FinExpert.e15.cz

Investování není hra na ruskou ruletu

Krach makléře, zaručené zprávy o ziskové investici, davové šílenství z rostoucích akcií. Umíte investovat, nebo si to spíše jen myslíte?
Investování není hra na ruskou ruletu
Schopnosti tvořit úspory by mělo být jedním z cílů každého odpovědného člověka. Když se takový cíl splní, nastává druhé, složitější plánování, spojené s otázkou, jak úspory zhodnotit.

Do kulturního podnikání máme v Česku ještě daleko

Možnost jít se svými penězi na burzu přímo, nyní a hned, patří k nejrizikovějším způsobům zhodnocení kapitálu. Vzhledem k tomu, že většina lidí sleduje burzu jen přes novinové titulky a televizní šoty, se rizika investování formou nákupu na akciovém trhu neúměrně zvyšují v období, kdy místní index dosahuje rekordních hodnot a o akcie se začíná zajímat úplně každý. V takové době chodí investiční guruové do televizních show typu Dobré ráno..., Sama doma apod., znudění úředníci si krátí dlouhou chvíli objednáváním akcií po mobilu a ve společenských týdenících se pravidelně objevují rozhovory s těmi, kteří na akciích zbohatli nebo se tak aspoň tváří. Tak daleko asi ještě nejsme, ale o burze se mluví stále víc. Proto je prvním úskalím nenechat se nachytat reklamou nebo telefonátem od brokerské firmy. Kultura podnikání v naší zemi není ještě tak daleko, aby se automaticky předpokládat, že prospěch zákazníka upřednostní před svým vlastním.

Poučná diskuse k poslednímu případu se týkala AFIN Brokers. Tomuto brokerovi byla pozastavena činnost, ale pod jménem Capital Brokers kupodivu láká klienty dále.

Způsob jednání neseriozních firem popisuje celkem výstižně diskusní příspěvek z 19. 1.: „...(tato společnost) má genialní systém na vydělávání peněz! ALE PRO SEBE, NIKOLIV PRO KLIENTY! Když s níma jednáte poprvé, tak máte dojem jací to jsou machři a profící, potom ovšem spláčete nad výdělkem. Funguje to takto: Nejdřív vám neustále volají "pěšáci", kterých mají obrovské množství. Slibují vám hory doly např. cituji: "chcete vydělat 30 % za týden?" Vám nevadí, že se připravujete o peníze, když s námi neobchodujete"...atd. Tito pěšáci nemají o trhu skoro žádný přehled, jen dělají co mají nařízeno nebo i jim jsou navykládány "pohádky", které šíří dále. Potom, když vás uloví a pošlete jim peníze, přebírá vás "řezník", kterej vás pěkně odštaví. Neustále dělá nesmyslné obchody s cílem získat pro poplatky, které jsou fakt zarážející. Samozřejmě, že na obchodech s akciema se dá vydělat i prodělat, ale v případě (této společnosti) děláte obchody jen a jen proto, aby si mohli vzít velkej poplatek. Když letí akcie nahoru, tak jak se vydělá na jejich poplatek, hned to prodává. Když jdou akcie dolů, tak vám to klidně prodá se ztrátou, jen aby měli poplatek....tak to pokračuje dokud máte nějaké peníze, když se blížete k nule, tak vás ještě přesvědčují aby jste jim dal další peníze. Je jim jedno, že člověka zničí. Souhlasím s odebráním licence, jen to asi moc nevyřeší, přejdou pod jinou firmu a SYSTÉM BUDE POKRAČOVAT DÁLE.“

Z tohoto důvodu je lepší sledovat trh a o nákupech a prodejích rozhodovat zásadně sám. Samozřejmě ne v plánu dnů nebo týdnů, ale s rozvahou a delším časovým horizontem. Pokud máte své cenné papíry uloženy u licencovaného brokera, jsou pojištěny podobným způsobem jako klasický bankovní vklad, u větších částek je možné rozdělit riziko případným otevřením účtu u více brokerů. Pokud se přenesete přes lákadlo rychlého zhodnocení u neseriozní firmy, je zde otázka číslo dvě.

Akcie nebo fondy?

Známý autor Robert Kiyosaki, jehož knihy byly přeloženy do češtiny a jsou u nás poměrně populární, se ve svém posledním sloupku na Yahoo zabývá kritikou podílových fondů. Odkazuje přitom na slova zakladatele úspěšných fondů Vanguard, Johna C. Bogla, který v knize Battle for the Soul of Capitalism (Bitva o duši kapitalismu) vyjádřil názor, že investoři, kteří své majetky vkládají do podílových fondů je odevzdávají do rukou manažerů, kterým jsou vložené prostředky svěřeny. Chování manažerů některých fondů pak srovnává s lidmi, kteří přivedli ke krachu společnosti Enron, WorldCom a další.

Uvádí, že 10 000 dolarů vložených do nákupu indexu akciového trhu v roce 1985 mohlo za 20 let přinést desetinásobné zhodnocení, tj. 109 800 dolarů, zatímco průměrná výkonnost podílových fondů za stejné období přinesla jenom zhruba trojnásobné zhodnocení, v číselném vyjádření 29 700 dolarů. Investoři, díky podílovým fondům tedy přišli v uvedeném období o cca 70 % svého potenciálního zisku. Nikde samozřejmě není zaručeno, že kdyby investovali sami, tak by byli úspěšnější, ale za zamyšlení tato čísla jistě stojí.

Podobně vyznívají komentáře z jiného zdroje informací pro individuální investory, kterým jsou stránky www.fool.com. Autoři na www.fool.com uvádí, že velká řada podílových fondů není schopna v dlouhodobém měřítku vkladatelům přinést ani takový zisk, který by dostali pouhým vložením svého majetku do jednoho z hlavních indexů americké burzy S&P 500.

U českých střadatelů existuje velká obliba podílových fondů se zajištěným výnosem. Vložit své peníze do některého z neustále se množících Clicků, Maxů apod. značí, že nominálně o nic nepřijdou a po několika letech se prokoušou k zisku ve výši 1 až 6 % ročně. Je to nakonec pořád lepší, než padnout do spárů „divokého“ brokera nebo zkusit na vlastní pěst "přechytračit" trh, vsadit na nesprávného koně a o většinu vkladu přijít.

Zdravé riziko není ruská ruleta

Pokud přece chcete jít vlastní cestou, pak se připravte na tvrdou práci. Při ní se nelze opřít o zaručené tipy bohatého strýčka nebo bratrance, ani na tipy z novin a časopisů a vesměs ani na tipy brokerů a makléřů. Znamená to být odkázán na síly, které jsou větší než vlastní intuice, zbožné přání a pevná vůle. Ekonomické zákonitosti, kterým trh podléhá, působí často zcela neočekávaným směrem. Ceny akcií se rychle vyšvihnou o desítky procent, aby vzápětí ještě rychleji padly.

Je docela složité si v podobném prostředí zachovat klidnou hlavu. Přes veškerou nelogičnost si však trh v delší perspektivě zachovává určitý trend a stabilitu, o které je možné se opřít.

Vize stoprocentních tipů a rychlého výdělku je lepší léčit v Tipsportu nebo Sazce, ne na burze. Při dlouhodobém investování existují dvě možnosti. Svěřit kapitál manažerům podílových fondů nebo investovat sám a předem se připravit na nutnost sledovat informační zdroje, studovat ekonomické výsledky vytipovaných podniků a srovnávat je s konkurencí. Být omezen pouze na český trh znamená zbavit se 99,9 % možností. Bez angličtiny a internetu informace v potřebném rozsahu nejsou dostupné.

Lidský rozum je jako padák. Funguje, jen když ho otevřete.

Každý, kdo chce vložit své peníze do fondů má řadu možností, jak o nich získat informace. Při investicích do akcií je to složitější. Základním východiskem, je uvědomění si rizika takového podnikání a požadavku na čas potřebný ke sledování souvisejících informací.
Druhým krokem by měla být příprava po psychologické stránce. Velmi dobrým "opěrným bodem" pro drobného investora se může stát psychologická analýza, jejíž základní principy jsou shrnuty v knize André Kostolanyho: Kostolanyho burzovní seminář pro kapitálové investory a spekulanty.

Principy psychologické analýzy umožní udržet si určitý odstup od dění na trhu, což je pro investování do akcií zásadní. Finanční trhy charakterizuje sklon k davovému chování. Na základě několika neočekávaných horších zpráv nebo nepodařeného čtvrtletí mohou být akcie jinak úspěšného podniku ocitnout v razantním výprodeji. Tehdy je daná akcie podhodnocena a může jít o zajímavou investici. Naopak k nadhodnocení podniku nebo odvětví dochází s ohledem na momentální popularitu daného sektoru, značky a očekávání budoucích zisků. Příkladem může být souvislost cen akcií ropných firem a cen ropy. Kostolany to shrnuje poučkou: Dvě nejobtížnější věci na burze jsou umět uzavřít ztrátu a nerealizovat malý zisk. Nejobtížnější ale je mít samostatný názor, dělat opak toho, co dělá většina.

Rady pro začátek

  • Obvykle se nevyplatí nakupovat na základě dobrých zpráv a prodávat na základě špatných. Neplatí to ale absolutně, proto nedržte nakoupenou akcii "za každou cenu", pokud se propadá do velkých ztrát. Někteří investoři postupují tak, že si určí hranici, pod kterou se akcie raději zbaví. Nejčastěji uvádí ztrátu ve výši 8 %.
  • Kosztolany radí: na nákup akcií si nikdy nepůjčujte. Přesněji: nepůjčujte si víc, než co byste dokázali rychle splatit z jiných svých zdrojů. Nákupy na krátko (tzv. short sales), a další sofistikované nástroje, jako jsou opce nebo waranty, nechte raději gamblerům. Lepší je začít s málem a něco vydělat než začít ve velkém a na konci jen sčítat ztráty. Jak říká Kostolany: Na burze člověk nemusí všechno vědět, jen všemu rozumět. A i když rozumí všemu, nemusí všechno dělat.
  • Investujte jen peníze, které nebudete v příštích letech nutně potřebovat, jinak musíte akcie prodávat předčasně a nezískáte takový zisk, který byste mohli dosáhnout v delším časovém období. Nebo musíte prodat dokonce se ztrátou.
  • Pokud máte pohromadě všechno potřebné: peníze, čas, přístup na internet a základní znalost angličtiny, zkuste půlrok sbírat informace a investovat „nanečisto.“ Sledujte specializované informační zdroje, např. stránky www.fin.cz, www.akcie.cz, www.patria.cz, http://finance.yahoo.com, www.fool.com.
  • Sledujte diskuzní fóra na těchto stránkách, ale názory zde uvedené berte s velkým odstupem, jako studium psychologie davu. Nikdy nevíte, jakým investorem je člověk skrývající se na takovém fóru pod anonymní přezdívkou. Aneb Kostolany do třetice: Kdyby byla burzovní spekulace tak jednoduchá, nebylo by žádných horníků, dřevorubců a jiných těžce pracujících. Každý by byl spekulant.
Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

několik způsobů
-mk
20. 2. 2007, 16:46
Re:jak takovy obchod probiha
karci
20. 2. 2007, 11:02
jak takovy obchod probiha
Pavel
20. 2. 2007, 09:31

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená