FinExpert.e15.cz

Invalidní důchod v roce 2010

Od roku 2010 dochází u invalidního důchodu k výrazným změnám. Jaké podmínky je potřeba splnit k přiznání invalidního důchodu a jak se vypočítává jeho výše?
Invalidní důchod v roce 2010

Ještě v roce 2009 se rozlišoval částečně invalidní a plně invalidní důchod. Od roku 2010 je již zákonem upraven pouze invalidní důchod. Mnoho občanů si myslí, že když má závažné zdravotní omezení, tak mají automaticky nárok na přiznání invalidního důchodu. Tak tomu však není. I pro přiznání invalidního důchodu je zapotřebí splnit zákonné podmínky.

Jaké podmínky musíte splnit?

Pro přiznání invalidního důchodu je zapotřebí splnit zákonné podmínky dle zákona č. 155/1995 Sb. Občan má ze zákona nárok na invalidní důchod, když ještě nedosáhl věku 65 let a stal se

 1. invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod

 2. invalidním následkem pracovního úrazu

Občanovi staršímu 65 let nemůže být invalidní důchod přiznán. I když je občan invalidní, tak bude pobírat klasický starobní důchod. Nárok na invalidní důchod zaniká dosažením věku 65 let, kdy začne občan pobírat starobní důchod.

Potřebná doba pojištění

I když je občan uznán invalidním, tak musí pro přiznání invalidního důchodu splnit podmínku doby pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity. Délka doby pojištění je odstupňována podle věku a to:

 • věk do 20 let méně než 1 rok

 • od 20 do 22 let 1 rok

 • od 22 do 24 let 2 roky

 • od 24 do 26 let 3 roky

 • od 26 do 28 let 4 roky

 • nad 28 let 5 roků

U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity.

Doba pojištění je vymezena v § 5 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. Mezi nejčastější paří – pracovní poměr, zaměstnání na dohodu o činnosti, OSVČ (musí být placeno sociální pojištění), péče o osobu závislou II., III. a IV. stupně, evidence na ÚP (po dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti a dále nejvýše v rozsahu 3 let též po dobu, kdy podpora v nezaměstnanosti nenáležela s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod). Do potřebné doby pojištění se dále považuje např. i doba studia na střední nebo vysoké škole, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia.

Invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně

Invalidní je občan, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesným, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u občana před vnikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Od roku 2010 je invalidní důchod rozdělen do tří stupňů. Výše invalidního důchodu závisí na stupni invalidního důchodu. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

 • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 45 %, jedná se o invaliditu prvního stupně

 • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně

 • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Kdo posuzuje zdravotní stav?

Zdravotní stav posoudí dle podkladů ošetřujícího lékaře posudkový lékař OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení). Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu občana doloženého výsledky funkčních vyšetření, přitom se bere v úvahu:

 1. zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost

 2. zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav

 3. zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován

 4. schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával

 5. schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %

 6. v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek

V praxi se tak běžně stává, že žadatel o invalidní důchod má zdravotní potíže, ale jeho zdravotní stav ještě neodpovídá nárokům na přiznání invalidního důchodu. Neznamená to tedy, že každému žadateli o invalidní důchod, je invalidní důchod přiznán. Žádost může být zamítnuta.

Výše invalidního důchodu

Výše plného invalidního důchodu se skládá ze základní výměry a částky závislé na délce pojištění a výši dosahovaného příjmu. Výše základní výměry invalidního důchodu činí 680 Kč měsíčně. Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění

 • 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně

 • 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně

 • 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

Pramen: zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění

Jak spravedlivé je přiznávání invalidních důchodů? Řekněte nám to v komentářích pod článkem!

 

Další článek


 

celkem 13 komentářů

Nejnovější komentáře

Ahoj jsem také po encefalitidě taď čtyři roky a prak...
Vendy
8. 7. 2017, 08:46
Re: Nemáme na to tabulky
lis
24. 8. 2010, 00:47
inval.duchod
lis
22. 8. 2010, 16:25
Re: Invalidita ???
jana
19. 8. 2010, 17:02
Re: Nemáme na to tabulky
213,226,236,xxx
25. 5. 2010, 12:05

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená