FinExpert.e15.cz

Investování: Ropa - sázka nebo jistota?

Manažerů ČP Invest jsme se ptali na fungování jednoho z nejúspěšnějších podílových fondů této společnosti, kterým je Fond ropného a energetického průmyslu.
Investování: Ropa - sázka nebo jistota?

Energetika využívá prozatím hlavně neobnovitelné zdroje a s rozvojem světové ekonomiky je očekáván další růst spotřeby ropy a fosilních paliv. V následujícím rozhovoru jsme se proto rozhodli představit jeden z investičních nástrojů, které mohou sloužit investorům, očekávajícím profit právě v oboru energetiky a ropného průmyslu. Tímto nástrojem je Fond ropného a energetického průmyslu společnosti ČP Invest. Podílníci tohoto odvětvově profilovaného fondu se podílejí na ziscích firem z oblasti těžby, zpracování, dopravy a prodeje ropy a rovněž z energetiky.

Základní údaje (k 28. 2. 2005):

  • Velikost fondu: 116 000 000 Kč
  • Výnos za posledních 12 měsíců 22,73%
  • Doporučený investiční horizont je 5 - 7 let
  • Depozitářem fondu je Deutsche Bank AG

Následující odpovědí nám poskytli Martin Pecka a Michal Maďar ze společnosti ČP Invest.

Jak je Fond ropného a energetického průmyslu sestaven, akcie jakých firem v něm převažují?

Portfolio fondu je tvořeno akciemi společností z následujících oblastí: USA (cca 48 %), Evropy (cca 30 %) a České republiky (cca 3 %). Část prostředků portfoliomanažeři drží v depozitních instrumentech. Portfolio fondu tvoří cca 55 různých společností přičemž největší váhu má následujících pět společností – Exxon Mobil, Chevrontexaco, TotalFinaElf , Eni Spa a Royal Dutch Petroleum.

Jaké je dlouhodobá strategie tohoto fondu, jedná se o sázku na zavedené společnosti nebo je v něm prostor i pro akcie menších firem s růstovým potenciálem?

Fond je zaměřen převážně na bonitní společnosti z odvětví ropa a energie, přičemž převážná část je z indexů S&P Energy Composite, DJ Euro Stoxx Energy, Down Jones Utility Index a DJ Euro Stoxx Utility. Strategií při realizaci investiční politiky je vytvářet a udržovat diverzifikované portfolio akciových titulů s perspektivou růstu, založeném na fundamentálním základě. Důvodem společného zařazení představitelů ropného a elektroenergetického průmyslu je jejich rozdílná reakce na aktuální ekonomickou situaci. Zatímco ropný průmysl kopíruje svou závislostí na poptávce a ceně ropy hospodářský cyklus, elektroenergetický průmysl pak představuje stabilní společnosti s předvídatelnými zisky, které nejsou příliš závislé na aktuálním stavu ekonomiky. Tyto společnosti tak zajišťují portfolio proti výraznějším propadům.

Kde jsou pozitiva uvedeného sektoru, má i některé slabší stránky?

Pozitivní stránkou filozofie tohoto fondu je neustálá potřeba energií a s rozvojem světové ekonomiky lze očekávat vyšší spotřebu a vzhledem k tomu, že energetika využívá převážně neobnovitelné zdroje lze oprávněně očekávat i růst cen a tím profit pro společnosti z oboru. Negativem je cyklická povaha ropného průmyslu a citlivost na vývoj úrokových sazeb s ohledem na velkou investiční náročnost tohoto segmentu.

Která tři odvětví mají podle vás momentálně největší růstový potenciál a jaké sektorové fondy ČP Investu jim odpovídají?

ČP Invest již při založení sektorových akciových fondů zvažoval výhled jednotlivých oborů a jejich výsledkem jsou tři sektorové fondy – Fond ropného a energetického průmyslu (předpoklad růstu spotřeby energie, využívaní neobnovitelných zdrojů, růst cen energií), Fond farmacie a biotechnologie (stárnutí populace, zvýšená spotřeba léků a zdravotní péče) a Fond nové ekonomiky (růst produktivity firem díky vyššímu využití moderních technologií). Zajímavostí pro investora může být i negativní korelace mezi jednotlivými fondy čímž si může vytvořit diverzifikované portfolio s nižší mírou rizika a volatility.

Jaké jsou podmínky pro vstup do fondů ČP Invest?

Podmínkou pro investování do fondů ČP Invest je uzavření rámcové smlouvy, která je na principu volného investování. Klient tedy nemusí uzavírat dodatky pro své následné investice a může investovat libovolně do kteréhokoliv produktu spravovaného naší společností. V současné době je možno smlouvu uzavřít na klientských centrech eBanky, v síti spolupracujících externích sítí a investičních zprostředkovatelů. Zajímavostí je, že klienti eBanky mohou smlouvu s naší společností uzavřít v elektronické podobě přímo na svých osobních účtech. Zároveň získávají možnost si propojit svůj bankovní účet s naším fondem peněžního trhu. Při poklesu zůstatku pod stanovenou hranici je automaticky částka doplňována odkupem podílových listů z fondu.

Jaké poplatky se platí a jak dlouhou dobu odhadujete optimální investiční horizont pro sektorové fondy?

Poplatková politika fondů ČP Invest je degresívně odstupňována tzn. Čím vyšší investovaná částka, tím nižší vstupní poplatek. Vstupní poplatek u akciových fondů činí maximálně 4 %. Vzhledem k průměrně investovaným částkám lze říci, že běžně pak vstupní poplatek činí 2-3 %. Výstupní poplatky se neuplatňují. Investiční horizont u těchto fondů je stanoven jako minimální v délce 5-7 let což samozřejmě neznamená, že investor nerealizuje své zisky i v kratším horizontu.

Vaše společnost nabízí přístup k investování do fondů i přes internet. Jakým způsobem to pro investora probíhá?

ČP Invest od podzimu roku 2004 zpřístupnil svým klientům službu "ČP Invest Online plus", která investorům umožňuje mít 24 hodin denně online přehled o jejich investici, o stavu a vypořádání všech transakcí, informačních službách a zároveň ovládat přes internet svůj majetek díky možnosti zadávat pokyny k nákupu, odkupu či přestupu mezi fondy. Samozřejmostí je možnost tisku výpisů či změna nastavení služeb a pravidelných odkupů.

Služba je chráněna digitálním certifikátem. Ten vystavuje naše investiční společnost, která zároveň působí ve funkci certifikační autority. Vystavení certifikátu je jednorázově zpoplatněno částkou 300 Kč, jednotlivé pokyny pak jsou od poplatků osvobozeny. Instalace certifikátu a jeho export na jiný počítač je poměrně jednoduchý a klientům je k dispozici podrobný manuál k instalaci a ovládání služby

Náhled obrazovky Online plus, ze kterého je patrný stav investice:

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: ČP Invest

Existuje možnost propojení fondů a jiných produktů?

Klienti si mohou nastavit tzv. pravidelné odkupy z podílových fondů v měsíčních, kvartálních, půlročních či ročních periodách. Často této možnosti využívají klienti pro propojení investice v podílových fondech se stavebním spořením či různými typy pojištění, kdy nechávají zhodnocovat své prostředky výhodněji ve fondech a následně v požadovaných termínech je jim automaticky proveden přednastavený pravidelný odkup a částka zaslána třeba na úhradu splátky pojistného.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená