FinExpert.e15.cz

Inspirace: Letní portfolio Smart Money

Americká obdoba časopisu Osobní finance sestavila investiční tipy pro americký kapitálový trh.
Inspirace: Letní portfolio Smart Money
Americký časopis Smart Money, který je zaměřen na podobná témata jako měsíčník Osobní finance každoročně uprostřed léta sestavuje investiční portfolio, jehož složením se redakce snaží upozornit na aktuální příležitosti na kapitálových trzích. Loňské letní portfolio Smart Money bylo složeno z akcií firem Cisco Systems, Exelon, Laboratory Corp. of America, MetLife, Phelps Dodge, St. Jude Medical a Wells Fargo. V období mezi 18. květnem 2005 a 11. květnem 2006 dosáhly akcie uvedených firem průměrného zhodnocení 32,7 %, což je téměř 2,5krát více, než kolik činil růst indexu Standart & Poor 500, k němuž redakce časopisu zhodnocení své potenciální investice vztáhla. Uvedený index za stejné období vzrostl o 12,2 %.

Tématem letošního letního portfolia Smart Money (www.smartmoney.com) se stal ukazatel ROE (return of equity). ROE je definován jako rentabilita vlastního jmění akciové společnosti. Je udáván v procentech a znamená poměr čistého příjmu po zdanění ke vlastnímu jmění společnosti.

V tomto ukazateli většinou vynikají velké, zavedené firmy nad malými podniky. Právě akcie menších podniků, tzv. small cups, byly v posledních letech na amerických kapitálových trzích velmi úspěšné. Podle názorů Russella Pearlmana z redakce Smart Money, který letošní portfolio sestavil, to ceny akcií menších a začínajících podniků vyhnalo neúměrně vysoko.

Přijde změna trendu?

Řada velkých a po finanční stránce výkonných firem z tradičních sektorů ekonomiky, kterými jsou např. finanční služby, služby, maloobchod, těžba surovin apod., v posledních letech prokazuje relativně stabilní schopnost zvyšovat své zisky a efektivně spravovat svá aktiva. Do ceny jejich akcií se tyto pozitivní skutečnosti podle Pearlmana v současné době plně nepromítají, což otevírá potenciál pro zhodnocení případné investice.

Uvedený názor není až tolik neobvyklý. Řada analytiků zaměřujících svou pozornost  na americké kapitálové trhy vyjadřuje obdobná stanoviska již téměř dva roky, ačkoliv trendy hlavních indexů zatím těmto názorům příliš neodpovídají.

Paradoxně se může stát, že se uvedená očekávání naplní právě v současném období, kdy se začne projevovat efekt zvyšených úrokových sazeb a to očekávaným mírným ochlazením růstu americké ekonomiky. Jak případné snížení růstu HDP, tak i další zvyšování úrokových sazeb ohrožuje mnohem více ziskovost menších firem, než nadnárodních korporací. Menší americké firmy jsou totiž častěji výrazně závislé na úvěrovém financování, zatímco velké korporace disponují daleko většími finančními rezervami a v mnoha případech také těží z celosvětové popularity svých značek a podstatné části svých zisků dosahují v Evropě, Číně a dalších rostoucích trzích.

Při srovnání firem pomocí rentability vlastního jmění (ROE, return of equity) si Pearlman povšiml, že firmy s ROE větším než 20 % jsou aktuálně obchodovány za ceny až o třetinu nižší, než odpovídá cenám akcií firem s průměrným ROE, tedy firem po ziskové stránce méně výkonným.

Parametry zařazených firem

Při výběru firem do letního portfolia časopisu Smart Money se Russell Pearlman řídil následujícími faktory:

  • musí dosahovat ROE přes 15 % ročně po dobu nejméně pěti posledních let
  • ukazatel P/E (cena/příjem na akcii) u vybraného titulu musí být pod průměrem daného odvětví
  • P/E zařazené společnosti musí být nižší, než bylo před rokem
  • společnost může procházet určitými potížemi, avšak s velkou nadějí na změnu k lepšímu
Pomocí těchto parametrů se pak pokusil vybrat společnosti, které dosahují kvalitních ekonomických výsledků a zároveň je u cen jejich akcií momentálně možné čekat, že jsou z psychologických důvodů podhodnoceny a následně poskytují větší příležitost ke zhodnocení vložené investice než je tomu u jejich přímých konkurentů. Portfolio sestavil v květnu letošního roku, a je nutno poznamenat, se od té doby cena akcií převážné většiny zařazených titulů ještě dále snížila.

Vytipované firmy

Altria Group (MO)

Výrobce tabákových produktů, přejmenovaný takto v USA z původního tradičního názvu Philip Morris, který dodnes používá mimo Spojené státy. Cenu akcií snižují obavy investorů z dopadu případných soudních pří ohledně poškození zdraví kouřením, kterých v USA je proti koncernu vedeno hned několik. Podle Pearlmana však má Altria reálnou naději že téměř všechny tyto spory budou odloženy. Společnost dosahuje vysokých finančních příjmů, proniká na trhy v Číně a  vyplácí dividendy ve výši 4,5 %.
Cena při zařazení do portfolia: USD 71,35, ROE 31,4 %, cena k 19.7.: USD 77,46

Apache (APA)

Společnost Apache se specializuje na dotěžování ropy z naftových polí, které levně odkupuje po vytěžení hlavních zásob od velkých ropných společností. Výhodou je specializace na naftová pole umístěná v politicky klidných oblastech Austrálie, USA a Kanady. Některá naleziště však byla poškozena při loňském hurikánu Katrina.
Cena při zařazení do portfolia: USD 72,06, ROE 28,2 %, cena k 19.7.: USD 65,19.

Citigroup (C)

Citi je největší bankovní skupinou na světě. Negativní pohled investorů na potenciál velkých bank byl ovlivněn růstem úrokových sazeb a snížením růstu v oblasti kreditních karet. U Citigroup je za výhodu považován setrvalý růst zisku a expanze do zahraničí. Citi dosahuje několikanásobně vyššího ROE než její největší američtí konkurenti.
Cena při zařazení do portfolia: USD 49,48, ROE 22,3 %, cena k 19.7.: USD 47,25

Lehman Brothers (LEH)

Hodnota akcií této investiční banky se meziročně zvýšila o 60 %, přesto titul splnil všechna kritéria pro zařazení do námi popisovaného portfolia. Předností Lehman Brothers je zaměření na podnikové dluhopisy v Evropě. Dluhopisy jsou po zavedení jednotné evropské měny stále oblíbenějším zdrojem financí pro řadu evropských firem.
Cena při zařazení do portfolia: USD 71,77, ROE 21,8 %, cena k 19.7.: USD 65,15.

Pulte Homes (PHM)

Společnost zaměřená na bytovou výstavbu. Sektor je považován za neperspektivní, protože ceny na americkém realitním trhu začaly po letech boomu opadat. Titul byl do portfolia Smart Money zařazen pro dlouhodobě kvalitní finanční výsledky a silné postavení na americkém trhu, kde je druhou největší firmou ve svém oboru. Očekává se, že další rozvoj spolčnosti povede směrem k odkupování menších firem z oboru.
Cena při zařazení do portfolia: USD 34,99, ROE 28,5 %, cena k 19.7.: USD 28,13

Tomkins ADR (TKS)

Jediná evropská firma v portfoliu je zaměřena na výrobu autodílů. Pearlman oceňuje zvyšující se ziskovost a dodavatelský potenciál v rostoucím tržním segmentu. Okolo 70 % produkce firmy směřuje do USA, ale společnost proniká také na čínský trh.
Cena při zařazení do portfolia: USD 23,80, ROE 34,5 %, cena k 19.7.: USD 20,21.

Yum Brands (YUM)

Vlastník řetězců fast-food restaurací KFC, Tacco Bell a Pizza Hut. Yum Brands dosahuje vyšších marží, než její konkurenti a současně patří ceny v jejích restauracích k nejnižším na trhu. Díky tomu YUM dosahuje vysokých zisků. Limitem je skutečnost, že prostor pro růst na americkém trhu, kde firma provozuje na 18 000 restaurací, je téměř vyčerpán. Společnost se proto intenzivně snaží o expanzi na zahraničních trzích, zejména v jihovýchodní Asii.
Cena při zařazení do portfolia: USD 53,17, ROE 50,1 %, cena k 19.7.: USD 49,13.

Poznámka: Uvedené informace nemají být "investičním tipem", spíše upozorněním, na jeden z možných přístupů k investování na akciových trzích.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená