FinExpert.e15.cz

Invalidní důchod: Na jaké příspěvky máte nárok?

Pokud pobíráte invalidní důchod, vztahují se na vás příspěvky.
Invalidní důchod: Na jaké příspěvky máte nárok?

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

Příspěvek na mobilitu

Tento příspěvek je určen osobám starším 1 roku. Na příspěvek na mobilitu máte nárok, pokud jste držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. Příspěvek dostanete, pokud jste každý měsíc dopravováni za úhradu.

Dávku nedostanete, pokud je vám poskytována sociální pobytová sociální služba v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výjimečně je možné přiznat příspěvek na mobilitu i této osobě.

Pokud jste v kalendářním měsíci (po celý měsíc) hospitalizováni, také příspěvek nedostanete. Výše příspěvku je 400 korun měsíčně, vyplácí se zpětně. Je možné jej vyplatit jednou splátkou vždy za tři kalendářní měsíce.

Co dělat, když koupíte vůz se stočeným tachometrem?

Co dělat, když koupíte vůz se stočeným tachometrem?

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Na tento příspěvek má nárok osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení. Tyto vady musí mít dlouhodobý charakter (déle než jeden rok).

Například nárok na příspěvek na koupi motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí či osoba s těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky). 

Zvláštní pomůcka musí být využita k sebeobsluze nebo k realizaci pracovního uplatnění, usnadnit styk s okolím, atd. Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Zákon rozlišuje, jestli chce žadatel příspěvek na pomůcku v ceně do nebo přes 24 tisíc korun.        „Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 24 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.                                                                                                                        

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však 1 000 Kč,“ informuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Speciální pravidla platí pro motorová vozidla. Pokud žádáme o příspěvek na motorové vozidlo, bude přihlíženo na četnost a důvody dopravy, příjem osoby, atd. Maximální výše příspěvku na motorové vozidlo je 200 tisíc korun.                                                                                                                          

Na jinou zvláštní pomůcku můžeme dostat maximálně 350 tisíc korun, 400 tisíc korun v případě příspěvku na pořízení schodišťové plošiny. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny. Příspěvky musí být použity do tří měsíců od vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Nárok na tento průkaz mají osoby se zdravotním postižením, které jsou starší 1 roku. Postižení musí být tělesného, smyslového nebo duševního charakteru a dlouhodobé. A to včetně autismu. Průkaz je možné získat po posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ a na základě samostatného řízení.

Zdroj: MPSV

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Buďte naprosto v klidu, článek je naprosto mimo mísu...
Josh
10. 5. 2016, 15:50
a můžete mi odpověd dalo by se řici my platíme ty me...
šveda
10. 5. 2016, 15:15

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  5

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  3

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno) více