FinExpert.e15.cz

Irsko – nejvýhodnější daňový systém v Evropě

V diskuzích kolem reformy veřejných financí bylo často jako vzor uváděno Irsko. Jak zde vypadá daňový systém a podnikání?
Irsko – nejvýhodnější daňový systém v Evropě

Mezinárodní studie Světové banky, IFC a PricewaterhouseCoopers se zaměřením na daňové systémy v 178 zemích světa jednoznačně potvrdila, že přehledný a jednoduchý daňový systém je pro stát výhodný. V první desítce všech zemí světa s nejvýhodnějším daňovým systémem se umístilo z Evropy pouze Irsko (na 6. místě). První tři místa patří malým ekonomikám Maledivy, Singapur a Hong-Kong. Proč jediné Irsko drží krok se špičkou?

Jednoduchý daňový systém

Při hodnocení jednotlivých zemí světa bylo hodnoceno několik kritérií: celkový počet plateb, čas na splnění daňových povinností či celkové daňové zatížení. Pouze v počtu plateb bylo před Irskem Norsko, jinak v obou dalších kritériích je Irsko suverénně na prvním místě v Evropské unii. Daňový systém Irska je považován za velmi jednoduchý a průhledný. Výběr daní a poplatků je  v kompetenci úřadu Office of the Revenue Commissioners. Přímé daně jsou zde vůbec nejnižší v Evropské unii. Vláda se snaží naplnit státní kasu především nepřímými daněmi a různými poplatky. Irsko je díky své nízké dani ze zisku 12,5 % lákadlem pro všechny zahraniční investory. 

Daň z příjmů FO

Daň z příjmů fyzických osob má dvě základní sazby (20 % a 42 %). Vyšší sazba daně se uplatňuje pouze u ročního příjmu nad 29 400 EUR. Pro Irsko je typický malý počet odčitatelných položek a výjimek. Daňové přiznání je jednoduché a administrativně málo náročné. Základní odpočitatelná položka činí na poplatníka  1520 EUR za rok. Další významnou odpočitatelnou položkou je nájemné (230 EUR  pro svobodného jednotlivce) či školné (opět 230 EUR). V zemi je vybírána pouze centrální daň z příjmů fyzických osob.

Sociální pojištění

Sociální pojištění kryje současně náklady na případnou lékařskou péči a jeho výše je jedna z nejnižších v Evropě: zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvede na sociálním pojištění 4% a zaměstnavatel potom 8 %. Strop pro výpočet sociálního pojištění potom je hrubá mzda vyšší než 44 180 EUR za rok.

Daň z příjmů PO

Standardní sazba daně z příjmů právnických osob činí 12,5 % a je druhá nejnižší v EU (po Kypru). Dalším motivačním prvkem pro zahraniční investory je zvýšená sazba odpisů  - až do výše l00 % v prvním roce pro firmy působící ve vybraných oblastech.

Daň z přidané hodnoty a ostatní daně

Daň z přidané hodnoty má dvě sazby, základní sazba činí 21 % a snížená činí 12,6 %. Spotřební daně  jsou stanoveny na několik položek, především alkoholické nápoje, tabákové výrobky, pohonné hmoty a motorová vozidla. Daň ze zisku z prodeje majetku činí 20 % (v některých případech může činit 0 %), daň z převodu nemovitosti činí 9 %, dědická daň činí 20 % (při dědění v první skupině je daň 0 %).

Ekonomice Irska se daří

Výkonnost malého Irska je ve všech ekonomických ukazatelích nadprůměrná. Země se může pochlubit třetím nejvyšším hrubým domácím produktem na hlavu (po Lucembursku a Dánsku), nízkou nezaměstnaností a inflací a vzdělaným obyvatelstvem. Státní rozpočet končí přebytkem, výše vývozu na osobu řadí Irsko na druhou příčku v EU (po Lucembursku). Hodně zahraničních firem působících v Irsku se orientuje na vývoz, a proto je aktivní saldo obchodní bilance v Irsku od roku 2000 vyšší než 30 mld. EUR.

Všeobecně můžeme říci, že příjmy státního rozpočtu v Irsku jsou nižší díky nízkým daním a povinným státním odvodům. Na druhou stranu ovšem nejsou občané v těchto zemích v případě nezaměstnanosti, nemoci, důchodu tak dobře finančně zabezpečeni jako v jiných evropských zemích.

Podnikatelské prostředí

Začít podnikat je v Irsku poměrně jednoduché a rychlé. Celá transakce trvá v průměru 24 dní a náklady na ni patří k nejnižším v Evropě (okolo 300 EUR). Podnikatelé či obchodní společnost se musí v registrovat pouze u Daňových komisařů (www.revenue.ire) a Ministerstva sociálních věcí. Zde jsou jim poskytnuty všechny informace nutné k zahájení činnosti. Při registraci  je nutno vyplnit patřičné formuláře o obchodním jménu (nesmí být vybrán název již existující společnosti). V Irsku neexistuje struktura regulatorních institucí pro řemeslné aktivity a odborné profese. 

Dobré podmínky pro zahraniční investory

Irsko nabízí velmi dobré podmínky pro vstup zahraničního kapitálu. Velkou výhodou Irska je jeho neutralita a poloha v bezpečné oblasti. Všechny politické strany napříč politickým spektrem výrazně podporují zahraniční investice. V Evropské unii nenajdeme liberálnější ekonomiku, než je ta irská. Současně investorům Irsko nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a rozvinutý sektor služeb.

V posledních letech také došlo k modernizaci infrastruktury. Zahraniční investoři získávají řadu daňových úlev a grantů. Přiznání těchto výhod závisí zejména na předmětu činnosti, počtu vytvořených nových pracovních míst, obzvláště pro pracovníky s vyšší kvalifikací, objemu výroby a vývozu, rozsahu využití místních subdodávek a přístupu k ochraně životního prostředí.

Jediným rizikem investování zahraničních firem v Irsku jsou rostoucí mzdové náklady a ceny nemovitostí. Domácí vláda se snaží zajistit podnikatelům co nejvýhodnější podmínky pro jejich rozvoj. Proto poskytuje různé příspěvky -- např. příspěvky na pořízení základních prostředků, prémie za významné zvýšení stálé zaměstnanosti, příspěvky na vyškolení pracovníků, příspěvky na vývoj nového produktu apod. Výše příspěvků může činit i více než 50 % celkových nákladů.

 

Zdroje: The Worldbank „Paying Taxes 2008 – The Global Picture, www.ida.ie a www.revenue.ie

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

kecy
peto
4. 1. 2008, 10:44

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená