FinExpert.e15.cz

Investiční anketa: Překvapení 2006, trendy 2007

Rok 2006 překvapil dalším růstem zisků firem, akcie jsou oceněny atraktivněji než na začátku roku. Do roku 2007 hledí oslovení odborníci s optimismem.

V novoroční anketě zajímaly FOND SHOP odpovědi na dvě otázky:

1) Co vás nejvíc překvapilo na kapitálových trzích v roce 2006?
2) Jaké hlavní trendy očekáváte na kapitálových trzích v roce 2007?

Dotazy směřovaly na portfolio manažery globálních akciových fondů, případně jejich blízké spolupracovníky.

Překvapení roku 2006

 • Další růst ziskovosti firem
 • Snížení ukazatele P/E (cena akcie/zisk na akcii)
 • I přes býčí trend jsou akcie na konci roku oceněny atraktivněji než na začátku
 • Trhy rostly i přes zvyšování cen komodit, úrokových sazeb, konflikt na Blízkém východě  a pokles cen domů v USA
 • Další snížení volatility na trzích
 • Velmi vysoká výkonnost akcií v eurozóně
 • Výrazné oslabení japonského jenu
 • Růst ekonomiky USA navzdory zvyšování úrokových sazeb, cen energií a poklesu cen domů
 • Dobrá výkonnost na akciových trzích i za situace invertované dolarové výnosové křivky
 • Nezdolný nákupní apetit spotřebitelů v USA
 • Očekávané trendy roku 2007
 • Pokračující růst na akciových trzích, zejména v Evropě a na rozvíjejících se trzích
 • Růst ukazatele P/E, tj. „zdražení“ akcií
 • Pokles tempa růstu zisků firem
 • Snižování úrokových sazeb v USA, zvyšování v eurozóně
 • Měkké přistání americké ekonomiky, tj. pokles růstu HDP, nikoli recese
 • Postupný pokles hodnoty dolaru, ne pády
 • Růst volatility na trzích
 • Asijské ekonomiky nebudou již tak závislé na hospodářském růstu v USA. Důvodem je růst domácí poptávky
 • Ceny komodit nepoklesnou
 • Dojde ke snížení růstu globální ekonomiky, ale růst zůstane dost silný pro podporu cen akcií

Tomáš Ondřej, ISČS

Málokdo čekal, že během čtvrtého roku trvání býčího trendu na americkém a evropském akciovém trhu dojde znovu ke snížení  ukazatele P/E (cena akcie/zisk na akcii; pozn. red.). Důvodem byl daleko vyšší než analytiky očekávaný růst zisků amerických korporací, jen za třetí kvartál byl asi o 6 % vyšší než konsenzuální odhad. Výrazným trendem byl další růst cen komodit, když se například cena mědi vyšplhala z úrovně 4 400 na začátku roku až  přes 8 000 na jaře. To byl i jeden z důvodů nových rekordů na emerging markets, výkonnost například latinskoamerických akcií dosahuje letos úrovně kolem 45 % v případě Mexika a 30 % v případě Brazílie. Třetím trendem stojícím za super výkonností je neutuchající akviziční aktivita a LBOs (leveraged buyouts, akvizice firmy s výrazným přispěním půjčených peněz; pozn. red.), když se zdá, že letošní rok překoná rekordní rok 2000.

Za předpokladu dalšího, i když výrazně slabšího, růstu americké ekonomiky a inflace v rozumných mezích se můžeme nadít pokračování dosavadního býčího trendu, který se ale bude lišit od předchozích let. Myslíme si, že konečně dojde k růstu P/E ukazatele a růst indexů převýší růst zisků korporací. Poprvé od roku 2003 se nejspíše už v tomto kvartále dočkáme růstu EPS (zisk na akcii; pozn. red.) u indexu S&P 500 pod 10 %. Dalším výrazným rysem by mohl být návrat investorů k large cap akciím (akcie velkých firem; pozn. red.) a mezi nimi vykazují zvláště nízké ocenění firmy v Evropě. Naopak investoři do super rostoucích trhů typu Indie by už měli být obezřetnější kvůli vysoké valuaci a zpomalující světové ekonomice. Současná extrémně nízká volatilita (nejnižší od roku 1993) rovněž není udržitelná a lze spekulovat na její růst. Trendem poslední doby je i extrémní zvýšení korelací mezi indexy v jednotlivých regionech a mezi nimi a high yield dluhopisy (s nižším ratingem a vyšším výnosem; pozn. red.). Proto bude obtížné diverzifikovat. Rovněž mezi analytiky panují značně rozdílné názory na sektorové preference a shoda panuje jen u sektoru energií, který je doporučován nadále k nákupům.

Petr Zajíc, Pioneer Investments

Na akciových trzích v roce 2006 nedošlo z mého pohledu v podstatě k žádným překvapivým událostem. Snad jen vyšší tempo růstu ziskovosti firem překvapilo příznivě některé analytiky. Na počátku roku se očekával růst ziskovosti firem přibližně 10 %, avšak na konci roku se v Evropě pohybuje kolem 15 % a v USA až kolem 20 %. Trhy jsou paradoxně po úspěšném roce levnější než na jeho počátku (podle P/E). Na dluhopisových trzích překvapovala zejména Evropská centrální banka, tedy razance jejích prohlášení a zvyšování úrokových sazeb.

V rámci akciových investic jsme optimističtí na evropské akcie, neutrální na americké, naopak opatrní v případě výhledu na japonský trh. Rozvíjející se trhy globálně vidíme také pozitivně, ovšem ve střední Evropě postrádáme nějaký významný prostor v ocenění. Jako zajímavý se nám také jeví region jihovýchodní Asie. Kdybych měl „vyplivnout“ nějaká čísla, tak bych odhadl cca 10% růst rozvinutých trhů (očekává se přibližně 10% růst ziskovosti firem). Predikovat zbytek se v podstatě nedá.

Na dluhopisových trzích očekáváme snižování úrokových sazeb v USA ve druhém pololetí roku 2007. V Evropě patrně naopak dojde k jednomu navýšení (někteří jiní analytici očekávají až dvě navýšení, tedy růst až na 4 %) a otázkou zůstává, jak bude reagovat Česká národní banka. Podle našeho názoru jsou inflační tlaky v české ekonomice relativně pod kontrolou (přispívá k tomu také neustále sílící koruna), takže jsme mírně optimističtější, očekáváme jedno až dvě zvýšení. Celkově se domníváme, že dluhopisové trhy by mohly být v příštím roce stabilnější než v roce 2006.

Daniel Kukačka, ČP Invest

Překvapila mě absence větších turbulencí na kapitálových trzích, ačkoliv v průběhu roku vyvstalo mnoho nebezpečných situací, zejména silný růst cen komodit, hrozba inflace, zvyšování úrokových sazeb ve většině regionů, konflikt na Blízkém východě, prudký pokles trhu nemovitostí v USA aj. Vývoj před podzimními volbami v USA (řízený pokles cen ropy, neobvyklá revize tvorby pracovních míst, prudká akcelerace růstu již dále nezveřejňované peněžní zásoby M3 v USA aj.) nahrávající růstu akciových trhů mě utvrzuje v sílu subjektů, které kapitálové trhy usměrňují.

Ekonomiku USA zřejmě čeká „měkké přistání“. Výpadek příjmů domácností ze sektoru nemovitostí (hlavní riziko pro HDP) vyváží růst akciových trhů, nižší hypotéční sazby a ceny ropy. Dolar bude klesat řízeně, centrální banky prostřednictvím intervencí prudký pokles nedovolí, takže žádnou turbulenci typu „úprk asijských centrálníchbank z dolaru“ neočekávám. Akciové trhy čeká během příštích měsíců cca desetiprocentní korekce, neboť míra optimismu investorů (kontrariánský indikátor) nyní dosahuje vysokých hodnot. Celkově je však ocenění akciových trhů poměrně příznivé, takže by měly zakončit rok v plusu, pro což hovoří i dlouhodobá statistika – nadprůměrný růst akciových trhů v třetím roce prezidentského cyklu v USA. Podobný „relativní klid“ očekávám i na úrokových sazbách, výnosech dluhopisů a kreditních spreadech.

Thomas Bobek, Erste Sparinvest

Když ponecháme stranou květnovou korekci, byla jedním z největších překvapení skutečnost, že na akciových trzích došlo ke snížení volatility z již nízkých hodnot na začátku roku. Podíváme-li se na volatilitu, lze říci, že trh v současné době oceňuje riziko níže, než jsou historické průměry.   

Očekáváme růst volatility. Investoři budou dle našeho názoru zvyšovat rizikové pozice. Silné přítoky do rozvíjejících se trhů budou pravděpodobně pokračovat. Důvodem je přebytek globální likvidity (volných prostředků určených k investování; pozn. red.) a dobré střednědobé a dlouhodobé předpoklady k růstu v zemích střední a východní Evropy a zemích BRICK (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Korea).    

Julien Fedoriska, SGAM

Zmínil bych dvě hlavní překvapení roku 2006. Za prvé, přestože jsme měli pozitivní výhled na eurozónu, skutečná výkonnost ještě předčila naše původní očekávání. Za druhé, japonský jen oslabil více, než jsme předpovídali. Přestože fundamentální faktory byly na japonském trhu v souladu s naším očekáváním, hojné rozšíření strategie měnového „carry trade“  působilo proti japonské měně (měnový carry trade – dočasné převedení peněz z měny nesoucí nízký úrok do měny nesoucí vyšší úrok za účelem vyššího výnosu při použití páky; pozn. red.) Přetahování mezi fundamenty a toky způsobené strategií currency carry trade bude v Japonsku pokračovat i v roce 2007 a myslíme si, že fundamenty nakonec převáží. Rád bych ještě zmínil, že měnový carry trade s jenem byl jedním z nejvýznamnějších peněžních toků v roce 2006 a není náhoda, že květnová korekce přišla po zvýšení obav z rychlejšího růstu sazeb v Japonsku.       

Náš hlavní scénář pro rok 2007 počítá se střední fází hospodářského cyklu ve většině světových ekonomik. Pravděpodobně dojde ke snížení růstu zisků firem (výjimkou je Japonsko, kde čekáme naopak růst ziskovosti). Tento předpoklad je podle nás již zohledněn v ceně akcií. Valuace na akciových trzích přesto považujeme za atraktivní a na rok 2007 máme pozitivní výhled. Naším hlavním akciovým tipem pro rok 2007 jsou rozvíjející se trhy, zejména pak Asie. Jedná se o nejdynamičtější světový region se silně rostoucí domácí poptávkou. Výborná výkonnost na trzích v eurozóně bude pravděpodobně pokračovat. Co se dluhopisů týká, náš výhled je neutrální. Z fundamentálního hlediska jsou výnosy nízké, ale bude pokračovat silná poptávka po dluhopisech ze strany penzijních fondů. Reality a komodity zažily velmi silný růst cen a další růst nepředpokládáme. Co se měn týká, preferujeme Asii, zejména země s velkými přebytky obchodní bilance.    

Xavier Timmermans, Fortis Investments

Největším překvapením roku 2006 pro mě byly dobré výsledky ekonomiky USA a amerického akciového trhu navzdory růstu úrokových sazeb na 5,25 %, vyšším cenám energií a ochlazení na trhu nemovitostí. Také inflace překvapila v pozitivním smyslu, když ve druhém pololetí klesla více, než  se původně předpokládalo.

Očekávám zpomalení ekonomiky USA. Hlavní příčinou je situace na nemovitostním trhu. Spotřebitelé v USA zatím mohli ignorovat poklesy cen domů díky růstu mezd a nedávné stagnaci cen energií. To ale nadále nebude možné. Nabízí se otázka: Jestliže Američané již nebudou schopni držet vysoké tempo růstu svojí spotřeby, dostane se světová ekonomika do potíží? I přes neradostný očekávaný vývoj americké ekonomiky jsme ohledně světové ekonomiky optimističtí. Dle našeho názoru dochází ke zrušení doposud fungující závislosti světové ekonomiky na vývoji v USA. Asijské ekonomiky se staly méně závislé na růstu ekonomiky USA a více na vývoji v Evropě a na domácí poptávce. Asie nejrychleji rostoucí je spotřebitelský trh.

Neočekáváme výrazný pokles cen komodit a mnoho rozvíjejících se zemí bude profitovat z nedávného komoditního boomu. Očekáváme zvolnění růstu globální ekonomiky, nicméně růst bude stále dost silný pro podporu cen akcií. Rok 2007 by měl být dobrý pro akcie. Růst ziskovosti firem dosáhne podle našich odhadů 5 %.     

Marco van Rijn, ING

Mezi největší překvapení na kapitálových trzích v roce 2006 řadím dobrou výkonnost rizikových tříd aktiv za situace invertované výnosové křivky (která indikuje zpomalení ekonomiky). Apetit spotřebitelů v USA byl nezdolný navzdory poklesu cen domů a růstu cen energií. Přestože firmy dosahovaly na začátku roku rekordních marží, podařilo se jim v průběhu roku ziskovost ještě zvýšit. Výkonnost jednotlivých sektorů byla poněkud nekonzistentní. Mezi nadvýkonnými sektory skončily jak rizikové a cyklické (např. materiály), tak defenzivní (např. distribuce  energií, tzv. utilities a telekomunikace). Ve výkonnosti se objevily výrazné rozdíly mezi regiony. Výborně si vedly rozvíjející se trhy a Evropa, které výrazně předstihly USA a Japonsko (viz graf 1).

V roce 2007 bude ještě větší pozornost věnována otázce tvrdého versus měkkého přistání americké ekonomiky. Vývoj v této věci bude určovat výkonnost jednotlivých tříd aktiv. Zatím převládá víra, že se dočkáme měkkého přistání. Pravděpodobně se na trzích zvýší volatilita. Růst zisků firem zpomalí z vysokého tempa posledních několika let. Dojde ke zvýšení valuací (tj. ukazatele P/E; pozn. red.)

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená