FinExpert.e15.cz

Inkaso e-mailem aneb staré dobré SIPO má nové služby

Službu SIPO od České pošty zná snad každý. Unikátní a jedinečná služba je na jedné straně oblíbená, na straně druhé zatracována jako přežitek komunismu. SIPO však omládlo, nabízí nyní víc a můžete s ním nemálo ušetřit. Máme pro vás podrobný článek, co všechno umí a kolik vás to bude stát.
Inkaso e-mailem aneb staré dobré SIPO má nové služby

Co je SIPO

SIPO je zprostředkovanou službou, kterou Česká pošta, s.p., poskytuje na základě smlouvy pro partnerské organizace. Jedná se o měsíční inkaso pravidelně se opakujících plateb obyvatelstva. Slouží například k úhradě nájemného, plateb za dodávky elektrické energie, plynu, rozhlasových a televizních poplatků, dále telekomunikačních poplatků, předplatného tisku. Do plateb SIPO lze zahrnout i některé další platby jako poplatky za kabelovou televizi, vodu, komunální odpad, stavební spoření, životní pojištění atp. Zkratka SIPO je složena ze slov "Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva". Je tedy určeno výhradně pro občany - fyzické osoby.

Výhody pro plátce SIPO

SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, co a kolik platíte. SIPO je tak i dnes moderní platební nástroj, který vám může ušetřit nemálo času a peněz a je to světový unikát.

Se SIPO pravidelně ušetříte

Používáte-li SIPO, můžete jedině ušetřit. Spousta nepochopení a nedorozumění však vzniká tím, že se SIPO používá špatně, podobně jako lze špatně používat i kreditní kartu. U SIPO je nutné především plánovat. Vzhledem k jeho specifiku je nutné dostatečně včas (zhruba do 10. dne v měsíci) sdělit organizaci, u které chcete službu přes SIPO platit, že máte o toto zájem. Česká pošta je schopna reagovat poměrně pružně (až do 25. dne v měsíci), problém včasného nenavedení platby do SIPO je často spíše na straně organizace. Jakmile se platba do SIPO navede, objeví se vám každý měsíc v přehledu, který vám pošta začátke měsíce zašle. Naprosto jedinečnou výhodou SIPO je možnost uhradit zcela odlišné pravidelné platby jednou splátkou. Odpadá vám tak starost hlídat trvalé příkazy nebo zadávat v bance platby.

Zrušení není žádné martýrium

Často se mnoho lidí domnívá, že když chtějí zrušit předepsanou platbu na SIPO, musí na poštu. Pošta však je jen zprostředkovatelem platby. Chcete-li zrušit či změnit pravidelnou platbu, kterou máte na SIPO, musíte vždy kontaktovat toho, kdo platbu předepsal, protože pošta toto změnit nemůže. Slýchávám mnoho názorů, že platba SIPO je nevýhodná v případě zrušení, protože ještě několik měsíců se platba v rozpisu zobrazuje a je nutné ji platit.

 1. Žádnou platbu na rozpisu SIPO nemusíte vždy platit. Pokud nesouhlasí nějaká částka, lze požádat o vyjmutí z platby SIPO. Musíte však na poštu, kde vám vystaví tzv. částečný doklad. Za ten zaplatíte 5 Kč pro každou jednotlivou položku na SIPO, kterou skutečně budete chtít uhradit.
 2. Kontaktujte toho, kdo vám platbu předepsal a požádejte o provedení změny. Čím dříve, tím rychleji se změna provede.
 3. Pokud vše zaplatíte a zpětně budete reklamovat částku na SIPO (pozor, vždy u toho, kdo ji předepsal, poštu to opravdu zajímat nebude), ušetříte si papírování i nervy. Peníze se nikdy ze SIPO neztratí, maximálně budete mít jinde přeplatek, který vám obratem na požádání vrátí.

Příklad ze života

Za celou dobu, co SIPO používám (10 let) jsem s ním měl jen dva problémy. První spočíval ve špatně (vyšší) předepsané částce předplatného denního tisku, což nebyla chyba pošty. Po e-mailovém vysvětlení mi byl přeplatek obratem vrácen na můj účet. Druhý se týkal dvojího účtování zálohy na elektřinu, chyba byla na straně dodavatele elektřiny. Částku jsem u elektráren nereklamoval, počkal jsem a podle předpokladu se v příštím měsíci záloha na elektřinu nepředepsala (někdo prostě na to přišel a opravil to), a tím se počet záloh opět "srovnal". Ušetřil jsem si nervy i čas. V opačném případě bych ale elektrárnu stejně nekontaktoval, protože přeplatek přes SIPO by se mi projevil na závěrečném vyúčtování elektřiny, kde bych aspoň platil menší doplatek (ještě jsem nikdy přeplatek nedostal:)

Přes SIPO pravidelně platím následující služby:

 • Nájem
 • Doplatky za služby v bytě
 • Elektřinu
 • Plyn
 • Odvoz odpadů
 • Kabelovou televizi
 • Koncesionářské poplatky rozhlasu a televize
 • Stavební spoření - 2x
 • Úvěr ze stavebího spoření -
 • Penzijní připojištění - 2xx
 • Úrazové pojištění - 3x
 • Povinné ručení
 • Český telecom

Pokud bych měl za sebe vyjádřit úsporu na bankovních poplatcích, tak při ceně 2 Kč za elektronickou platbu (Poštovní spořitelna) ušetřím díky SIPO měsíčně minimálně 34 Kč (17 plateb). V případě jiné banky bych ušetřil ještě více. Přitom platba SIPO mě stojí z banky jen 4 Kč a díky kontokorentu se nemusím starat, zda se provede nebo ne.

SIPO je od října nové

Možná jste zaregistrovali, že jste v říjnu obdrželi lístek ze SIPO se značným zpožděním a v jiné grafické úpravě. SIPO se nám prostě zmodernizovalo a má spoustu nových, uživatelsky příjemných vychytávek.

Způsoby platby SIPO

V hotovosti na poště - cena 8 Kč

Platební doklad můžete zaplatit na kterékoli poště. Po zaplacení platebního dokladu Vám pošta doklad vrátí potištěný výplatními znaky. Doklad vám zůstává.

V hotovosti u vašeho doručovatele - cena 11 Kč

Platební doklad a peníze předáte proti potvrzení Vašemu doručovateli. Druhý den Vám doručovatel vrátí doklad potištěný výplatními znaky tzn., že SIPO bylo zaplaceno.

Bezhotovostně z Vašeho účtu vedeného u některé banky v ČR - cena dle banky

Vaší bance musíte dát svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z Vašeho účtu platby SIPO.

Jednorázovým příkazem k úhradě - cena 5 Kč pro poštu a další dle banky

Ve výjimečných případech lze uhradit platby SIPO jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve vaší bance. Parametry pro platbuj jsou tyto:

 • Ve prospěch účtu 156080780/0300
 • Variabilní symbolIdentifikační číslo (najdete v pravé horní části dokladu)
 • Specifický symbol = vaše spojovací číslo.

Pokyny jsou uvedeny na zadní straně platebního dokladu. Cena za tento způsob úhrady je 5 Kč a zaplatíte ji následující měsíc v SIPO.

Ještě nemáte SIPO?

Pokud ještě nemáte svoje SIPO a chcete si ho zřídit, máme pro vás návod jak na to.

Abyste se mohli zapojit do SIPO potřebuje získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla vyplníte formulář SIPO – žádost. Formulář též získáte na kterékoli poště nebo na www stránkách České pošty. Vyplňte pole Příjmení a jméno, a dále vyplňte Adresu pobytu. Pokud si budete přát zasílat platební doklad nebo výpisy plateb na kontaktní adresu, pak vyplňte i pole Adresa kontaktní. Dále si můžete na formuláři zvolit tyto služby

 • Zasílání výpisu plateb (volba: ANO/NE)
 • Interval zasílání výpisu (volba: měsíčně/čtvrtletně/pololetně/ročně)
 • Způsob zasílání výpisu (volba: poštou/e-mail)
 • Zasílání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO prostřednictvím sítě internet na e-mail adresu (volba ANO/NE; nutno vyplnit e-mail adresu)
 • Zasílání dokladů SIPO v obálkách (v současné době nelze zvolit - bude zprovozněno během roku 2006)

Vyplněný formulář doneste na kteroukoli poštu v ČR. Spojovací číslo Vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo Vám bude předáno písemně.


Spojovací číslo už nyní máte na stálo a po dobu vašeho setrvání v systému SIPO se Vám nezmění, tzn. že se můžete odstěhovat kamkoliv a číslo SIPO si vezmete s sebou!

SIPO je nyní pružnější a rychlé

Od října Česká pošta provedla několik zásadních změn parametrů SIPO:

Lepší dostupnost

 • Zájemci o službu SIPO mohou požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoli poště (dosud to bylo možné jen na cca 60 kontaktních místech). Spojovací číslo obdrží na počkání.
 • Na kterékoli poště můžete požádat o trvalé nebo časově omezené zřízení tzv. kontaktní adresy, na kterou Vám budeme doklady SIPO zasílat (např. do místa přechodného bydliště).
 • Na vybraných poštách můžete požádat o vystavení náhradního nebo částečného platebního dokladu SIPO (potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je Vaše spojovací číslo uvedeno).

Osobní spojovací číslo

 • Spojovací číslo, které máte nebo nově získáte, již není vázáno na adresu a místo bydliště, ale na vaši osobu. Pokud se přestěhujete, změníte příjmení apod., spojovací číslo Vám zůstane. Výhodou neměnnosti spojovacího čísla je, že na něj můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO kdekoliv v České republice a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr elektřiny v bytě i odběr elektřiny na chatě).

Výpisy na přání

 • Na kterékoli poště Vám na požádání vyhotoví jednorázový měsíční výpis plateb. Dále můžete požádat o pravidelné zasílání měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních výpisů uskutečněných plateb.
 • Pravidelně vyhotovované výpisy Vám budeme zasílat poštou (za poplatek) nebo elektronicky na e-mail adresu (zdarma).
 • Pokud hradíte platby SIPO bezhotovostně, můžete si nechat zasílat Rozpis bezhotovostní platby na e-mailövou adresu.

Vyšší rychlost

 • Změny související s platbou rozhlasových a televizních poplatků budou promítnuty do SIPO již od následujícího měsíce.
 • Dochází ke změně splatnosti plateb SIPO. Až dosud bylo nutné platby uhradit v rozmezí od 1. do 15. dne v měsíci, nově se doporučená splatnost dokladu posunuje na období od 7. pracovního dne až do 25. kalendářního dne inkasního měsíce. Platbu SIPO můžete samozřejmě uhradit až do konce daného měsíce.

Méně papírování

 •  Platební doklady určené k úhradě SIPO v hotovosti budou pouze jednodílné a budou obsahovat rozpis Vašich plateb i příkaz k zaplacení. S tímto dokladem se dostavíte na poštu a po zaplacení vám bude potvrzený doklad vrácen.

Platby v bance

 • Výjimečně můžete platbu SIPO zaplatit i jednorázovým příkazem k úhradě podaným v bance, návod je výše.

Diskrétnost

 • V průběhu roku 2006 bude služba SIPO rozšířena o možnost požádat na kterékoli poště, aby vám byly doklady SIPO (Platební doklad SIPO, Rozpis bezhotovostní platby SIPO) doručovány v uzavřených obálkách.

Není vám cokoliv jasné? Napiště nám do redakce, rádi vám pomůžeme.

Další článek


 

Související články


celkem 23 komentářů

Nejnovější komentáře

CHci dostávat Sipo elektronicky,nechci platit poplat...
Libuše Drhlíková
7. 8. 2018, 11:31
Je vidět, že SIPO má jak příznivce, tak kritiky a ob...
KPolivka
6. 1. 2016, 10:38
Využívám SIPO od osmdesátých let. Na svém účtu u ban...
mar
14. 2. 2015, 09:44
dnes je 9.2.2015 a dosud mi nedošlo elektronicky sip...
Kolblová
9. 2. 2015, 14:17
SIPO- nejde zrušit a jak je psáno kdokoli si požádá ...
FFILLOL
15. 11. 2013, 17:57

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená