FinExpert.e15.cz

Investujte do živé planety se speciálním podílovým fondem

Nevšední typ investičního fondu se orientuje na společnosti působící v ekologických oblastech. Můžeme svojí investicí pomoci přírodě, nebo jde spíše jen o trik?

Kapitoly článku

Hlavní oblasti zájmu speciálního fondu
Představení speciálního fondu

Témata životního prostředí a udržitelného rozvoje se dostávají stále více do popředí zájmu nejen politických debat, ale i korporátních subjektů. Země prochází změnou klimatu, která v souslednosti s omezeností zdrojů a zvýšenou aktivitou lidské činnosti vytváří nové výzvy. Firmy, které nabízejí řešení v kombinaci s udržitelným rozvojem, mají do budoucna předpoklady pro rostoucí poptávku. Toto prostředí může vytvořit nový dlouhodobý růstový trend.

Změna klimatu a globální oteplování


Diskuze na toto téma jsou v poslední době velice intenzivní. Na jedné straně stojí názory liberálních ekonomů, že změny klimatu nejsou primárně ovlivněny lidskou činností a je velice diskutabilní, zda je tento trend dlouhodobý či jen dočasný. Oponenti zase zastávají názor opačný a trvají na tezi, že pokud tento problém existuje, je primárně otázkou přírodních věd. Společenské vědy, včetně ekonomie, do tohoto problému vstupují až v okamžiku, kdy se začneme ptát, co s tím? Jaké škody hrozí? A především poukazují na jeho dlouhodobý charakter. Ucelený pohled na tuto problematiku vytvořil Nicholas Stern, britský sir a někdejší hlavní ekonom Světové banky, který předpověděl lidstvu celosvětovou krizi, podobnou té ve 30. letech minulého století, pokud nedojde k zastavení globálních klimatických změn. O globálním oteplování se sice už léta kontroverzně diskutuje, ale Stern dokázal jako první nějakým způsobem číselně identifikovat skleníkový efekt. A to na plných 3 680 000 000 000 britských liber. Jeho zpráva má i pozitivní závěr - stále je čas na investice, které odvrátí negativní dopady klimatických změn.
Není pochyb o tom, že změna klimatu přináší velmi vážná globální rizika a naléhavě vyžaduje odpověď na celosvětové úrovni. Jde o dlouhodobý proces, který vyvolává nechtěné vedlejší náklady a způsobuje selhání trhu. Z důkazů vyplývá, že ignorování změn klimatu může v budoucnu negativně ovlivnit hospodářský růst. Nápravy a dopady současných aktivit jsou však v horizontu příštích několika desítek let. Řešení problému změny klimatu tak představuje dlouhodobou přírůstovou strategii nejen pro bohaté země, ale i pro ty chudé.

Globální emise CO2 a ochrana klimatu


Podle úřadu americké vlády pro správu energetických informací IEA se objem emisí od roku 2004 do roku 2030 zvýší o 59%. Největší podíl na tomto růstu bude mít pochopitelně spalování fosilních paliv v rozvíjejících se zemích jako například v Číně. Podíl tepelných elektráren na celkových emisích se v uvedeném období zvýší ze současných 39% na 43%.

Emise skleníkových plynů v roce 2000 podle zdroje

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: Zdroj: připraveno v rámci Sternovy studie z údajů získaných z internetové databáze CAIT (Climate Analysis Indicators Tool) verze 3.0 Světového ústavu zdrojů (World Resources Institute).

Omezené zdroje

Lidstvo nestojí pouze před problémem rostoucího objemu skleníkových plynů typu oxidu uhličitého (CO2), ale i před úbytkem přírodních zdrojů. Jedním z důvodů je rostoucí počet obyvatel na Zemi a narůstající blahobyt v rozvíjejících se ekonomikách v Číně či Indii, což vede nevyhnutelně ke kapacitnímu problému. „Lidstvo už nežije z úroků, ale z kapitálu naší planety,“ konstatuje ve své zprávě „Living Planet Report 2006“ Mezinárodní fond pro ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF). V roce 2050 by bylo potřeba mít zdroje ze dvou planet, aby se pokryly potřeby,“ hovoří zpráva. Extrémně zvýšené ceny takových surovin (jako jsou ropa, měď či nikl) tady působí jako neblahé proroctví.

Trvalá udržitelnost zdrojů

V souvislosti s ekologickými, ale i ekonomickými problémy, které vznikají kvůli proměně klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, se hledají nová řešení. Současný svět je založen na několika pilířích: růst spotřeby, dluhu a množství peněz v oběhu. Firmy tak musí na tuto situaci reagovat a hledat úspory a nové technologie. Kdo sází na alternativní zdroje energie, činí se nezávislým na cenách ropy. Kdo redukuje emise škodlivin, předchází zvýšeným nákladům. Kdo vyvíjí alternativní materiály nebo nabízí techniky pro efektivnější produkci, získává nové možnosti. Nicholas Stern vypočítal, že s investicemi kolem jednoho procenta celosvětového HDP může být změně klimatu čeleno. To odpovídá přibližně 270 miliardám EUR – ohromný růstový trh!

Hlavní oblast změn – energetika

Klasická fosilní paliva se v budoucnu nemohou stát řešením budoucí nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po elektrické energii. Proto se zvyšuje množství firem, které vyvíjejí nebo nasazují technologie, případně výrobní metody, zaměřené na úspěšné alternativy fosilních paliv. Podle této specifikace se jedná o firmy z oblasti vodní energetiky, geotermie, solární energie, biomasy a větrné energie. Význam alternativních energií by proto měl v budoucnu narůstat. Největší aktivita těchto firem je v nejvyspělejších státech světa. Prorůstovým impulsem je i snaha mezinárodních organizací a především státních institucí tuto změnu podporovat - např. snaha EU výrazně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2020. Příkladem akciového indexu, který pokrývá tuto oblast, je WilderHill Clean Energy Index (Ticker ECO).

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: Bloomberg

Pitná voda

Narůstající nedostatek přírodních zdrojů nepotkává jen nerostné suroviny typu ropy nebo kovů. I pitná voda je stále vzácnější. Bývalý generální tajemník OSN Butros Ghali prohlásil, že války v budoucnosti už nebudou vedeny o ropu, ale o pitnou vodu. Na tom by mohlo být něco pravdy, neboť v uplynulých sto letech vzrostla celosvětová spotřeba pitné vody sedminásobně, zatímco globální rezervy kontinuálně ubývají. Od roku 1970 se například množství vody, které je k dispozici na hlavu, snížilo o 40 %. Dva z pěti obyvatel zeměkoule mají výrazné problémy se zásobováním. Přeměna klimatu tento problém může jen zhoršit. Záplavy, sucha či narušení fungování četných ekosystémů by pak zřejmě následovaly. Spojené národy vycházejí z toho, že spotřeba sladké vody se v příštích 30 letech ještě ztrojnásobí - ovšem při tenčících se zdrojích. Příkladem akciového indexu, který pokrývá tuto oblast je Bloomberg Water Index (Ticker BEWATER) zahrnující společnosti ve vodárenském průmyslu v Evropě.

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: Bloomberg

Nové materiály

Vzhledem k dlouhodobému zaostávání nabídky za poptávkou se hledají nové cesty pro náhradu klasických materiálů. Řešením jsou nové, efektivnější technologie a recyklace, které snižují spotřebu materiálů, či vývoj nanotechnologií.

Pozn.: Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1 až 100 nm, tj. biliontiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu.

 

Další kapitola
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená