FinExpert.e15.cz

Hlídejte si údaje pro výpočet důchodu

Víte, jestli odpovídají informace v systému ČSSZ skutečnosti?
Hlídejte si údaje pro výpočet důchodu

Vypočtená výše důchodu je závislá na údajích, která má ČSSZ k dispozici ve svém informačním systému. Rozhodně se tedy vyplatí je jednou za čas zkontrolovat. Ale jak?

Myslet na důchod pouze několik měsíců před odchodem do penze se nemusí vyplatit. Někteří dřívější zaměstnavatelé totiž nemuseli například splnit svoji oznamovací povinnost, nebo byly zaslány chybné údaje a nám potom chybí potřebná doba pojištění k získání nároku na starobní důchod nebo je vypočtený starobní důchod zbytečně nižší. Každý občan by měl tedy na důchod myslet již v produktivním věku a požádat ČSSZ o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění - IOLDP.

Co je to IOLDP?

Informativní osobní list důchodového pojištění je tiskopis, který obsahuje všechny doby pojištění občana a vyměřovací základ za jednotlivé roky. Tyto dva údaje přitom ovlivní výši penze. Někdy se přitom může stát, že údaje obsažené na IOLDP neodpovídají skutečnosti.

Chybí-li například údaje o době pojištění za 2 roky, musíte počítat s tím, že důchod by byl v takovém případě nižší o několik set korun měsíčně. Každý si však může jedenkrát ročně dle § 40 zákona č. 582/1991 Sb. požádat o zaslání IOLDP a zkontrolovat údaje v informačním systému se skutečností.

Žádost lze adresovat na Českou správu sociálního zabezpečení - Křížova 25, Praha 5. Zaměstnavatelé jsou povinni každý rok posílat zaměstnanci stejnopis Evidenčního listu důchodového pojištění. Originál se zasílá na ČSSZ. Někteří zaměstnanci nevěnují tomuto dokladu pozornost, je dobré však obsažené údaje prohlídnout, například jestli souhlasí roční vyměřovací základ za rok.

Našel jsem nesrovnalost, jak postupovat?

Nejlepší je několikrát během života požádat o IOLDP. Především po každé změně zaměstnání. Aby bylo patrno, že svoji oznamovací povinnost splnil minulý i nový zaměstnavatel. Proto i mladí lidé mohou žádost uplatnit a mít tak jistotu, že mají vše v pořádku. Každý občan by si měl o IOLDP požádat nejpozději rok před odchodem do důchodu.

Důležité je to především z toho důvodu, že ne každý zaměstnavatel musel splnit svoji oznamovací povinnost a nemusel ho řádně přihlásit k sociálnímu pojištění. Pokud se nesrovnalost zjistí včas, je dostatek času chybějící dobu pojištění vydokladovat. Jak?

Jestliže chybí například doba pojištění v zaměstnání, tak chybějící dobu pojištění lze doložit pracovní smlouvou nebo fotokopií zápočtového listu. Když chybí například doba studia, tak je nutné doložit doklady o studiu či vyučení - výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom.

Doba studia totiž patří do doby pojištění. Od roku 1996 se studium po účely doby pojištění po 18 roce započítává po dobu 6 let. Studium se pro účely výpočtu důchodu nepočítá až od letoštního roku. Studium do roku 2010 však bude nadále pro výpočet důchodu započítáno.

Doklady si schovávejte

ČSSZ je odkázána na údaje, které obdrží od zaměstnavatelů či škol. Nejenom pro důchodové účely je vhodné pečlivě uschovávat po celý život důležité doklady jako pracovní smlouvu, maturitní vysvědčení nebo třeba zápočtové listy.

Chybějící dobu pojištění totiž potvrdí například i průkazka ROH, pokud jsou v ní vylepené známky a pokud si průkazku žadatel o důchod schoval. Někteří občané tyto doklady podceňují, stejně jako podceňují možnost jedenkrát ročně si zažádat o zaslání IOLDP.

V posledních letech však zaměstnavatelé velmi rychle vznikají a zanikají. Proto je dobré si jednou za několik let požádat o zaslání IOLDP a vzniklé nesrovnalosti včas řešit. Předejde se tak možnosti pobírat v budoucnosti bezdůvodně nižší důchod. 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená