FinExpert.e15.cz

Jak bude vypadat vaše zaměstnání v roce 2006?

Začátkem měsíce byl uveřejněn návrh nového Zákoníku práce (ZP), který podstatně liberalizuje pracovněprávní vztahy, ale na druhou stranu ruší oblíbenou dohodu o provedení práce.
Jak bude vypadat vaše zaměstnání v roce 2006?

Na začátku února letošního roku rozeslalo ministerstvo práce a sociálních věcí návrh nového Zákoníku práce (ZP) necelému stu dotčených institucí, aby k návrhu vyjádřily své připomínky.

Současný ZP je z roku 1965 a za dobu své existence byl více jak 40krát novelizován. Nový zákoník by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2006, nicméně aby tomu tak bylo, musí schvalovací proces proběhnout bez problémů, o čemž lze důvodně pochybovat, protože zejména odbory už nyní vyjádřily nesouhlas s mnoha ustanoveními a tak se dá čekat lítý boj o konečnou podobu zejména na úrovni diskuse zaměstnavatelů s odbory.

Zásadní změna filozofie Zákoníku práce

Návrh nového ZP je postaven na hlavní zásadě soukromého práva, kterou je „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“, na rozdíl od současného ZP, který dovoluje pouze ty formy pracovních smluv, které taxativně vyjmenovává. V návrhu je tak právním subjektům dána mnohem větší volnost ve stanovení práv a povinností. Je ovšem otázkou, nakolik se podařilo ochránit určité základní sociální jistoty. Přestože je vztah zaměstnance a zaměstnavatele vztahem ryze soukromoprávním, jedná se o natolik citlivou oblast, že ji není možné zcela vyjmout z oblasti působení veřejnoprávních norem, které jsou ovládány zásadou „je možné pouze to, co je zákonem výslovně povoleno“.

V současném pracovním právu je použití Občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy téměř vyloučeno a ZP vše upravuje sám. V navrhovaném novém ZP platí v pracovním právu zásada delegace: návrh přímo určuje, které normy z Občanského zákoníku se použijí i v pracovním právu. Jedná se o první komplexní návrh, který se od konečného znění bude jistě v mnoha ohledech odlišovat, nicméně hlavní kontury by měly zůstat stejné.

Konkrétní navrhované změny

 • Kolektivní smlouvu bude možné uzavřít i na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců
 • Vznik povinnosti zaměstnavatele vyžádat si vyjádření zákonného zástupce mladistvého k sjednání pracovního poměru s ním
 • Dříve nebylo možné při sjednání kratší pracovní doby nařídit přesčas, toto bylo možné pouze dohodnou, s účinností nového ZP to už nebude možné ani dohodnout
 • Konkrétní obsah pracovního poměru nebude nutné měnit pouze změnou pracovní smlouvy, ale i nepojmenovanou smlouvou podle Občanského zákoníku
 • Jsou odstraněny některé povinnosti zaměstnavatele vůči osaměle žijícím rodičům a osobám zdravotně postiženým
 • Zavedeno konto pracovní doby a je tak zvýšena časová flexibilita zaměstnance
 • Zatímco nyní zaměstnavatel při rozvržení pracovní doby zaměstnanců přihlíží k možnostem zabezpečení plynulé dopravy, zásobování elektřinou apod., v novém ZP je zařazena pouze povinnost rozvrhnout pracovní dobu s ohledem na bezpečnost a zdraví ohrožující hlediska
 • Práce přesčas bude dobrovolná, nebude ji možné zaměstnavatelem nařizovat
 • Omezení okruhu zaměstnanců, kteří mají právo na dodatkovou dovolenou
 • Nový ZP obsahuje i normy o mzdách, mzdových tarifech, cestovních náhradách apod., které jsou dnes obsahem zvláštních zákonů
 • Byly zrušeny dohody o pracovní činnosti a také oblíbená dohoda o provedení práce. Jako jejich náhrada byla zavedena dohoda o práci, kterou již není nutné uzavírat pouze ve výjimečných případech a je ji možné uzavřít až na dobu 300 hodin v jednom kalendářním roce. Zatímco u dohody o pracovní činnosti se platilo sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů a u dohody o provedení práce pouze daň z příjmů, tato skutečnost v dohodě o práci není dosud vyjasněna, nicméně s ohledem na stav veřejných financí a délku 300 hodin se lze domnívat, že u ní bude povinnost platit sociální a zdravotní pojištění.

Přechodná období

Základním pravidlem by mělo být, že pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2006 se budou řídit od účinnosti nového ZP novým ZP, nebude-li stanoveno jinak. Ovšem práva a povinnosti z pracovního poměru, dohody o provedené práce a dohody o pracovní činnosti vzniklé před 31. prosincem 2005 by se měly i nadále řídit dosavadní právní úpravou. Z toho vyplývá, že pracovní poměr uzavřený k 1. 7. 2005 na dobu jednoho roku se prvních šest měsíců bude řídit starým ZP, po dobu dalších šesti měsíců novým ZP, nicméně práva a povinnosti se budou po celou dobu řídit starým ZP. Např. skutečnost, zda dne 15. 3. 2006 vznikl určitý nárok, se bude posuzovat podle nového ZP, ale výše tohoto nároku se bude řídit starým ZP.

Vzhledem k tomu, že pracovněprávní poměr vzniká až dnem nástupu do práce, nebude možné dopředu sjednat dohody o provedení práce např. na rok 2008.

Závěrem pro jistotu ještě jednou upozorněme, že se jedná pouze o návrh ZP, ne o jeho konečnou verzi. Obdobná situace nastala před několika lety, kdy se mluvilo o novém občanském zákoníku jako o téměř hotové věci a dodnes nebyl postoupen ani do Poslanecké sněmovny, takže je třeba brát sebevědomé prohlašování ministerstva práce a sociálních věcí s určitou rezervou. Nicméně před vládou stojí úkol zvýšit flexibilitu na trhu práce a mobilitu pracovní síly, tudíž je možné předpokládat skutečný zájem o schválení tohoto návrhu v průběhu letošního roku.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená