FinExpert.e15.cz

Herní plán investiční hry

Investiční hra je maximálně zjednotušena pro dobrou orientaci, tak aby jí porozuměli i úplní laikové. Herní plán je jednoduchý, ale i značně zjednodušující.
Herní plán investiční hry

1) Hra “Pět statečných”, dále jen “Hra” bude probíhat v kalendářním roce 2008 v časopise Osobní finance a na portálech www.finexpert.cz, www.fondmarket.cz a www.iFondy.cz.

2) Hry se účastní pět soutěžících vybraných organizátory Hry.

3) Každý z pěti soutěžících dostane do začátku fiktivních 100 tisíc korun uložených v kurzu k 1.dni prvního kola (měsíce), tj. k 15. prosinci 2007 do předem vybraného (nevolitelného) fondu peněžního trhu, konkrétně do největšího českého fondu na trhu – fondu Investiční společnosti České spořitelny Sporoinvest.

4) Úkolem každého ze soutěžících je postupně sestavit během 8 základních měsíčních kol takové portfolio, které by následně prokázalo ve 4 nadstavbových kolech (play off) nejlepší výkonnost a stalo se vítězným.

5) Každý soutěžící může během 8 kol dělat v portfoliu následující zásahy:

a)  nový nákup – v každém kole dostane v rámci řešené modelové situace na výběr z šestice instrumentů – fondů, certifikátů, akcií atd.  Každý má možnost investovat v každém kolem maximálně 12,5 % nových prostředků z celkového počátečního portfolia (tedy maximálně 12 500 Kč), přičemž do jednoho instrumentu lze investovat minimálně 5 % celkového počátečního portfolia (tedy minimálně 5 000 Kč). Výjimku z limitu 12,5 % tvoří pouze investování dle písmena d)

b)  přestup – v rámci kola nemusí soutěžící provést žádný nový nákup, jen může realizovat přestup ze stávajících produktů v portfoliu do nově nabízených. Platí následující omezení – přestupem může být prodáno v rámci jednoho kola maximálně 12,5 % počáteční hodnoty portfolia, přičemž zůstatek žádného produktu nesmí klesnout pod 5 % počáteční hodnoty portfolia. Obdobně je to pak i s nákupem nového produktu po provedeném přestupu. Výjimku z limitu 12,5 % tvoří pouze investování dle písmena d)

c)  kombinace nákupu a přestupu – možná za dodržení podmínek změny maximálně 12,5 % počáteční hodnoty portfolia. Výjimku z limitu 12,5 % tvoří pouze investování dle písmena d)

d)  žádná akce nebo akce s nevyčerpáním limitu 12,5 % počáteční hodnoty portfolia na jednotlivé kolo. Pokud soutěžící nevyčerpá svůj limit pro budování portfolia v daném kole (jsou v to počítány i přestupy a kombinace nákupů a přestupů), je mu nevyčerpaná částka krácena o 2 % a přesunuta do dalšího kola. Tuto částku je možné vždy s uvedenou sankcí 2 % libovolně přesunovat i do dalších kol. Pokud nebude využita, bude automaticky převedena do původního fondu peněžního trhu.

6) Rozhodné datum pro změny portfolia a pro veškeré výpočty kurzů bylo stanoveno na 15.den každého měsíce.

7) Po 8 základních měsíčních kolech nebude již možné do portfolia jakkoli zasahovat.

8) V rámci 4 nadstavbových kol (play off) bude postupně vždy jedno portfolio vyřazováno. Vyřazeno bude vždy portfolio s aktuálně nejnižší tržní hodnotou měřenou v českých korunách, k rozhodnému datu. Vítězným se stane to portfolio, které zůstane v soutěži jako poslední.

9) Poplatky vstupní, výstupní a makléřské nejsou ve Hře uvažovány.

10) Organizátory Hry jsou časopis Osobní finance a webové stránky www.fondmarket.cz provozované společností KZ Finance s.r.o.

Cena pro vítěze

Správce vítězného portfolia získá poukaz pro 1 osobu na zájezd do New Yorku spojený s návštěvou Wall Street.

Praktický příklad

Hráč A dostane do začátku 100 000 Kč, za které jsou mu 15. prosince 2007 nakoupeny jako startovné podílové listy Sporoinvestu. Do prvního lednového kola dostal na výběr ze šestice produktů.

Hráč A ví, že může utratit 12 500 Kč s tím, že do jednoho produktu může dát minimálně 5 000 Kč. Může tedy investovat do 1-2 produktů. Rozhodne se investovat následovně:

a) 7 500 Kč do fondu ISČS TOP STOCKS

b) 5 000 Kč do Pioneer Emerging Markets

Investoval tedy všechny prostředky a nebude za zbylé volné prostředky (které jsou nulové) nijak sankcionován.

V dalším kole dostane opět na výběr šest nových produktů a ze svého portfolia může opět utratit dalších 12 500 Kč.

Hráč B investuje v prvním kole následovně:

a) 5 000 Kč ING Global High Dividend

b) 5 000 Kč ČPI OPF globálních značek

c) 2 500 Kč přesouvá do dalšího kola, tj. zaplatí sankci 50 Kč a zůstává mu 2450 Kč.

V dalším kole tak může investovat celkem 12 500 + 2450 = 14 950 Kč. Může realizovat přestupy, nákupy v součtu odpovídající této částce. 

 Jak se pěti statečným dařilo v prvním kole naleznete zde. 

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená