FinExpert.e15.cz

Investování po síti

Řada investorů využívá pro zadávání burzovních příkazů on-line aplikaci obchodníka. Jde o rychlý, levný a pohodlný způsob komunikace s obchodníkem.
Investování po síti

Při nákupu i prodeji cenných papírů se neobejdete bez obchodníka s cennými papíry. Jsou dva způsoby, jak předat obchodníkovi příkaz k nákupu nebo prodeji vybraného titulu. Nejčastěji je nabízena přímá komunikace s makléřem. Jednoduše vytočíte telefonní číslo svého makléře, zadáte mu potřebné informace o titulu a makléř zajistí jeho nákup nebo prodej. Druhou možností je zadání pokynu prostřednictvím on-line obchodní aplikace. Přístup na jednotlivé trhy prostřednictvím on-line aplikace nabízejí například společnosti ATLANTIK finanční trhy, brokerjet České spořitelny, Fio, burzovní společnost nebo Patria Direct.

Nejen obchodní aplikace

Realizace vlastního obchodu však není jedinou službou, kterou u obchodníků najdete. Při investovaní můžete využít zkušeností makléře a poradit se s ním o výhodnosti nákupu nebo prodeje konkrétního titulu. Obchodníci nabízejí i investiční doporučení, analýzy jednotlivých titulů, pravidelné zpravodajství z trhů apod. Záleží tedy jen na vás, které služby využijete.

Průběh obchodu

Mezi nabízenými on-line aplikacemi najdete rozdíly nejen v designu, ale i v šíři nástrojů a služeb podporujících obchodování. Co mají systémy společné, je princip realizace nákupu či prodeje vybraných investičních nástrojů. Pokud máte aktivovanou on-line obchodní aplikaci, nainstalován potřebný software a dostatečnou hotovost na vašem peněžním účtu určenému k obchodování, můžete začít obchodovat. Jak takový jednoduchý obchod probíhá? Vybraný cenný papír (např. akcie), o který chcete spravované portfolio rozšířit, vyhledáte v seznamu. V příkazu k nákupu specifikujete akcii (tzv. ticker - zkratka identifikující cenný papír), uvedete jejich požadovaný počet a cenu. Nakupovat můžete za aktuální cenu na trhu nebo vámi stanovenou cenu. Potvrzením je příkaz odeslán ke zpracování. Do vypořádání obchodu je potřebná hotovost včetně poplatků za realizaci obchodu (nákupu) blokována. Jakmile je obchod vypořádán, vidíte na peněžním účtu odečtenou částku za nakoupené akcie včetně poplatku za realizaci obchodu. Na majetkovém účtu máte naopak připsány nakoupené akcie.

Výhody on-line obchodování:

 • rychlý a pohodlný nákup cenných papírů
 • nulové poplatky za podání pokynu
 • vypořádání příkazů v reálném čase
 • okamžitý přehled o aktuálním vývoji na trzích
 • přístup k aktuálním zprávám z trhů
 • možnost využití analytických nástrojů
 • přehled vývoje portfolia
 • přístup 24 hodin denně

Doplňky obchodních aplikací

Obchodníci s cennými papíry nenabízí pouze aplikaci, díky které můžete nakoupit či prodat vybraný cenný papír, ale i další doplňkové nástroje a služby. Kvalitní obchodní aplikace by měla poskytovat přehledy podaných příkazů a uskutečněných obchodů, informace o stavu a vývoji spravovaného portfolia, o stavu finančních prostředků na obchodním účtu apod. K obchodování budete potřebovat i aktuální data z trhů, tedy údaje o stavu nabídky a poptávky, poslední ceně a změně, otvírací ceně, denním minimu a maximu, zavírací ceně, realizovaném objemu a množství cenných papírů apod. Při výběru cenných papírů se vám budou hodit také podrobnější informace o nabízených cenných papírech, tzn. informace o emitentovi, základní ekonomické ukazatele, doporučení makléře apod. Některé aplikace podporují i analytické nástroje, především technickou a fundamentální analýzu.

Výběr obchodní aplikace

Dříve než začnete s výběrem nejvhodnějšího obchodního systému, zvažte, na kterých trzích a s jakými investičními nástroji budete obchodovat. Zamyslete se, které nástroje a doplňkové služby pravděpodobně využijete. V nabízených on-line aplikacích jsou značné rozdíly. Některé například poskytují pouze zpožděná data z trhů a neumožňují důkladně analyzovat vybrané cenné papíry. Právě podrobné informace o cenných papírech a aktuální data z trhů jsou velmi často zpoplatněny. Dalším kritériem výběru jsou i poplatky za realizaci obchodu, které se však mezi českými obchodníky s cennými papíry nijak výrazně neliší. Vyberte si takovou obchodní aplikaci, která bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům. Pokud si nejste jisti, zda bude obchodní systém pro vás vhodný, navštivte stránky obchodníka s cennými papíry a vyzkoušejte si demo aplikaci.

Poplatky

Obchodní aplikaci získáte zdarma. Velkou výhodou je, oproti podání pokynu prostřednictvím makléře, že neplatíte za podání pokynu k nákupu či prodeji cenného papíru. Zpoplatněny jsou pouze uskutečněné obchody. Poplatky se odvíjí od zvoleného trhu a typu cenného papíru. Setkat se můžete se dvěma způsoby platby z realizovaného obchodu. Výše poplatku závisí buď na počtu nakoupených cenných papírů (např. počtu akcií), nebo objemu obchodu. Ať už se poplatek určuje z objemu obchodu či počtu nakoupených akcií, vždy jsou stanoveny cenové kategorie. Například za nákup akcií do 500 kusů zaplatíte 9,95 USD, od 501 do 2 000 kusů 12,95 USD a za každou akcii nad 2 000 kusů další 0,01 USD. Zpoplatněny bývají i převody českých korun na dolary, eura a ostatní cizí měny.

eBroker od ATLANTIKU

Prostřednictvím aplikace eBroker můžete obchodovat pouze s akciemi na amerických burzách, například na New York Stock Exchange (Nyse), Nasdaq, American Stock Exchange (Amex).

Aktuální hodnoty kurzů (reálná data) jednotlivých titulů obchodovaných na amerických burzách můžete sledovat po dobu prvních dvou měsíců od uzavření smlouvy s obchodníkem zdarma. Pokud v druhém měsíci tohoto bezplatného období provedete minimálně deset obchodů, získáte bezplatně reálná data i v měsíci následujícím. Pokud se vám v některém následujícím měsíci nepodaří provést alespoň deset obchodů, zaplatíte 11,99 USD měsíčně.

Systém sice neobsahuje analytické nástroje (technickou a fundamentální analýzu), ale získáte analytickou podporu obchodníka. Zpravodajství z akciových trhů a investiční doporučení jsou přístupné na stránkách obchodníka zdarma.

Brokerjet České spořitelny

Prostřednictvím brokerjetu můžete obchodovat s akciemi, indexovými akciemi (ETF1)), investičními certifikáty, warranty, podílovými fondy a SFD2).

S akciemi můžete obchodovat nejen na burzách, ale i mimoburzovně. Na mimoburzovním trhu lze za velmi nízké poplatky nakoupit například japonské akcie. Na pražské burze můžete obchodovat s akciemi ve Spadu i Kobosu. Přístup máte i na nejvýznamnější evropské i americké burzy (viz níže).

Trhy:

 • Německo: XETRA Frankfurt a regionální německé burzy
 • Rakousko: Xetra Vídeň
 • Přístup na evropské burzy v Nizozemí, Belgii, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Portugalsku, Španělsku, Itálii, Francii, Švýcarsku
 • USA: Nasdaq, Nyse, Amex

Kromě akcií můžete u brokerjetu vybírat z několika tisíců investičních certifikátů. V nabídce najdete například certifikáty emitované společnostmi ABN Amro, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Sal. Oppenheim apod.

Zdarma můžete sledovat reálná data z pražské a německé burzy. Data z ostatních trhů jsou k dispozici za příplatek v profesionálním nástroji Financejet. Zdarma jsou podrobné informace o jednotlivých cenných papírech. Obchodní aplikace umožňuje sledovat historii podaných pokynů a realizovaných obchodů, stav finančních prostředků na obchodním účtu, stav a vývoj hodnoty portfolia. Analytické nástroje nejsou sice přímo v obchodní aplikaci, ale můžete je získat na portále brokerjet. Za poplatek je k dispozici profesionální nástroj na technickou analýzu.

e-Broker od společnosti Fio

Přes e-Broker můžete investovat do akcií, indexových akcií, derivátů (certifikáty, futures, warranty) a dluhopisů. Aplikace je určena pro investování na hlavních kapitálových trzích v České republice, USA a Německu (viz níže). Navíc můžete nakupovat a prodávat akcie v RM-Systému.

Trhy:

 • ČR: Burza cenných papírů Praha, RM-Systém
 • Německo: XETRA
 • USA: Nasdaq, Amex, Nyse, CME Group
 • Maďarsko: BSE
 • Polsko: WSE

Zdarma získáte kurzy z trhů Nasdaq, Nyse, Amex, Xetra, Burzy cenných papírů Praha a RM-Systému. Aplikace poskytuje také údaje o rizikovosti jednotlivých cenných papírů. Zdarma jsou i aktuální zprávy z trhů, investiční doporučení a analýzy jednotlivých titulů. Aplikace e-Broker je vybavena množstvím podpůrných nástrojů. K rozhodnutí o vhodnosti nákupu či prodeje vybraného titulu můžete využít technickou a fundamentální analýzu, u společností obchodovaných na amerických akciových trzích máte navíc k dispozici údaje z účetních výkazů (rozvahy, výsledovky a Cash-Flow).

EasyWobchod

Společnost Fio vyvinula také obchodní aplikaci EasyWobchod. Tuto aplikaci získáte v případě, že uzavřete komisionářskou smlouvu se společností Fio, prostřednictvím poboček RM-Systému. Přes obchodní aplikaci můžete nakupovat a prodávat cenné papíry na pražské burze i v RM-Systému, v USA (Nasdaq, Nyse, Amex) a v Německu (Xetra). Funkce aplikace EasyWobchod jsou srovnatelné s obchodním systémem e-Broker od Fia.

Nabídka společnosti Patria Direct

S obchodní aplikací od společnosti Patria Direct můžete obchodovat s akciemi, indexovými a komoditními akciemi, dluhopisy, hypotečními zástavními listy, investičními certifikáty, podílovými fondy, futures a warranty. S cennými papíry můžete obchodovat na pražské burze, v Polsku a Maďarsku. Pro drobné investory, kteří mají zájem o akcie obchodované na pražské burze je připravena služba miniSPAD. Ta umožňuje obchodování s akciemi zařazenými do systému SPAD v minilotech (požadavek na minimální počet nakoupených akcií je nižší).

Ze zemí západní a severní Evropy můžete obchodovat v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii, Rakousku a Španělsku. Nabídku doplňují i burzy v USA (Amex, Nasdaq, Nyse) a Kanadě.

Přímo v obchodní aplikaci můžete sledovat historii zadaných a realizovaných pokynů, stav obchodního účtu a vývoj hodnoty portfolia. Zdarma získáte i tržní data. V rámci informačního portálu Patria Online můžete navíc získat potřebné analytické nástroje a podrobné informace o vybraných cenných papírech.

Poznámky:

 1. fondy, jejichž akcie se obchodují na burzách (indexové akcie)
 2. Straight Forward Dealing - akciový derivát, pákový produkt, kterým lze spekulovat jak na růst podkladového aktiva, tak i na jeho pokles

Článek vyšel v červnovém čísle Osobních financí

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená