FinExpert.e15.cz

Hrubá vs. čistá mzda: Jak velké jsou rozdíly a proč?

Hrubá mzda je základním údajem pro výpočet té čisté.
Hrubá vs. čistá mzda: Jak velké jsou rozdíly a proč?

V pracovní smlouvě zpravidla zaměstnavatelé se zaměstnanci uzavírají hrubou mzdu. Zaměstnance však nejvíce zajímá, jak vysokou mzdu obdrží na svůj bankovní účet a pro zaměstnavatele jsou rozhodující mzdové náklady. Rozdíly mezi těmito částkami jsou velké. 

Hrubá mzda je základním vstupním údajem pro výpočet čisté mzdy, kterou obdrží zaměstnance za daný měsíc na účet a pro výpočet mzdových nákladů zaměstnavatele. Když zaměstnavatel dojednává se zaměstnancem měsíční mzdu nebo následně její zvýšení, tak se hovoří o hrubé mzdě. Při stejné hrubé mzdě může být čistá mzda různě vysoká, neboť závisí na tom, zdali má zaměstnanec podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani a kolik daňových slev a v jakém rozsahu v daném měsíci uplatňuje. 

Čistou mzdu si můžete vypočítat s naší mzdovou kalkulačkou (box vpravo nahoře).

Co je to superhrubá mzda? 

Mzdové náklady zaměstnavatele zaokrouhleny na stokoruny nahoru, to je superhrubá mzda. Mimo hrubou mzdu tvoří mzdové náklady sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (25 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (9 % z hrubé mzdy). Právě ze superhrubé mzdy se následně počítá daň z příjmu fyzických osob, v ostatních členských zemích OECD se vypočítává daň z příjmu z hrubé mzdy zaměstnance. 

Jak se počítá čistá mzda? 

Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Na sociálním pojištění odvádí zaměstnanci 6,5 % z hrubé mzdy, na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a na dani z příjmu 15 % ze superhrubé mzdy.

Vypočtenou daň z příjmu snižují případné daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Na výši sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemají uplatňované daňové slevy vliv. Daňové slevy je možné uplatnit pouze v případě, že je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (růžový papír).

Brigády a „růžový papír“

Brigády a „růžový papír“

Jaká platí pravidla pro uplatnění daňových slev? Kdy lze podepsat „růžový papír“?

Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně mají nárok všichni zaměstnanci. Pro uplatnění ostatních daňových slev (např. na studenta, invaliditu) musí být splněny zákonné podmínky. 

Daňové zvýhodnění

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. V roce 2016 činí měsíčně 1 117 Kč na první dítě, 1 417 Kč na druhé dítě a 1 717 Kč na třetí a další dítě. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká dokonce nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. 

Praktický příklad 1

Zaměstnanec pan Novák má hrubou měsíční mzdu 26 000 Kč. Superhrubá mzda (tj. i mzdové náklady zaměstnavatele zaokrouhleny na stokoruny nahoru) je však 34 900 Kč (26 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na stokoruny nahoru). 

Praktický příklad 2

Zaměstnanec pan Veselý má hrubou měsíční mzdu 27 000 Kč a nemá žádné dítě, u zaměstnavatele podepsal pan Veselý prohlášení k dani. Měsíční čistá mzda obdržená na účet je 20 670 Kč (z hrubé mzdy je sraženo zdravotní pojištění 1 215 Kč, sociální pojištění 1 755 Kč a daň z příjmu 3 360 Kč).

Kolega pan Černý má hrubou mzdu 27 000 Kč a má dvě děti, rovněž pan Černý má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Čistá mzda pana Černého je 23 204 Kč (z hrubé mzdy je sraženo zdravotní pojištění 1 215 Kč, sociální pojištění 1 755 Kč a daň z příjmu 826 Kč). Pan Černý zaplatí na dani z příjmu z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti o 2 534 Kč méně než pan Veselý. O stejnou částku je tak vyšší i měsíční čistá mzda pana Černého. 

Čistá mzda: Vše, co potřebujete vědět

Čistá mzda: Vše, co potřebujete vědět

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci zpravidla hrubou mzdu. Co je tedy dobré vědět o výpočtu té čisté?

Výše mzdy a dávky

Nemocenské dávky nebo důchody závisí na dosahovaném příjmu v rozhodném období. Zaměstnanci s vyššími příjmy mají vyšší nemocenské dávky (nemocenskou, mateřskou, ošetřovné) a vyšší důchody (řádný starobní důchod, předčasný starobní důchod, invalidní důchod) než zaměstnanci s nižšími příjmy.

Rozhodující pro výpočet nemocenských dávek a důchodů je hrubá mzda. Protože se uvedené dávky nepočítají z čisté mzdy, tak jsou na tom všichni zaměstnanci se stejnou mzdou stejně. Uplatňované daňové zvýhodnění na děti nehraje roli. Na výši nemocenských dávek nebo důchodů nemá např. vliv počet vychovaných dětí. 

Další článek


 

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená