FinExpert.e15.cz

Insolvence v kostce

Insolvenční řízení zahájí soud, ale až na písemný návrh dlužníka nebo věřitele.
Insolvence v kostce

Nebudeme zabíhat do úplných právnických detailů, nabídneme vám však základní informace o insolvenci. Insolvenční řízení zahájí soud, ale až na písemný návrh dlužníka nebo věřitele. Insolvenční návrh musí samozřejmě mít správnou podobu. Musí v něm být uvedeno, kdo návrh podává, kdo je dlužníkem. Soud bude zajímat, proč vůbec začínáme s insolvencí. Dále bude chtít vědět, čeho se domáháme a vyžadovat i důkazy.                                                                                                  

Pokud jsme věřitelem a podáváme návrh na insolvenci, musíme mít stoprocentní jistotu, že dlužník je opravdu v úpadku. Dobré je návrh doplnit o další věřitele a jejich pohledávky. Věřitel musí také prokázat, že je opravdu dlužníkovým věřitelem.

Pokud jste dlužníkem, máte povinnost ohlásit se na insolvenčním soudu a podat návrh na zahájení insolvence hned, jak zjistíte, že jste v úpadku. Jestliže se nenahlásíte, začnete být odpovědní za škodu, která věřitelům vznikla. Insolvenční návrh může dlužník podat už ve chvíli, kdy úpadek teprve hrozí. Dlužníkův návrh bude obsahovat seznam jeho majetku, závazků, zaměstnanců, listiny prokazující úpadek (i hrozící). Návrh musí být detailní.

Jestliže chcete, aby se vaše špatná finanční situace řešila oddlužením, musíte návrh na oddlužení spojit s podáním insolvenčního návrhu. Návrh se podává ke krajskému soudu podle bydliště dlužníka. Ten posoudí, jestli se dlužník nachází v úpadku nebo nikoliv. Poté je jmenován insolvenční správce.

Od kdy jde o úpadek?

Po podání insolvenčního návrhu soud insolvenční řízení oznámit vyhláškou v insolvenčním rejstříku. Díky tomu se o insolvenčním řízení dozví celá řada subjektů. Například úřad práce, finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení. V tuto chvíli musí dlužník přestat hýbat s majetkem, který by případně mohl uspokojit jeho věřitele. To neplatí pro úkony, které dlužník potřebuje k provozu podnikání, k plnění vyživovací povinnosti, ke splnění procesních sankcí, atd. 

Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, že exekuce má pokrýt pohledávky jednoho věřitele, insolvence několika věřitelů. Zahájení insolventního řízení blokuje exekuci.

O úpadku můžeme mluvit ve chvíli, kdy má dlužník více věřitelů, současně má finanční závazky 30 dnů po splatnosti a není schopný je splatit. Úpadek lze řešit konkurzem, reorganizací nebo oddlužením.

Oddlužení neboli osobní bankrot

Bude to trvat pět let, než budete opět „čistí“. Podmínkou ale je, že budete schopni za tuto dobu splatit minimálně 30 procent ze svých dluhů. Pro věřitele to znamená, že ze svých peněz uvidí pouze část.

Pokud jde o fyzickou osobu, nejčastěji se oddlužení řeší splátkovým kalendářem. Oddlužení je ukončeno soudem po pěti letech, pokud dlužník řádně platí splátkový kalendář. Poté je možné žádat o osvobození od placení zbytku pohledávek. Pokud soud souhlasí, věřitelé mají smůlu.

Návrh na oddlužení podává jedině dlužník. Oddlužení je ale možné pouze pro fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání nebo pro právnickou osobu, která není podle zákona podnikatelem a nemá dluhy z podnikání. Pokud splníte tato kritéria, můžete podat návrh na oddlužení. Ten musí obsahovat: jméno dlužníka a osob, které za něj mohou jednat, informace o příjmech dlužníka za uplynulé tři roky, údaje o dlužníkových příjmech, které očekává v příštích pěti letech a návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takovýto návrh nevznáší.

O návrhu na povolení oddlužení pak rozhodne insolvenční soud. Pokud soud vše schválí, může být oddlužení provedeno buď splátkovým kalendářem, nebo zpeněžením majetkové podstaty dlužníka (něco podobného jako konkurz). Způsob oddlužení volí věřitelé. 

Konkurz

Co to konkurz je asi více méně jasné. Často slýcháme větu: firma byla dána do konkurzu. Když jde dlužník do konkurzu, ztrácí veškerou moc nad svým majetkem, protože je všechen zpeněžený. Peníze takto získané se rozdělí mezi věřitele. Ti ale nemohou počítat s tím, že by pokryly všechny dluhy. Opět dostanou jenom malou část ze svých peněz. Rozdíl mezi konkurzem a oddlužením je v tom, že při konkurzu dlužník dluží dál i poté, co něco zaplatí. Věřitelé tak mohou zbytky dluhů vymáhat prostřednictvím exekuce. Reorganizace se týká opravdu velkých podniků.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

V článku uvádíte neaktuální informace. Revizní novel...
Kamey
13. 4. 2016, 16:23

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená