FinExpert.e15.cz

Hedge Funds - Investice pro náročné

Hedge Funds, popř. fondy kvalifikovaných investorů zpravidla nelze nabízet široké investorské veřejnosti. Ptáte se proč?
Hedge Funds - Investice pro náročné

V současné době je možné investovat do velkého množství investičních instrumentů a aktiv. Potenciální investor, bez ohledu na to, jde li o fyzickou osobu, či institucionálního investora, má na výběr, jestli si bude svoje prostředky spravovat sám, nebo svěří správu svých peněz některému z profesionálních správců aktiv.

Na trhu existují jak profesionální správci, kteří se zaměřují buď na široké spektrum klientů a nabízejí standardní podílové fondy, tak rovněž ti, kteří své služby poskytují pouze vybrané části investorské veřejnosti a institucionálním investorům.

Mezi ty, kteří si své klienty v některých případech vybírají, patří Hedge fondy („Hedge Funds“) a jejich správci. Hedge Funds podobně jako podílové fondy musí při získávání klientských prostředků dodržovat určité postupy a pravidla daná literou zákona v zemi jejich regulace.

Specifika Hedge Funds

Na rozdíl od běžných podílových fondů jsou na Hedge Funds kladeny menší regulatorní nároky. Důležitým rozdílem je, že tyto fondy nejsou omezeny ve spektru svých investic, nemají na rozdíl od podílových fondů vymezeny použitelné investiční nástroje nebo také nemusejí přeceňovat svoje portfolia každý den. Toto umožňuje manažerům fondů být výrazně pružnější při vyhledávání investic. Při obchodování s některými instrumenty lze využívat sofistikované obchodní modely nebo investovat do určitých regionů nebo komodit a využívat znalost specifického prostředí.

Manažeři těchto fondů mohou například nakupovat akcie malých společností, mohou investovat do nízko hodnocených dluhopisů, mohou nakupovat méně likvidní až nelikvidní aktiva nebo investovat do vysoce rizikových instrumentů. Obvyklým cílem hedge fondů je realizace absolutního výnosu a ne překonání benchmarku nějakého akciového indexu. V portfoliích takových fondů lze pak nalézt akcie vznikajících společností, investice v exotických zemích nebo i archivní víno.

Je zřejmé, že jde o rizikové investice. Toto riziko je na druhou stranu vyváženo očekáváním výnosů vyšších než těch, které lze dosáhnout u regulovaných fondů.

Právě z vyšší rizikovosti investování těchto fondů pramení omezení pro okruh možných investorů. Klientem fondů by tak neměl být nováček na finančních trzích. Jelikož jde o rizikové investice, měla by být investována pouze část diverzifikovaného majetku. V neposlední řadě je nutné upozornit na relativně vysokou minimální investici. Ta se pohybuje nejčastěji okolo 100 000 amerických dolarů. Obecně česká právní úprava vymezuje okruh potenciálních investorů a nazývá je kvalifikovanými investory v případě fyzických osob nebo profesionálními investory, jde-li o právnické osoby.

Podle čeho vybírat?

Úspěšnost Hedge Funds závisí především na jeho manažerovi. Právě ten identifikuje příležitosti a vybírá investice. Potenciální investor by se tak měl zajímat právě o zkušenosti manažera. Jaké byly jeho předešlé zkušenosti, popřípadě úspěšnost. Malá váha v rozhodování by pak měla být kladena na historii fondu. Ta může být a obecně bývá, velmi krátká. Hedge Funds bývají nezřídka zakládány malou skupinou investorů, kteří do fondu vloží určitý počáteční kapitál (tzv. seed money). Fond tyto prostředky nastartují a po krátké době umožní vstup dalších investorů.

Klient se také musí zajímat o poplatkovou strukturu fondu. Hedge Funds bývají obecně dražší než běžné podílové fondy. Vyšší náklady jsou odrazem aktivní práce manažera, který nezřídka musí při výběru investic získávat informace přímo ve vybraných společnostech, snaží se tak získat více informací než je běžně známo.

Hedge Funds si standardně účtují vstupní poplatky a poplatky za správu. Dále pak určité procento z výnosu fondu. Známkou profesionality je, že si některé Hedge Funds toto procento začnou odečítat až po překonání jisté úrovně výnosu, běžně okolo 10 %. Dále lze nalézt výstupní poplatky, které se s délkou setrvání ve fondu snižují na nulu. Tyto poplatky mají stabilizační charakter, když pokutují klienty, kteří svými předčasnými výstupy negativně ovlivňují řízení likvidity fondu. Standardně bývá u těchto fondů delší odkupní lhůta, délka této lhůty se řídí likviditou investic ve fondu.

Je vhodné si také ověřit, kde má daný fond sídlo a kdo je jeho regulátorem. Často to bývají offshore centra, která jsou pro fond výhodná z daňových a jiných regulačních důvodů. Není neobvyklé, když má takový fond sídlo na ostrovech, v Lucembursku, na Jersey nebo na Mauritiu. 

Detailní informace pouze pro klienty

Hledání vhodného fondu není pro klienta jednoduchou záležitostí. Klient buď může oslovit banky či obchodníka s cennými papíry fondu, které často podobné fondy spravují nebo jsou schopni zprostředkovat jejich prodej. Je také možné vyhledat Hedge Fund na internetu a poté kontaktovat jeho správce.

Získat detailnější informaci o fondu je většinou složité. Hedge Funds nemají povinnost zveřejňovat údaje o svých historických výnosech, zaměření investic a podobně. Fondy nejprve musí získat jistotu, že u nich klient hodlá svoje prostředky uložit. Až poté jsou mu ochotny poskytnout detailnější informace. Chrání si tak svoje Know – How. Je tak těžké obecněji zmapovat nabídku Hedge Funds nejen v ČR, ale ve světě vůbec.

Existuje několik internetových stránek, které se problematice Hedge Funds věnují a kde lze také nalézt určit seznam. Není však ani zdaleka vyčerpávající, jelikož se odhaduje, že po světě působí na 10 000 podobných fondů. Na těchto webových stránkách lze pak najít informace pouze o fondech, které daly poskytovateli svolení o nich informovat a poslaly informace o svém hospodaření. Často jsou pak z těchto informací vytvářeny různé indexy apod. Zajímavé informace, lze získat například na serveru http://www.eurekahedge.com/,  webu University of Massachusetts Amherst (CISDM) a Crédit Agricole Structured Asset Management (CASAM) http://www.ca-sam-hedge.com/default.aspx  nebo na http://www.hedgefundresearch.com/.

Proč se o Hedge Funds zajímat?

V posledních letech je Hedge Funds neprávem dávána nálepka problematických fondů, které jsou zdrojem nestability. Přestože v minulosti některé „obří“ Hedge Funds dokázaly svojí nevšední strategií ovlivnit trhy a přinutily regulátory k akci, domnívám se, že spíše opak je pravdou. Hedge Funds se snaží nacházet jednotlivé neefektivnosti na finančních trzích. Svými aktivitami pak tyto neefektivnosti napravují. Problém je, když je zdroj neefektivnosti dán systémově, mimo trhy samotné. Poté se může zdát, že Hedge Funds jsou zdrojem problému. Některé Hedge Funds mohou případná období krize přestát bez relativně větších ztrát, jiné mohou dokonce vydělat díky správně zvolené investiční strategii, své flexibilitě a široké diverzifikaci aktiv. Tento fakt dokládá i následující graf. Lze z něj vysledovat, že v období poklesu indexu S&P500 mezi roky 2000 a 2002 dokázaly Hedge Funds v průměru přestát toto období bez významnějších poklesů.

 Klepněte pro větší obrázek

zdroj: The CASAM CISDM Database

Podle analýzy Man Investments z minulého roku dosáhl historický průměrný roční výnos fondů se strategií Equity Hedge za období 1990 – červen 2006 hodnoty 17%, zatímco průměrné roční cenové zhodnocení akciového indexu S&P 500 dosáhlo ve stejném období 8,1%. Více o možném rizikově očištěném výnosu vypovídají další údaje v tabulce.

Výkonnost různých akciových strategií v období 1990 – 6/2006

Akciová strategie

Roční výkonnost

Sharpe ratio

Equity hedge

17,0%

1,33

Global macro

15,4%

1,25

Managed futures

8,7%

0,40

Relative Value

11,9%

1,94

S&P 500

8,1%

0,38

Zdroj: Man Database, Bloomberg, HF&K Financial Services, RSJ Invest

V České republice je možné stát se klientem několika Hedge Funds. V současné době otevírá fond pro kvalifikovanou veřejnost česká společnost RSJ Invest. Ta umožňuje stát se klientem jí spravovaných fondů Powerfunds NewMarkets nebo SmartBonds. Další možností pro potenciální klienty byl vstup do fondu spravovaných Man Investments, který nedávno zprostředkovala Patria – Direct. Pro investory, kteří by raději spolupracovali s nadnárodními bankami, otevřely banky UBS a Citigroup fondy s minimálními investicemi okolo 250 000 Kč. Možné je také navštívit některou z poboček českých bank. Při návštěvě bank nebo při zvažování investic u zahraničních správců je však třeba počítat s tím, že komunikace mezi klientem a správcem bude mít nejčastěji několik prostředníků a klient bude muset vyjít pouze z písemných informací bez možnosti si například přímo pohovořit z portfolio manažerem fondu.

Hedge Funds v současné době zažívají výrazný rozvoj nejen ve světě, ale i v ČR. Je to dáno především rostoucím počtem dolarových milionářů a zájmu o výnosnější investice. Na tento rozvoj se snaží reagovat i regulatorní orgány, které se snaží vytvořit pravidla pro snížení rizika pro investory. Jelikož je pravděpodobné, že tyto kroky by mohly Hedge Funds přilákat novou klientelu, tak na změnách příslušných dokumentů s příslušnými orgány spolupracují.

Autorem článku je Petr Kalina ze společnosti RSJ Invest

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená