FinExpert.e15.cz

Investiční pojištění jako důchodová investice?

Může být investiční pojištění soupeřem s ostatními finančními produkty určenými pro klidný život v penzi?
Investiční pojištění jako důchodová investice?

Moderní investiční pojištění nabízí možnost volby

Investiční životní a penzijní pojistné smlouvy, nebo zkráceně investiční pojištění, v sobě spojují investování do fondů a pojištění. Jedná se tedy o kombinaci zaměřenou na kapitál a poskytování penze. Na rozdíl od kapitálového životního pojištění (KŽP) si mohou investoři do značné míry sami zvolit, jak investují: mohou si z fondů nabízených pojišťovnou vybrat spořící fond, nebo si nechat pojistku buď zcela nebo částečně spravovat pojišťovnou. Investoři proto mohou své investice v průběhu trvání své pojistky kdykoliv měnit. Měnit a přesouvat mohou jak pojistné, tak již naspořenou částku. V důsledku toho (na rozdíl od KŽP) vykazuje pojistka každého investora svou vlastní, individuální a transparentní výkonnost. Investoři mohou denně sledovat jak výkonnost své pojistky, tak vzhledem k  rozsáhlému zveřejňování činnosti fondů také detailní strukturu svých investic. Není zde žádné nebezpečí zkreslení v důsledku skrytých rezerv nebo poplatků jako u KŽP. Výkonnost jednotlivě vybraných fondů přímo ovlivňuje individuální výkonnost pojistky.

Samostatná správa, správa pojišťovny nebo obojí

Moderní pojišťovny poskytují investorům nejen možnost výběru jednotlivých fondů a garantovaných fondů, ale také možnost jejich volného kombinování s placením pojistného do tzv. řízených portfolií fondů v různých třídách rizik. Na rozdíl od spořících plánů fondů nebo přímých akvizic fondů tak investor může využít také nabídky správy portfolia. To je podstatné především pro nezkušené investory. V Německu a v České republice dnes většina lidí tíhne k řízených portfoliím. Očekává se však, že čím více investičních znalostí současní pojištěnci získají, tím více budou mít v budoucnosti zájem spravovat si své pojistky sami. Proto je při výběru poskytovatele rozumné ověřit si, zda tuto změnu později umožní.

Hlavní faktor kvality: široká nabídka fondů

Po důkladné úvaze lze konstatovat, že ti, kdo investují do investiční pojistky (buď spravované samostatně nebo s řízeným portfoliem), se nemusí spoléhat na investiční schopnosti jediné pojišťovny nebo správce fondu, neboť úspory investora nejsou omezeny pouze na jediný fond. Některé zahraniční pojišťovny umožňují zároveň s běžným pojistným zvolit až deset fondů, garantovaných fondů a portfolií. Již naspořená částka může být dokonce rozložena napříč jakýmikoliv z nabídky více než 50 fondů otestovaných na kvalitu a portfolií. Flexibilní investiční pojistné smlouvy umožňují investorům investovat i malé částky do velkého počtu fondů a využít možnosti profesionální  správy portfolia. To je důležité s ohledem na minimalizaci rizik v soukromém penzijním investování.

Riziko eliminuje i právní rámec investiční struktury: na rozdíl od kapitálových pojistných smluv jsou peníze investorů investovány jako speciální fondy aktiv do investičních pojistných smluv investičních společností, a proto nejsou závislé na rozvoji investičních společností nebo pojišťovny.

Garantované složky v investiční pojistné smlouvě: samostatně vybrané, nespecifikované

Na rozdíl od neflexibilního KŽP si mohou investoři do investičních pojistných smluv také vybrat možnost jednotlivě měnit garantované složky s ohledem na jejich rozsah a časový horizont. Každou součást individuálního investičního fondu lze přemístit do garantovaných fondů, a tak poskytnout pojistným smlouvám garantovanou složku 0 až 100 procent (investiční pojistná smlouva s volitelnou garantovanou složkou).

Garantované fondy jsou tvořeny pro trvalé platby pojistného, investují především do akcií a jsou poskytovány se zárukou nejvyšší ceny. To znamená, že jakékoliv realizované akciové zisky z ceny jsou po ukončení fondů jisté pro všechny z garantovaných složek investora. Totéž platí pro podílové jednotky fondu získané k pozdějšímu datu prostřednictvím pokračujících plateb pojistného nebo prostřednictvím přesunu z jiných fondů za případně nižší ceny.

Únik z  pasti cyklů neflexibilních garancí

Na rozdíl od koncepce neflexibilní garance u KŽP mohou investoři do moderních investičních pojistných smluv použít garantovanou složku i anticyklickým způsobem, aby unikli cyklickému efektu tak příznačnému pro mnohé záruky. Pokud jsou ceny nízké, mohou investovat především do akcií a garantovanou složku naprosto ignorovat. Jakmile ceny vzrostou, umožní jim ten samý produkt zvolit garantované složky za účelem postupného zajištění svých investic.

Operativní realizaci všech příslušných investičních strategií umožňuje především právě neomezený výběr garantovaných složek, pokud jde o jejich rozsah a časový horizont. Jde o zásadní faktor, který investorům umožňuje strategicky reagovat na vývoj na kapitálovém trhu a na změny v jejich osobní investiční situaci. Implementace záruk s vysokým akciovým podílem na mezinárodních kapitálových trzích může výrazně ovlivnit konečný výsledek.

Výhody kvalitního investičního pojištění jako investice na důchod

Moderní investiční životní nebo penzijní pojištění představuje důchodové investice, jejichž prostřednictvím mohou investoři realizovat své důchodové plány:
 • s vysokým i relativně nízkým pojistným
 • za použití všech příslušných investičních strategií (fondy založené na akciích, dluhopisech, realitách, komoditách atd.)
 • na mezinárodních kapitálových trzích
 • s flexibilními, vždy volitelnými a dlouhodobými garantovanými složkami
 • s naprostou flexibilitou (efektivní a ve všech fázích během celého životního cyklu jednotlivě přizpůsobitelné kapitálovým trhům, osobním okolnostem a investiční situaci)
 • naprosto individuálně
 • bez zkreslení způsobených skrytými rezervami nebo poplatky
 • za použití investičních schopností hostitele investičních společností, s příslušně diverzifikovanými riziky
 • případně s využitím profesionální investiční správy správců
 • s největší možnou mírou transparence investic
 • bez přirážek a bez dodatečných poplatků za změny
 • ve speciálním fondu chráněném proti platební neschopnosti
Všechny tyto vlastnosti nelze zkombinovat dohromady ani v produktech KŽP ani při přímém investování do fondů. KŽP se naopak vyznačuje především tím, že investor je zcela závislý na investičních schopnostech pojišťovny, neboť zde chybí flexibilita z hlediska možnosti volby při investování, dále kolektivním sdružováním investic bez jakéhokoliv vlivu či možnosti vstupu ze strany investora a neexistencí ohledů na individuální okolnosti investora a konečně zkreslením, k němuž dochází díky existenci skrytých poplatků a rezerv. V porovnání s KŽP zůstává investiční pojištění bezpochyby lepší investiční platformou. To samé platí o britském životním a penzijním pojištění.

Kromě aspektu poskytování penze představují vysoce kvalitní investiční pojistky také dlouhodobé investiční nástroje. Neboť s investiční pojistnou smlouvou mohou investoři bez poplatkové zátěže působit na mezinárodních kapitálových trzích nejen v průběhu placení pojistného, ale i poté a v případě potřeby využívat poskytovatelových služeb řízení portfolia po celá desetiletí po celou dobu pojištění.

Výplatní flexibilita

Požadavkům klienta by konečně měly být přizpůsobitelné i výplaty. To zahrnuje možnost prodloužení smlouvy bez pojistného, ale také zproštění od plateb pojistného a plateb záloh, což může být za určitých okolností vhodné. Výplata by měla být místo peněz umožněna i v podílech fondu, pokud si klient přeje pokračovat ve spoření za výhodnou sazbu.

Autorem článku je agentura Crest Communications.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Pěkný článek. Bohužel, jako příliš výhodná investic...
x
14. 6. 2011, 16:11

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená