FinExpert.e15.cz

Investice do indexových akcií

ETF patří mezi moderní investiční nástroje. Jedná se o fondy, s nimiž se obchoduje na burzách. jejich ceny jsou navázány na podkladová aktiva.
Investice do indexových akcií

ETF (Exchange Traded Funds) je označení pro burzovně obchodované indexové podílové fondy. Setkat se můžete i s označením indexové akcie. Spolu s akciovými dluhopisy a indexovými certifikáty patří mezi strukturované produkty. To jsou takové investiční nástroje, které vzájemně spojují vlastnosti různých investičních nástrojů.

Začátky obchodování

Historie obchodování s ETF není příliš dlouhá. Jde o poměrně mladé investiční nástroje, které se začaly používat v 90. letech minulého století. Poprvé byly emitovány v roce 1990 v Kanadě pod označením TIPPS s podkladovými aktivy ve formě akciového indexu TSE-35. V roce 1993 byly poprvé emitovány v USA. V Evropě byly poprvé emitovány na bruselské burze s podkladovými aktivy ve formě akciových indexů BEL 20 a Dow Jones Euro Stoxx 50. Při příležitosti otevření nového tržního segmentu XTF (známého nyní pod označením Xetra) burzy Deutsche Börse ve Frankfurtu byly ETF 11. 4. 2000 poprvé emitovány v Německu. Konkrétně pod označením LEADRES a s podkladovými aktivy na akciové indexy Euro Stoxx a Stoxx 50.

Obchodování dnes

Dnes se ETF obchodují nejvíce na burzách v USA, dále v Japonsku a Evropě. Největší výběr nabízí burza AMEX (American Stock Exchange) v New Yorku. V Evropě přibližně dvacet burz obchoduje se 450 různými ETF od 30 poskytovatelů. Obchodují se i na segmentu NYSE Euronext, který vznikl spojením burz v Londýně, Paříži, Amsterdamu, Lisabonu a Bruselu.

Emitenty ETF jsou renomované banky a významné investiční společnosti s vysokými stupni ratingu. Tržní riziko z možné neschopnosti emitenta dostát svým závazkům je velmi nízké. Investoři v ČR jsou proti úpadku obchodníka s cennými papíry ze zákona pojištěni prostřednictvím Garančního fondu obchodníků s cennými papíry až do výše 20 000 EUR.

Nákup a prodej ETF

Indexové akcie je možné nakoupit a prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který má přístup na burzy kde se daná ETF obchodují. V ČR nabízejí obchodování s ETF na německých a amerických burzách např. společnosti Fio, burzovní společnost, Patria Direct nebo brokerjet České spořitelny.

Někteří poskytovatelé obchodování s ETF jen zprostředkovávají, jiní nabízejí formou investičního poradenství i odborné konzultace.

Nejdříve se seznamte

Investor si před investováním do ETF může vyplnit investiční dotazník pro zjištění osobního profilu, prostudovat propagační materiály a další informace dostupné přímo u poskytovatelů. Důležité jsou hlavně obchodní podmínky, sazebník poplatků, poučení o možných rizicích a reklamační řád. Kromě konzultací s poradci poskytovatelů ETF se investor může zúčastnit i některého z investičních seminářů pořádaných na téma investování do ETF. Po srovnání nabídek jednotlivých poskytovatelů může vybrat konkrétní ETF vhodné k investování. Zjistí si tedy, kdo je emitentem, na které burze a v jaké měně se obchoduje a jaké je složení podkladového aktiva. U konkrétního poskytovatele pak může uzavřít smlouvu o zřízení účtu a komisionářskou smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a jiných investičních nástrojů. Tuto záležitost lze řešit buď osobně, nebo přes internet.

Obchod proběhne rychle

Zatímco u investování do klasických podílových fondů je nákup a prodej záležitostí několika dnů až týdnů, u ETF jsou lhůty kratší. Po zadání pokynu investora obchodníkovi s cennými papíry dojde na burze během několika sekund k uzavření obchodu. Pokud chce investor jen přesunout svou investici mezi různé ETF, realizuje se přesun během několika sekund a to i vícekrát během jednoho obchodního dne. Pokud chce investor použít prostředky na jiné účely, počká na vypořádání obchodu. K tomu dojde za dva dny na německých burzách a za více dnů na některých dalších burzách.

Princip obchodování s ETF je téměř shodný s principem obchodování s akciemi, což je výhodou pro investory, kteří do akcií investovali již dříve. Obchodování s ETF je spíše dlouhodobého rázu. Na překonání výše poplatků za transakce je potřeba držet ETF dostatečně dlouhou dobu. Někteří poskytovatelé doporučují investovat např. částku minimálně 50 000 Kč na dobu minimálně 6 měsíců.

Na rozdíl od klasických podílových fondů je možné prostřednictvím ETF spekulovat na růst nebo pokles daného akciového indexu. Investoři tedy mohou používat ETF k zajištění portfolia (např. krátkou pozicí v akciích mohou krýt svou dlouhou pozici v ETF).

Investování do ETF mohou jako způsob zhodnocování svých prostředků používat jak fyzické osoby, tak podílové fondy, banky a další institucionální investoři.

Typy indexových akcií

ETF lze rozdělit podle druhu podkladových aktiv. Ta mohou být ve formě akciových indexů, dluhopisů nebo komodit. Akciové indexy mohou být všeobecně známé (např. PX, DAX, CTX, Standard & Poor´s 500, Dow Jones Euro Stoxx 50, DJIA, Nasdaq) nebo individuálně sestavené. K většině světových burzovních indexů existují příslušné ETF. Individuálně sestavené indexy mohou být zaměřeny buď geograficky, nebo sektorově. Geografické zaměření může být např. na USA, Japonsko, Evropu, Čínu nebo Latinskou Ameriku, sektorové zaměření např. na farmaceutiku, automobilový průmysl nebo telekomunikace. V tržních podílech jednotlivých typů ETF existují značné rozdíly. Například akciové indexy u podkladových aktiv ETF a také indexy se sektorovým zaměřením sestavené individuálně jsou oblíbenější v USA než v Evropě. Existují i ETF s pákovým efektem. Tyto poměrně rizikové investiční nástroje umožňují investorům dosáhnout několikanásobně většího zisku nebo ztráty než stejné ETF, ale bez pákového efektu.

Porovnání s podílovými fondy

I přes stále rostoucí oblíbenost ETF do nich investoři vkládají daleko menší objemy prostředků než do klasických podílových fondů. V USA se investuje přibližně dvacetkrát více prostředků do klasických podílových fondů než do ETF, v Evropě dokonce padesátkrát. ETF pro klasické podílové fondy zatím představují jen slabou konkurenci.

Porovnání ETF s podílovými fondy lze provést pomocí následujících parametrů:

Poplatky

ETF patří mezi investiční nástroje s poměrně nízkou úrovní poplatků. Platí se roční poplatky za správu tomu, kdo dané ETF spravuje. Poplatky (označované TER - total expense ratio) se většinou pohybují do 0,5 % hodnoty investice. Poplatky u klasických podílových fondů jsou většinou vyšší a pohybují se v řádu jednotek procent hodnoty investice. Za nákup a prodej platí investoři běžné makléřské poplatky. Jejich velikost se liší podle způsobu podání nákupního nebo prodejního pokynu. Pokyn lze podat prostřednictvím makléře, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím internetu. Poplatky mohu mít formu fixní částky, procentuálního dílu nebo kombinaci obojího.

Výplata dividend

ETF umožňují investorům pobírat případné dividendy z akcií společností, které jsou obsaženy v bázi akciových indexů. Klasické podílové fondy neumožňují investorům pobírat případné dividendy.

Měna investičního nástroje

ETF jsou zatím denominovány v jiných měnách než koruně, většinou v eurech nebo dolarech. Posilování koruny vůči euru nebo dolaru snižuje atraktivitu ETF. Investoři mohou před investováním zvážit i riziko nesprávného načasování nákupu z hlediska možného vývoje devizových kurzů. Klasické podílové fondy jsou denominovány i v koruně.

Obchodovatelnost na burzách

ETF jsou na rozdíl od klasických podílových fondů obchodovány na burzách.

Likvidita

ETF je možné nakoupit nebo prodat kdykoliv během obchodního dne. Ceny jsou známé v každém okamžiku. Ceny klasických podílových fondů jsou naproti tomu známé jen na konci každého obchodního dne. Investoři do ETF mají neustálý přehled o stavech svých investic. Ceny ETF se průběžně mění v závislosti na hodnotách podkladových aktiv, obecně podle vývoje nabídky a poptávky a podle očekávání trhu. Tato závislost je většinou velmi těsná, odchylky jsou minimální. Přesto může vlivem střetávání nabídky s poptávkou nastat jev označovaný jako tracking error. V tom případě se cena ETF dočasně vychyluje jen jedním směrem a vzdaluje se od hodnoty podkladového aktiva.

Transparentnost

ETF jsou velmi transparentní, protože mají jasně stanovena podkladová aktiva. Jsou přesně známé společnosti, jejichž akcie tvoří báze akciových indexů. Konstrukce. U klasických podílových fondů nemusí být zjišťování takových informací snadné, záleží na přístupu portfolio manažerů. Tito manažeři mohou také složení podkladových aktiv průběžně měnit. S tím souvisí i volba investora mezi aktivní a pasivní správou svého portfolia, tedy mezi vlastním rozhodováním a rozhodováním portfolio manažera

Diverzifikace

ETF i klasické podílové fondy patří mezi diverzifikované investiční nástroje. Pro řadu investorů jsou zajímavější investiční alternativou než samotné akcie společností z podkladových aktiv ETF. Investoři nemusí jednotlivě analyzovat dané společnosti. Také okruh znalostí investorů potřebný pro orientaci v nabídce a sledování vývoje na trhu pak není tak široký. Namísto rozšiřování portfolia nákupem desítek akcií je jediná investice do ETF sama o sobě poměrně dost diverzifikovaná. Vliv kolísavosti kurzů akcií společností se sníží.

Budoucnost

Poptávka po efektivních investičních nástrojích neustále roste. ETF jsou jedním z nich. Za necelých 20 let své existence si získaly velkou oblibu investorů. Tyto moderní investiční nástroje jsou vhodné pro všechny typy investorů s prakticky neomezeným investičním horizontem. Jejich zde popsané přednosti je činí dostatečně atraktivními pro investování i do budoucna.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená