FinExpert.e15.cz

Hypotéka s kapitálovým životním pojištěním: ano, či ne?

Kombinace hypotečního úvěru a kapitálového životního pojištění by byla v porovnání s kombinací HÚ a rizikového pojištění výhodnější pouze za předpokladu, že průměrný procentní výnos z KŽP bude na konci vyšší než průměrná procentní úroková sazba z hypotečního úvěru. Šance na takový průběh je ale i při zohlednění daňových odpočtů velmi blízká nule.
Hypotéka s kapitálovým životním pojištěním: ano, či ne?

Kapitálové životní pojištění kombinuje vytváření finanční rezervy pro dobu, kdy dojde k očekávanému ukončení smlouvy (tzv. pojištění dožití) a v průběhu trvání smlouvy kryje klientovi určitá rizika – riziko smrti, trvalé invalidity. Hlavní rozdíl kombinace HÚ s KŽP oproti HÚ s rizikovým životním pojištěním najdeme ve způsobu splácení úvěru: v případě kombinace HÚ a KŽP klient splácí pouze úroky z úvěru a pojistné, jistina je splacena jednorázově z výnosu pojistné částky. Rizikové životní pojištění se platí kratší dobu, než je doba pojištění, ale klient je kryt celou dobu trvání úvěru ve výši jeho dosud nesplaceného úvěru.

Jste na vážkách?

Výhody produktu jsou sporné. Záleží zejména na finančních možnostech hypotečního dlužníka a také na tom, jestli částka, kterou klient získá na konci úvěru a pojištění, tj. pojistná částka pro případ dožití v dané pojistce včetně kapitálového zhodnocení, bude vyšší či nižší než součet původní hodnoty jistiny úvěru a úroků zaplacených navíc v porovnání s klasickým anuitně spláceným hypotečním úvěrem.

Nevýhodou je jednoznačně vyšší pojistné v porovnání s rizikovým životním pojištěním, které se běžně používá pro krytí rizik vyplývajících z úvěrů, tj. takovým pojištěním, které přináší klientovi plnění pouze v případě, že dojde v průběhu trvání jeho úvěru k jeho úmrtí či dalšímu riziku, pak pojišťovna vyplatí nesplacenou část úvěru přímo bance a klientově rodině zůstává dále nemovitost financovaná hypotečním úvěrem.

Modelový výpočet: žena, 29 let, úvěr na 15 let, fixace sazby 5 let 

Klepněte pro větší obrázek

 1) výpočet OF 
 2) této částky klient dosáhne bude-li celkové předpokládané zhodnocení 3,5% (tj. roční podíl na výnosech 1,1%);  1 000 000 Kč bude splacena bance jistina, zůstatek připadne klientovi 
 Zdroj: Komerční banka  

Co za své peníze dostanete

 • Za vyšší splátky pojistného je kryto více rizik a na vyšší pojistné částky – v případě pojistné události dostane část peněz banka (hodnotu nesplaceného úvěru) a zbytek peněz pozůstalí / oprávněná osoba pojištěného.
 • Klient si může odečíst pojistné na kapitálové životní pojištění do výše 12 000 Kč ročně z daň základu a získat tak, je-li v nejvyšší daňové skupině, každý rok zpět až 3 840 Kč. U rizikového životního pojištění nelze odečíst pojistné z daňového základu.
 • Za rok 2003 a 2004 bylo v Komerční pojišťovně celkové zhodnocení produktů životního pojištění v KŽP 3,5 %.

Finta pro bohaté

Kromě možností uvedených v tabulce existuje ještě jedna další, na finanční prostředky nejnáročnější varianta. U ní si klient souběžně platí měsíční hypoteční splátku a k tomu měsíčně pojistné na KŽP. Na konci pojištění / splacení úvěru patří nemovitost klientovi. Navíc klient obdrží sjednanou pojistnou částku zvýšenou o případné podíly na výnosech (tj. v tomto případě dle uvedeného příkladu klient obdrží celých 1 085 019,- Kč). V případě pojistné události (např. smrti či trvalé invalidity klienta) zaplatí pojišťovna přímo bance (na základě vinkulace) hodnotu nesplaceného úvěru a zbytek peněz z pojistky dostane oprávněná osoba pojištěného, tj. hypotečního dlužníka.

Jiný produkt, jiná rizika

U hypotéky v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním se výše dluhu s časem nesnižuje, spláceny jsou pouze úroky a pojistné. I to s sebou nese nemalá rizika. Může se stát, že se dlužník dostane do finančních problémů a v pozdější fázi splácení úvěru nebude schopen v rámci zbývající doby splatnosti (případně v prodloužené době max. do 30 let od podpisu smlouvy o úvěru) zajistit úhradu anuitních splátek. Ty by byly výrazně vyšší než do té doby hrazený součet úroků a pojistného. V takovém případě by bylo nutné situaci řešit prodejem nemovitosti za cenu, která by v mnoha případech pokryla pouze úvěr.

Plusy tohoto produktu

 • vyšší úspory na dani z příjmu – možnost uplatnění odpočtu úroků z úvěru (výše úroků je v případě kombinace vyšší než v případě anuitního splácení) a současně i možnost uplatnění odpočtu pojistného do základu daně
 • kapitálové zhodnocení vkladu na KŽP
 • klient je pojištěn proti riziku úmrtí, příp. riziku plné invalidity (případní dědicové nejsou zatíženi dluhem) – riziko úmrtí kryje i rizikové pojištění

Nevýhody tohoto produktu

 • vyšší měsíční splátkové zatížení – součet úrokové platby u HÚ a pojistného u KŽP je zpravidla vyšší než součet anuitní splátky a případného rizikového životního pojištění
 • dlouhodobě nelze reálně zaručit, že kapitálový výnos bude kompenzovat rozdíl v úrocích zaplacených navíc v případě kombinace HÚ s KŹP oproti anuitnímu splácení.
 • odpočet pojistného od základu daně je omezen (pojištění musí končit v 60 letech věku klienta, max. částka pojistného pro odpočet je 12 000 Kč).
 • šance, že se splní všechny podmínky, při kterých produkt se stává výhodným, je velmi malá

Komentář Komerční banky
Kombinaci HÚ a KŽP bychom doporučili zejména mladším klientům do 35 let, kteří zvolí dobu splatnosti do 60 let věku a mají nadprůměrné příjmy. Důvodem je předpoklad nižší rizikové složky pojištění a vyššího kapitálového zhodnocení na KŽP. Naopak klienti vyšší věkové kategorie by měli volit spíše anuitní způsob splácení (výše pojistného KŽP a tedy i celkové splátky je výrazně vyšší).
Obecně můžeme tuto kombinaci doporučit, pokud by pojistné v součtu s úroky bylo nižší než splátky hypotéky vč. úroků (záleží na úrokové sazbě banky, fixaci zvolené klientem, vývoji trhu, očekávaném zhodnocení nabízeném pojišťovnou atd.).

Zdroj: Komerční banka


 Komentář odborníka

 • Hypoteční úvěr v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním má podle mne hned několik nevýhod. Tou nejzásadnější je, že daný produkt musí vždy dosáhnout vyšší výnosnost, než je úrok příslušného úvěru. Tedy aby bylo výhodné nesplácet jistinu úvěru, musí se peníze ušetřené splácením jistiny zhodnotit více, než je úrok z příslušného úvěru. Tak mluví teorie. Z této obecné roviny je i poměrně jednoznačně vidět, že dosažení tohoto cíle je vcelku komplikované. Hlavním důvodem je zejména zhodnocení daného kapitálového životního pojištění. Čísla, která nám distribuují banky o zhodnocení rezerv, jsou snížena o tvorbu tzv. technické rezervy (někdy se jedná až o 15 %), a k vyššímu zhodnocení hypotečního úvěru tak prakticky dojít nemůže. Dalším problémem je nepochybně i nákladová otázka a argument vysokých daňových odpočtů, při předpokladu delší doby úvěru, taktéž stojí na vodě. Daňová politika se může v průběhu let výrazně změnit. Pokud si chcete zřídit KŽP z důvodu osobních, proč ne? Ale brát jej jako nutnou kombinaci u hypotečního úvěru, s tím že daný kombinovaný produkt bude mít výrazné výhody, souhlasit nemohu.

Jan Procházka, finanční analytik společnosti Cyrrus


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená