FinExpert.e15.cz

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění slouží ke krytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě.

Doplněk povinného ručení

Havarijní pojištění je určeno majitelům motorových vozidel. V případě zavinění dopravní nehody druhou stranou je škoda hrazena z povinného ručení viníka; jestliže ale nehodu zaviníte vy, z vašeho povinného ručení je škoda uhrazena druhé straně a škodu na vašem automobilu musíte uhradit z vlastních prostředků. Pokud ovšem nemáte sjednáno havarijní pojištění, které je konstruováno právě pro takovou situaci.

 

Co (ne)kryje pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na motorových vozidlech bez ohledu na to, zda je v případě havárie řidič zavinil nebo ne. Pojištění může nahradit poškozené, či zničené vozidlo, jeho části i výbavu v důsledku havárie, živelní události, odcizení, nebo poškození vandalem. Několik výjimek ale havarijní pojištění má. Především se obvykle nevztahuje na škody vzniklé používáním vozidla (přirozené opotřebení, koroze …), nesprávnou obsluhou či nesprávně provedenými opravami, řízením osobou bez řidičského oprávnění, řízením osobou pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo léků – stejně tak pokud se řidič odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není těmito látkami ovlivněn. Dále se pojištění nevztahuje na obecné výluky jako jsou válečné události, povstání, zásahy státní moci, jaderná rizika. Pojištění lze většinou sjednat buď jen pro území České republiky, nebo i pro sousední státy, či pro celou Evropu. Některé státy Evropy mohou být z územní platnosti pojištění vyloučeny.

 

Jak levněji

K havarijnímu pojištění lze sjednat celou řadu připojištění, která jsou většinou pojišťoven nabízena. Mezi ně patří především pojištění pro případ zcizení či živelní katastrofy, pojištění skel, sedadel, zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění půjčovného pro případ opravy vozidla a další.

Pojišťovny, které nabízejí povinné ručení, mají většinou i nabídku havarijního pojištění. Jestliže máte u stejné pojišťovny povinné ručení i havarijní pojištění, pravděpodobně je dostanete za zvýhodněných podmínek.

 

Co pojišťujete

Před uzavřením smlouvy se zajímejte o to, zda je pojištění sjednáno na novou, časovou nebo obecnou hodnotu. Podle toho vám totiž bude nahrazena způsobená škoda.

Nová hodnota je cena odpovídající přiměřeným nákladům na pořízení nové věci stejného druhu a kvality. V tomto případě vám bude vyplacena výše škody bez odečtení opotřebení, které automobil měl v době pojistné události.

Naproti tomu časová hodnota je snížená o opotřebení vozu, je zde tedy zohledněno stáří automobilu a ve srovnání s pojištěním na novou hodnotu je časová hodnota výrazně nižší.

Třetí variantou je pojištění na obecnou hodnotu, což je cena, které lze dosáhnout při prodeji daného vozu v daném čase a na daném místě pojištění; zohledňuje tedy aktuální stav nabídky a poptávky na trhu s vozidly.

 

Nabídky se různí

Ceny, v jakých bude konkrétní pojistné plnění vyplaceno, jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny. Je třeba se s nimi proto předem seznámit, nebo získat informace od pracovníků pojišťovny či pojišťovacích poradců a porovnat si navzájem podmínky nabízené různými pojišťovnami. Sazby za jeden a týž vůz se totiž dost podstatně liší nejen mezi jednotlivými pojišťovnami, ale někdy také v různých pobočkách stejných firem. Vzhledem k tomu, jak vysoké jsou ceny havarijního pojištění, jezdí většina vozů pohybujících se na českých silnicích bez tohoto ochranného polštáře.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená