FinExpert.e15.cz

Investice do komodit: vydělat můžete i na růstu pšenice

Vedle standardně nabízených instrumentů k obchodování existují i méně známé, mezi které bezesporu patří komodity. Jde sice o relativně rizikovou investici, která je ale spojena s možností dosažení nečekaného zisku. Dozvíte se, jak probíhá obchod s komoditami, jaké skrývá nástrahy a jak začít obchodovat.
Investice do komodit: vydělat můžete i na růstu pšenice

Komodity můžeme jednoduše definovat jako suroviny. V současné době se na světových trzích (tzv. komoditních burzách) obchoduje např. s pšenicí, kakaem, bavlnou, ropou, masem, drahými kovy apod. Škála surovin, ze které můžete vybírat, je opravdu velmi rozmanitá. Ve skutečnosti neobchodujete přímo s vybranou surovinou, ale s uzavřeným kontraktem (typu futures nebo opčním kontraktem). Jako investor (spekulant) nemáte zájem o získání suroviny za výhodnou cenu, chcete pouze vydělat na očekávaném růstu ceny. Obchody uzavírají např. i zemědělci, kteří si chtějí zajistit prodej vlastní produkce za předem sjednanou cenu. Obchod je v tomto případě uzavřen z důvodu ochrany producenta před poklesem ceny komodity.

Typy obchodů

Obchodování s komoditami patří mezi termínované obchody. Chcete-li uzavřít kontrakt futures, dohodnete se s prodávajícím dnes na dodání standardizovaného množství vybrané komodity k určitému budoucímu datu. Můžete se např. domluvit, že vám prodávající za půl roku dodá jednu tunu pšenice v nejvyšší kvalitě za cenu 3 000 Kč (futures). Ve stanovený den vám vzniká povinnost odebrat zvolenou komoditu a prodávající ji musí dodat. Vy však nakoupený kontrakt prodáte za určitou cenu na burze ještě před dobou dodání, protože ve skutečnosti pšenici koupit nehodláte.

Při uzavření opčního kontraktu (nákupní opce) platí to samé, jen s tím rozdílem, že ve sjednaném okamžiku (nebo v průběhu sjednaného období) není vaše povinnost vybranou komoditu koupit – máte jen předkupní právo, které nemusíte využít. V popisovaném případě, kdy chcete jen vydělat na prodeji kontaktu futures či nákupní opce, je to ale v podstatě jedno – cenný papír totiž prodáte na burze ještě před realizací dohodnutého obchodu.


Futures kontrakt musí obsahovat:
- předmět obchodu
- množství vybrané komodity
- datum dodání
- cena v době dodání (tzv. termínový kurz)
- určení kvality dodávky

Kdy vyděláte a kdy ne

V případě uzavření termínovaného kontraktu na nákup námi zvolené pšenice spekulujete nejčastěji na růst její ceny. Během šesti měsíců dochází k neustálému pohybu ceny pšenice. Pokud po třech měsících od uzavření kontraktu přijdou negativní zprávy o snížení předpokládané úrody, dojde ke zvýšení tržní ceny na 4 000 Kč. Rozhodnete-li se kontrakt v tomto okamžiku prodat jinému zájemci, realizujete zisk 1 000 Kč. Situace na trhu se však může vyvíjet i opačným směrem. Informace o mimořádné úrodě a nadbytku pšenice poženou její cenu směrem dolů – v případě mimořádné úrody tedy dojde ke snížení tržní ceny na 2 000 Kč. Sjednaný kontrakt však musíte včas prodat i za cenu ztráty 1 000 Kč. Neprodáte-li kontrakt, budete muset po uplynutí sjednané doby řešit otázku, co s nepotřebnou pšenicí.

Pro uzavření obchodu nemusíte disponovat celou částkou. Stačí složit pouze zálohu (tzv. marži), jejíž výši stanoví příslušná burza. Podle druhu komodity se výše marže pohybuje obvykle mezi 1 % až 10%. U těchto typů obchodů se projevuje tzv. pákový efekt. Složíte částku nižší, než je hodnota celého kontraktu, a můžete profitovat na výnosu, jako byste uhradili plnou částku. Možnost vysokého výnosu je však na druhé straně vykoupena vyšší ztrátou v případě nepříznivého vývoje ceny komodity.

Kde nakoupíte

Největší objemy obchodů s komoditami jsou realizovány v zahraničí. Nejvýznamnější světové komoditní burzy najdete v New Yorku, Chicagu, Londýně, Hong Kongu, Singapuru a Tokiu. V České republice najdete komoditní burzu v Praze, byla založena v roce 2002. Pražská komoditní burza ovšem nenabízí dostatečný prostor pro spekulaci. Od začátku roku 2005 můžete obchodovat pouze s komoditami patřícími do sekce „Dříví a dřevní hmoty“. Výhodou je, že obchody probíhají na organizovaných trzích, tedy uznávaných burzách. Máte jistotu, že i v případě zániku nebo platební neschopnosti kterékoliv ze zúčastněných stran obchodu o investované prostředky nepřijdete a obchod bude vypořádán dle sjednaných podmínek.


Světové komoditní burzy

USA

 • Chicago Board of Trade (CBOT)
 • Chicago Mercantile Exchange (CME)
 • Commodity Exchange Center (CEC)
 • New York Mercantile Exchange (NYMEX)
 • New York Board of Trade (NYBOT)
 • Commodity Exchange  (New York) (COMEX)

Evropa

 • London Int’l Financial Futures & Options Exchange (LIFFE)
 • London Metal Exchange (LME)
 • International Petroleum Exchange (London) (IPE)
 • Deutsche Terminboerse (Frankfurt) (DTB)
Ostatní
 • Hong Kong Futures Exchange (HKFE )
 • Singapore Int’l Monetary Exchange Limited (SIMEX)
 • Tokyo Stock Exchange (TSE)


Jak probíhá obchod s komoditami

Volba brokera

Obchody na komoditních burzách můžete provádět prostřednictvím brokera, který obchod zprostředkuje. Pavel Sládek ze společnosti Colosseum doporučuje zúžit jeho výběr pouze na oficiálně licencované subjekty fungující v souladu s českým právem. Peníze investora jsou v případě licencovaných subjektů vždy nějakým způsobem pojištěny proti úpadku brokera. Dále doporučuje přihlédnout k historii společnosti, jak dlouho podniká na kapitálovém trhu. Důležitá je také transparentnost společnosti vůči investorské veřejnosti. Kvalitní společnost obvykle nemá problém s publikací pravidelných hospodářských výsledků na veřejně přístupných místech.

Služby brokera

Kvalitní brokerská společnost umožňuje více forem spolupráce. Nejjednodušší a současně nejlevnější je pouhé zprostředkování obchodu bez dalších doplňkových služeb. Broker jednoduše přijme váš pokyn a provede nákup nebo prodej komodity, tedy zakoupení nebo prodání kontraktu, který se již obchoduje na vybrané burze (Discount Service). Tento způsob spolupráce můžete využít pouze v případě, že již s komoditním obchodováním máte zkušenosti a jste schopni odhadnout budoucí vývoj ceny. Pro začátečníky je výhodnější využít tzv. Full Service. Obchodník nerealizuje pouze nákupní nebo prodejní příkazy, ale nabízí konzultace a poskytuje doporučení k výhodnému nákupu. Za využití této služby je však vyžadován vyšší poplatek. Obchodovat lze i pomocí počítače připojeného k internetu. Od brokerské společnosti získáte po založení účtu potřebný software a můžete podávat pokyny přímo. U nás získaly povolení k aktivnímu obchodování na zahraničních komoditních trzích od Komise pro cenné papíry pouze dvě společnosti, a to ČSOB a Colosseum.

Průběh obchodu

 1. Nejdříve musíte uzavřít smlouvu s brokerskou společností. V případě zahraničních brokerských společností se zpravidla nepodepisuje dvoustranný smluvní akt, ale vyplníte pouze žádost pro otevření účtu. Broker tuto žádost posoudí a pokud se nevyskytne problém, následně ji schválí. Poté vás vyzve k zaslání finančních prostředků.
 2. Zadáte příkaz k převodu finančních prostředků na účet brokera pod určitým specifickým symbolem.
 3. Po připsání financí je otevřen účet. Účty jednotlivých klientů jsou vždy odděleny.
 4. Poté již můžete zadat pokyn k obchodu. Zadání pokynu může předcházet konzultace s brokerem. Pokud klient obchoduje zcela dle své vlastní úvahy, zadává individuálně pokyn k obchodu prostřednictvím obchodního oddělení brokera nebo přes počítač prostřednictvím speciální programu.
 5. Následuje realizace pokynu.
 6. Uskutečněný pokyn se objeví na vašem výpisu. Brokerského účty jsou v současnosti téměř výhradně vedeny v elektronické podobě a jsou online aktualizovány.
 7. Pokud se rozhodne otevřenou pozici na trhu uzavřít a kupříkladu vybrat dosažený zisk, zadáte pokyn k prodeji.
 8. Převedení dosaženého zisku, případně jakékoliv jiné částky ze zůstatku na účtu provede broker na základě vyplněného, podepsaného a doručeného výběrného formuláře.

Průběh obchodu u společnosti Colosseum

Vraťme se do poloviny měsíce září 2005, kdy společnost Colosseum doporučila investovat do zlata. Koupíme tedy zlato, které se obchoduje na komoditní burze v New Yorku, s  termínem dodání v prosinci. Na tomto trhu probíhá dlouhodobý růstový trend, který trvá více než jeden rok. Všeobecně se předpokládá další růst ceny zlata. Mnoho analytických zdrojů předpovídá posilování tohoto drahého kovu a prolomení hranice 500 USD/oz (unce). Doporučení znělo nakoupit kolem hodnoty 460 USD/oz.

Parametry obchodu:

 • 1 kontrakt (1 k)  = 100 oz (1 oz=31,1035 g)
 • Margin (záloha) na 1 k = 2 000 USD
 • Cena zlata v září 2005 = 460 USD/oz
 • Předpokládaná cena  = 490 USD/oz v horizontu následujících dvou měsíců
 • Poplatek   = 80 USD za nákup a prodej

Kalkulace obchodu:

 1. Nákup jednoho kontraktu (komodita zlato) s termínem dodání prosinec 2005 za cenu 460 USD/oz.
 2. Prodej téhož kontraktu v prosinci za cenu 490 USD/oz.

=> Rozdíl v ceně nákupu a prodeje během dvou měsíců činí 30 USD/oz. Zisk pak činí 30 USD/oz x 100 oz = 3 000 USD – 80 USD = 2 920 USD na 1 kontrakt.

Pozn.: Je nutno počítat s rizikem, že pozice se může vyvíjet proti nám v případě, že úvaha o růstu trhu bude chybná. V tomto případě bychom mohli utrpět výraznou ztrátu, pokud bychom pozici včas neuzavřeli.


Výhody a rizika

Investice do komodit patří spíše do skupiny spekulativních obchodů. Můžete očekávat růst ceny zvolené komodity, ale konečný výsledek obchodu je ovlivněn celou řadou nepředvídatelných faktorů (klimatické podmínky, živelní pohromy, choroby apod.). Výhodou je možnost dosažení vysokého zisku v případě pozitivního vývoje ceny. Komodity můžete nakupovat výhradně na zahraničních trzích v „tvrdých měnách“, musíte tedy do vlastního rozhodnutí zahrnout i riziko pohybu kurzu. Před uzavřením prvního obchodu se tedy nenechte zlákat vidinou obrovského zisku, ale zohledněte i všechna možná rizika.

A na závěr dobrá zpráva: od prvního jarního čísla se budete na stránkách Osobních financí pravidelně setkávat s tipy, které vám poradí, do jakých komodit bude v danou dobu vhodné investovat.

Slovník

Futures kontrakt patří do skupiny termínovaných kontraktů. Jde o dohodu dvou stran o nákupu nebo prodeji stanoveného množství komodity v předem specifikované kvalitě a za předem sjednanou cenu k danému budoucímu datu. K danému termínu vzniká jedné straně povinnost koupit a druhé povinnost prodat předmět kontraktu (tzv. pevný obchod).

Opce: Osoba, která koupí opci, má právo během sjednané doby koupit (jde o tzv. nákupní opci) nebo prodat (jde o tzv. prodejní opci) vybranou komoditu za předem stanovenou cenu. Opce patří do skupiny tzv. podmíněných obchodů, kdy kupující opce může, avšak nemusí v budoucnu koupit nebo prodat vybranou komoditu. Pokud však vlastníte opci a chcete komoditu koupit či prodat, vzniká vypisovateli opce (osoba, která vám opci prodala) povinnost dostát svých závazků.

Článek vyšel v Osobních financích 1/06. Více informací o časopisu, předplatné

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Zajímavý článek o investicích do komodit
jaroslav benes
21. 9. 2007, 10:38
pseudobrokeri
madrid
24. 5. 2007, 13:59

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená