FinExpert.e15.cz

Hlavní změny u zaměstnanců a podnikatelů v roce 2009

Jedná se především o změny u daní z příjmů, ve výplatě nemocenské, podpor v nezaměstnanosti či u sociálního pojištění.
Hlavní změny u zaměstnanců a podnikatelů v roce 2009

Rok 2009 se blíží a takřka každý leden s sebou přináší významnější změny. Nejinak tomu bude i v roce 2009. My se v tomto článku zaměříme na hlavní změny, které se dotknou zaměstnanců a podnikatelů.

Změny u daní z příjmů

Od 1. ledna 2009 pravděpodobně zůstane sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 %, ale o 1,5 procentního bodu klesne sazba pojistného u sociálního pojištění. Tento návrh prošel již prvním čtením v Poslanecké sněmovně v Parlamentu ČR a vládní koalice se ho hodlá prosadit za každou cenu. Paklíže by tento návrh neuspěl, klesne sazba daně z příjmů fyzických osob na 12,5 % a sazba pojistného u sociálního pojištění se nezmění. U obecné sazby daně z příjmů právnických osob dojde k jejímu poklesu ze současných 21 % na 20 % a od roku 2010 na 19 %. Určitou revolucí v daňové oblasti by ovšem měla být až komplexní daňová reforma.
 
Ta by měla vstoupit v účinnost 1. ledna 2010 a měla by zahrnovat velké množství novinek. V současnosti lze ale jen těžko předjímat, zdali budou schváleny v připomínkovém a především v legislativním procesu. U daně z příjmů fyzických osob se jedná například o zrušení nebo modifikaci superhrubé mzdy, zrušení sociálního pojištění a jeho zohlednění v sazbě daně či jeho platba pouze zaměstnancem, zrušení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů držených déle jak 6 měsíců, pokud přesáhnou částku 60 tisíc korun za rok či opětovné nahrazení slev na daních odpočitatelnými položkami a zrušení daňového bonusu. Mezi novinkami bychom našli také zrušení daně z dividend a kapitálových výnosů u podniků. Rovněž by mělo dojít ke sloučení výběru daní, cel a odvodů pojistného (jeden formulář, jedno podání, jedna platba), měl by vzniknout nový daňový řád a mělo by dojít ke zrušení dědické a darovací daně. Celá daňová reforma je však stále spíše na počátku realizace a schvalování, proto je nyní mnoho návrhů pouze v obecné rovině.
 

Změny v nemocenském pojištění

Od 1. ledna 2009 dojde opět ke změně ve vyplácení nemocenských dávek, a to v souvislosti s účinností nového zákona o nemocenském pojištění. Bude znovu zavedena 3denní karenční doba, kdy nebudou poskytovány žádné dávky či náhrady v pracovní neschopnosti. Odbory se připravují opět podat Ústavní stížnost, ovšem ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že systém, který bude platný od ledna 2009, je již po této stránce v pořádku a není důvod, aby jej Ústavní soud ČR rušil.
           
Významnou novinkou v oblasti dávek z nemocenského pojištění platnou od 1. ledna 2009 je jejich vyplácení pouze prostřednictvím příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, ovšem až od 15. kalendářního dne, kdy bude trvat pracovní neschopnost. Za prvních 14. kalendářních dní bude zaměstnavatel, bez ohledu na jeho velikost, poskytovat nemocnému zaměstnanci náhradu mzdy, a to dle zákoníku práce. Ta bude ovšem počítána pouze za pracovní dny a bude poskytována až od 4. pracovního dne trvání pracovní neschopnosti.
 
Taktéž dojde od 1. ledna 2009 ke změně v oblasti dávek u žen na mateřské dovolené. O této změně jsem vás již informovali v článku Výpočet mateřské od ledna 2009, jehož součástí jsou i užitečné kalkulačky.
 

Změny v sociálním pojištění

Od 1. ledna 2009 začnou taktéž platit ze svých autorských honorářů pojistné na sociální pojištění také nezávislá povolání (umělci, sportovci či grafici na volné noze atd.). Doposud jej platili pouze v tom případě, že své příjmy označili za „soustavné“, což z logických důvodů z nich činil málokdo. Nyní budou v této oblasti postaveni na roveň běžných podnikatelů, kteří sociální pojištění platit musí (kromě nemocenského pojištění, které si mohou platit dobrovolně – tato možnost se nyní bude týkat i nezávislých povolání).
  
Tato novinka se nebude týkat těch, kteří autorské honoráře mají jako příjem ze své vedlejší činnosti a nedosáhli u něj stanoveného ročního příjmu.Tento příjem po odečtení souvisejících výdajů činí pro rok 2008 částku 51 744 korun. Za samostatnou vedlejší výdělečnou činnost se považuje, pokud osoba podniká při zaměstnání. Ovšem musí platit, že je po celý rok zaměstnána v pracovním poměru a související hrubý roční příjem dosahuje alespoň dvanáctinásobku minimální mzdy. V současnosti se tak jedná o částku 96 000 korun.
 
Dále se uvedená novinka nebude týkat autorských honorářů z příspěvků do novin, časopisů, rozhlasu či televize, které jsou zdaňovány srážkovou 15% daní, pokud nepřesáhnout v úhrnu od jednoho plátce částku 7 000 korun za měsíc.
 

Změny u podpor v nezaměstnanosti

Od 1. ledna 2009 dojde ke změně ve vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Nezaměstnaní do 50 let budou pobírat podporu v nezaměstnanosti 5 měsíců, to znamená o měsíc méně než v současnosti. Nezaměstnaní ve věku od 50 do 55 let budou podporu pobírat 8 měsíců a osoby starší 55 let 11 měsíců. Nezaměstnaný, který si v dané době nenajde novou práci, bude pobírat pouze existenční minimum, které v současnosti činí 2 020 korun. Podpora v nezaměstnanosti bude činit první dva měsíce 65 % původní mzdy, další dva měsíce 50 % a následující měsíce 45 % mzdy. V současnosti pobírá nezaměstnaný první tři měsíce 50 % původní mzdy a poté 45 %.
 

Změny v zaměstnávání cizinců

Od ledna 2009 bude také platit, že pokud se nepodaří do 30 dnů od uvolnění či vytvoření pracovního místa obsadit jej domácím pracovníkem či pracovníkem z členské země EU, lze toto místo obsadit pracovníkem z jiné země. Pokud však tito pracovníci přijdou o práci, nebudou dostávat podporu v nezaměstnanosti. A pokud si nenajdou do dvou měsíců novou práci, ztratí povolení k pobytu v ČR.
 

Zpřehlednění a zlevnění technických norem

K 31. prosinci 2008 dojde ke zrušení Českého normalizačního institutu, u kterého si v současné době podnikatelé pořizují tištěné normy. Pouze pro vybrané právnické osoby existuje elektronická forma s minimálním poplatkem ve výši 50 tisíc korun za rok. Všichni podnikatelé si ovšem od 1. ledna 2009 budou moci na Internetu tisknout či pouze číst všechny normy za poplatek v řádu několika tisíc ročně. „Úsporu podnikatelů lze nyní těžko odhadovat, závisí to na počtu podnikatelů, kteří elektronický přístup využijí, ale počítá se s úsporou až 50 milionů Kč,“ říká k této novinceTomáš Bartovský z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

nemocenská 2009
tom0
3. 12. 2008, 19:04

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená