,31

Index PX-D
Závěrečný 19. 9. 2005 3 634,00
Aktuální (14:30) 3 633,90
Změna vůči 19. 9. 2005 -0,003

Klepněte pro větší obrázek

Interpretace: Začátek burzovního dne začal poklesem cen akcií Erste Bank, Českého Telecomu a Komerční banky. Energetická společnost ČEZ prodávala akcie za téměř stejnou cenu jako předchozí den. Poklesy cen akcií tří uvedených společností, které mají více než 52% váhu v indexu PX-D, vedly k poklesu hodnoty indexu. Od 11:00 hodin začaly ceny stěžejních akcií růst, což se projevilo v pohybu hodnoty indexu  směrem nahoru. Ve 14:30 hodin došlo k růstu ceny akcií další významné společnosti ČEZ a hodnota indexu se dostala na úroveň závěru předchozího obchodního dne. Změny cen ostatních akcií neměly na hodnotu indexu podstatný vliv.

Nejznámější evropské indexy

Podobně jako na pražské burze, i na světových akciových trzích jsou indexy počítány na stejném principu. Většina indexů bere v úvahu tržní kapitalizaci firem. Z nejznámějších hodnotově vážených indexů můžeme jmenovat německý DAX, americký S&P 500, Nasdaq Composite, Nasdaq 100 a londýnský FTSE. Nejznámější cenově vážený index je americký DJIA a japonský Nikkei 225.

Článek byl zveřejněn v časopisu Osobní finance 10/05.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená