FinExpert.e15.cz

HVB FACTORING: Po dvouletém fungování obrat v objemu přes 3 miliardy korun

Zatímco po prvním roce existence společnosti dosáhl celkový obrat odkoupených pohledávek 1,3 miliardy korun, v současné době činí celkový objem profinancovaných obchodů již 3,4 miliardy. Tyto výsledky svědčí o tom, že factoring je stále více vyhledávanou formou financování pohledávek. Také statistiky za Českou republiku potvrzují rostoucí poptávku po factoringu. Společnosti sdružené v Asociaci factoringových společností profinancovaly  za 3 čtvrtletí 2006 pohledávky za téměř 78 miliard Kč.

„Je tomu dva roky, co byla založena HVB Factoring. Od roku 2005 v úzké spolupráci s obchodními týmy HVB Bank nabízíme klientům factoring jako alternativní produkt financování pohledávek a jejich zájem o tento produkt stále stoupá,“ řekla Jana Kytlicová, ředitelka odboru Trade Finance HVB Bank a výkonná ředitelka společnosti HVB Factoring. „Jako nový člen bankovní skupiny UniCredit Group, která poskytuje factoring v 10 zemích,  otevírá další možnosti zejména pro zákazníky, kteří mají v těchto zemích své dceřiné společnosti anebo obchodní partnery.“

„Hlavní předností factoringu je komplexnost. Nejde totiž pouze o financování. Zákazník získá navíc službu zahrnující komplexní  správu pohledávek, jejich inkaso a případně i pojištění,“ dodala Jana Kytlicová. Factoring plní 3 základní funkce: finanční - poskytované financování, zajišťovací -  proti riziku možného nesplacení a inkasní - převzetí administrativy a inkasa pohledávek. Využití tedy nalezne jak u menších, začínajících a expandujících společností, které mají větší potřebu likvidity, než umožňují limity a kritéria schvalovacích procesů bank, ale také u velkých a silných společností, kterým se snižují náklady na správu pohledávek, roste tlak na zlepšení platební morálky odběratelů, a v neposlední řadě je důležitým aspektem hlídání splatností pohledávek.

Factoring v České republice

Statistiky potvrzují rostoucí poptávku po factoringu. Společnosti sdružené v Asociaci factoringových společností profinancovaly za 3 čtvrtletí 2006 pohledávky za  77,450 miliard Kč, což je o  15,8 miliardy více než ve stejném období roku 2005. Přestože došlo k mírnému zpomalení růstů oproti předchozím létům, stále je vidět velký zájem o tuto finanční službu a  to především z důvodů poskytované správy pohledávek. Pozornost bank se stále více a aktivněji soustřeďuje na malé a střední firmy (SME), a proto se konkurence na tomto poli přiostřuje. Také HVB Bank připravila pro firmy ze segmentu SME rychle dostupné financování prostřednictvím nabízeného produktu SME úvěry.

Factoring ve světě

Stejný vývoj zaznamenáváme na světovém a evropském trhu. Ze statistických údajů největšího factoringového řetězce FCI (Factors Chain International) je jasně vidět, že světový trh nadále expanduje. Meziroční srovnání roků 2004 a 2005 ukazuje nárůst o 18 %. Leaderem zůstává Evropa (61 % celkového factoringového trhu), s meziročním růstem převyšujícím 10 %. Největšími hráči v západní části stále zůstávají Velká Británie, Itálie, Francie a na východě Polsko, Česká republika a Rusko (viz mapa, příloha tiskové zprávy). V rámci klasického statistického rozdělení factoringu na domácí, exportní a importní vidíme stále rostoucí trend u exportního factoringu s 30 % nárůstem oproti roku 2004, který v celkovém objemu factoringu realizovaného v rámci FCI představuje řádově 10 % (pro srovnání v České republice 15 %).

Reversní factoring

Populárním se v současné době stává nový pohled na factoring, tzv. Reversní factoring. Při standardním factoringu pracuje factoringová společnost se strukturou: jeden dodavatel a větší počet odběratelů . Riziko transakce je rozloženo mezi klienta factoringové společnosti a široké portfolio dlužníků. U Reversního factoringu je struktura transakce obrácená. Factoringová společnost vyhodnotí riziko pouze jednoho odběratele a financování je poskytováno širšímu portfoliu dodavatelů. Celá transakce a struktura obchodu a rizika je tedy postavena na bonitním odběrateli, což přináší úsporu času a nákladů jak na straně klientů, tak na straně factoringové společnost. Dodavatelé nemusí předkládat velké množství podkladů, factoringová společnost pracuje pouze s údaji ohledně jednoho subjektu, odběratele. Odběratel tak může vyjednat se svými dodavateli prodloužení splatností pohledávek, čímž získá další volné finanční zdroje a likviditu, která dovoluje další růst obchodů a společnosti. V neposlední řadě je efektem snížení nákladů na administraci pohledávek. Na druhou stranu nabídnuté prodloužení splatností může mít vliv ve zvýšení konkurenceschopnosti dodavatele oproti dalším dodavatelům a následné rozšiřování spolupráce s odběratelem.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená