FinExpert.e15.cz

Hledání práce v Evropské unii

Jednou z deklarovaných zásad Evropské unie je otevřenost pracovního trhu jednotlivých členských zemí. Pro nové členy unie však platí řada přechodných opatření. Ani v zemích, které tato opatření neuplatňují nemají příchozí ze zahraničí zrovna "na růžích ustláno".
Hledání práce v Evropské unii

Občané Evropské unie mohou pracovat a žít v jiné členské zemi (pro nové členské země platí ovšem přechodná ustanovení), přesto toho příliš nevyužívají a pouze necelých 5 % občanů žije a pracuje v zahraničí. Evropané totiž rádi žijí svůj život ve své rodné zemi, mnohdy i městě a neradi se stěhují. To ve Spojených státech je běžné, že se lidé za prací stěhují i stovky kilometrů, a to několikrát za život. Pro Evropany však pracovat a žít v jiné zemi není jednoduché a je pro ně spojeno s určitými obtížemi. Zájemce o práci v cizině se musí přizpůsobit odlišnému kulturnímu prostředí a domácím zvykům (jsou stát od státu výrazně jiné), ovládat dobře cizí jazyk (tady mají Američané velkou výhodu) a být seznámen s daňovými zákony a předpisy o sociálním a zdravotním pojištění.

Proto se, kdo chce vyjet za prací do zahraničí, musí připravit předem, o vybrané zemi se důkladně informovat, a to dříve než začne hledat práci. Zda se nakonec dotyčnému podaří na zahraničním trhu práce uchytit záleží nejenom na kvalifikaci a jazykové vybavenosti, ale také na osobních vlastnostech a přístupu k životu. Jedno je však jisté, ustanovení o volném pohybu osob zatím nedokázalo smazat rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi jednotlivými evropskými regiony, neboť není Evropany dostatečně využíváno.

Kde najít nejlépe vhodné zaměstnání?

Nejrychlejší a nejvýhodnější je navštívit internetové stránky evropského portálu o zaměstnání Euresu (http://europa.eu.int/eures), kde najdete nejenom volná pracovní místa v jednotlivých členských zemích, konkrétní rady, situaci na jednotlivých regionálních trzích práce či odkazy, ale můžete si do databáze uložit vlastní životopis se svými požadavky a nabídnout tak své služby potenciálním zaměstnavatelům.

U evropských zaměstnavatelů roste obliba vyhledávání zaměstnanců přes internet, můžeme říci, že po vyhledávání zaměstnanců přes známé a kamarády je to druhá nejrozšířenější možnost. Někteří menší zaměstnavatelé však nevyužívají služeb Euresu, a proto je dobré hledat zaměstnání v nabídkách práce v regionálních novinách (nevýhodou je, že většinou nejsou na internetu a práce se musí hledat až na místě), přes místní soukromé personální agentury nebo jiné zprostředkovatele práce.

Výhodou je dřívější pobyt v dané zemi

Nejlepší výchozí pozici při hledání zaměstnání v zahraničí mají vysokoškoláci, kteří během svého vysokoškolského studia byli v dané zemi na výměnném pobytu, absolvovali zde semestr studia nebo zde byli na letní studentské brigádě. Vysoká kvalifikace je to největší zárukou pro rychlé najití vhodného a dobře placeného zaměstnání. Jednou z nejdůležitějších záležitostí je problematika uznání kvalifikace, o kterou může být žadatel požádán v případě tzv. regulované profese.

Kvalifikace je automaticky uznávána u lékaře, zdravotní sestry, dentisty, porodní asistentky, veterináře, farmaceuta nebo architekta. V případě jakékoliv jiné regulované profese by měl zájemce zažádat o uznání své kvalifikace v zemi, v níž plánuje vykonávat své povolání. Odpovědná instituce má lhůtu čtyř měsíců na poskytnutí odpovědi. Pokud dojde k závěru, že vzdělání žadatele je výrazně odlišné ve svém obsahu nebo délce vzdělávání, musí si žadatel doplnit profesní praxi nebo absolvovat vzdělávací kurz. Kontaktní instituce v každé zemi Evropské unie poskytne zájemci všechny informace o konkrétní profesi. Pokud žadatel hledá uplatnění v profesi, která v dané zemi nepatří mezi regulované, není potřeba podstupovat proces uznávání kvalifikace.
 

Jaké doklady jsou potřeba?

Zaměstnavatelé ve většině případů po zahraničních zaměstnancích požadují:

  • životopis v jazyce příslušné země
  • přeložený a notářky potvrzený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti, kopii rodného listu
  • potvrzení zdravotní pojišťovny o účasti na zdravotním pojištění
  • případně další doklady podle zvyklostí v jednotlivých státech.

Kromě uvedených a dokladů je doporučeno odjet do zahraničí s určitou finanční rezervou pro případ nenadálých komplikací.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená