FinExpert.e15.cz

GE: Vykázala za rok 2008 příjmy ve výši 18,1 miliardy amerických dolarů

Výsledky za poslední čtvrtletí 2008 jsou v souladu s prosincovým výhledem; průmyslový CFOA ve výši 16,7 miliardy dolarů, nárůst o 5 procent; Peněžní hotovost v rozvaze stoupla ze 16 miliard ve třetím čtvrtletí na 48 miliard ke konci roku. Výplata dividend ve výši 1,24 dolaru beze změny; rámec pro rok 2009, hodnocení AAA

 
Praha, 26. ledna 2009 – Společnost GE oznámila, že v posledním čtvrtletí roku 2008 dosáhla z probíhajících operací výnosů ve výši 3,9 miliardy dolarů, což činí 0,37 dolaru na akcii před započtením přednostní dividendy, tedy 0,36 dolaru na akcii pro majitele běžných akcií. Do výsledků byly započteny náklady ve výši 1,5 miliardy na restrukturalizaci po zdanění a další poplatky, včetně zvýšení rezerv v současném tržním prostředí, které jsou nad původním plánem společnosti. Restrukturalizace sníží náklady pro rok 2009 a další roky.
 
Za celý rok bylo dosaženo příjmů ve výši 183 miliard amerických dolarů, což je o 6 procent více než v roce předchozích. Výnosy činily 18,1 miliardy dolarů, tedy o 19% méně, nicméně z hlediska výnosů šlo o třetí nejúspěšnější rok v dějinách společnosti.
 
Leslaw Kuzaj, regionální ředitel GE pro střední Evropu říká:
 
„Navzdory velice obtížným ekonomickým podmínkám po celém světě se nám podařilo úspěšně přečkat rok 2008 a položit základy pro budoucí růst. Podařilo se nám to hlavně díky vůdčí pozici, kterou společnost GE zastává v mnoha odvětvích. Příjmy společnosti vzrostly o 6% na 183 miliard dolarů, což odráží čistý dopad akvizic a identický růst. Příjmy GE Capital Services poklesly o pouhé 1% oproti loňskému roku na 71,3 miliardy, zatímco příjmy z průmyslových divizí vzrostly o 12 % na 112 miliard amerických dolarů. Výnosy z pokračujících operací činily za celý rok 18,1 miliardy, což je méně než v roce 2007, ale stále jde o třetí nejlepší výsledek v dějinách koncernu General Electric. Společnost ukončila rok 2008 s objednávkami zařízení a služeb v hodnotě 172 miliard dolarů. Výrazně vzrostla role mezinárodních operací. Společnost si udržela hodnocení AAA a nadále splňuje ve svém fungování ta nejpřísnější kritéria.
 

Podíváme-li se na výsledky zblízka, pak region, za nějž nesu odpovědnost, si vedl velice dobře. V roce 2008 měla GE destinační tržby v regionu střední Evropy (Litva, Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko) ve výši 3,7 miliardy, což je oproti roku 2007 nárůst o 34%. To jasně ukazuje, že technologie a finanční řešení nabízené GE dokonale odrážejí potřeby zákazníků v rostoucím regionu GE. Tento region potřebuje modernizovat svou infrastrukturu, zvýšit svou efektivitu a rovněž splňovat nové regulace na emise CO2, které stanovila Evropská unie. Tyto cíle pomáhají našim zákazníkům splňovat právě produkty GE. GE je rovněž společensky odpovědnou firmou a považujeme se za partnera místních komunit. Jsme velice spokojeni s úrovní dialogu s vládami jednotlivých zemí, zejména s ohledem na globální výzvy a možné regionální odpovědi. Globálním trendům jsme se začali věnovat v roce 2006 v Polsku a pokračovali partnerstvím s osmi americkými obchodními komorami – v roce 2007 a 2008 jsme uspořádali regionální fórum věnované energetice - www.energycee.org. A co očekáváme v roce 2009? Z dnešního pohledu mnohé nasvědčuje, že rok 2009 se ponese ve znamení jistého zpomalení, nicméně očekáváme, že vlády jednotlivých zemí i regionální komunity přistoupí rázně k procesu modernizace své infrastruktury, aby tak posílily svou konkurenceschopnost v globálním měřítku.“

„Ve velice obtížném ekonomickém prostředí se nám podařilo ve čtvrtém čtvrtletí dosáhnout výsledků, které jsme nastínili v prosinci,“ prohlásil generální ředitel a předseda představenstva General Electric Jeff Immelt. „Naše divize infrastruktury a médií vykázaly za čtvrtletí růst 3%, za celý rok pak 10 procent. Nejúspěšnější byla ve čtvrtletí energetická infrastruktura, která rostla díky silné globální poptávce tempem 11 procent. Technologická infrastruktura zvýšila výnosy o 1%, zejména díky 21procentnímu nárůstu v segmentu letectví. Zisky segmentu NBC Universal klesly o 6% v posledním kvartále, vysoké zisky kabelových televizí byly staženy poklesem v tržbách lokálních televizních stanic.“
 
„Kapitálové finance vykázaly za čtvrtletí výnos 1 miliardu dolarů, za celý rok pak 8,6 miliardy,“ prohlásil Immelt. „Ve čtvrtletí došlo k několika negativním dopadům, včetně zvýšení rezerv na ztráty, záporných známek a opravných položek. Tyto poplatky, společně s globálními benefity, vytvořily daňový kredit, který dokázal vyrovnat ztrátu před zdaněním. Rovněž jsme během čtvrtletí vytvořili aktiva v hodnotě 48 miliard dolarů při solidní marži.“
 
„Společnost řídíme tak, abychom měli hodnocení AAA a výrazně jsme posílili svou likviditu,“ prohlásil Immelt. „Vytvořili jsme peněžní toky 16,7 miliard dolarů z probíhajících operací, což představuje pětiprocentní nárůst. Rok jsme zakončili s 48 miliardami hotovosti po zaplacení vyrovnání cenných papírů z 88 na 72 miliard. Použili jsme 5,5 miliardy vlastního jmění na splnění vytyčeného cíle poměru dluhu k majetku 7:1 do konce roku 2008. Již dne se nám podařilo najít prostředky na uhrazení 29 miliard z 45 miliard dlouhodobých úvěrů na rok 2009.“
 
„Dividenda za první kvartál je hotova a my budeme usilovat o zisk 1,24 dolaru pro nadcházející rok. Věříme, že dividendy vyplácené GE nabízejí investorům v této nejisté době solidní návratnost.“
 
Hlavní finanční ukazatele za celý rok a poslední čtvrtletí roku 2008
 
Výnosy z probíhajících operací za celý rok činily 18,1 miliardy, což je o 19% méně než v roce 2007, kdy to bylo 22,5 miliardy. Výnos na akcii pro majitele běžných akcií činil 1,78 dolarů, což je o 19% méně než loni, kdy to bylo 2,20 dolarů. Zisk segmentů poklesl o 9%, neboť silný růst v energetické infrastruktuře (26%) nedokázal pokrýt prudký pokles 29% v kapitálových financích.
 
Při započtení účinků přerušených operací, činily čisté výnosy za rok 2008 17,4 miliardy amerických dolarů. V roce 2007 to bylo 22,2 miliardy dolarů.
 
Příjmy za celý rok vzrostly o 6% na 183 miliard dolarů, což odráží čistý dopad akvizic i růst společnosti. Příjmy GE Capital Services (GECS) poklesly o 1%, loni to bylo 71,3 miliardy. Příjmy z průmyslových prodejů činily 112 miliard, tedy o 12 procent více než v roce 2007.
 
Výnosy z probíhajících operací za čtvrtý kvartál byly 3,9 miliardy, což je o 43 procent méně než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007, kdy to bylo 6,8 miliardy. Výnosy na akcii ve výši 0,37 dolaru přes přednostní dividendou, neboli 0,36 pro držitele běžných akcií, poklesly o 47% oproti loňskému roku, kdy to bylo 0,68 dolaru. Zisk segmentů klesl o 25%, zejména kvůli 67procentnímu poklesu divize Capital Finance.
 
Příjmy za čtvrté čtvrtletí byly 46,2 miliardy dolarů, což je o 5 procent méně než příjmy ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007. Tyto výsledky odrážejí sílící americký dolar a pomalejší růst, který částečně vyvážily výsledky dosažené díky akvizicím. Příjmy GECS poklesly oproti poslednímu kvartálu roku 2007 o 18%. Průmyslové tržby činily 31,1 miliardy, což je o 7 procent více než ve čtvrtém kvartálu roku 2007.
 
Hotovost z provozních aktivit činila v roce 2008 19,1 miliardy dolarů, což byl o 18% méně než 23,3 miliardy v loňském roce, přičemž průmyslové aktivity vykázaly růst 5%. Tento nárůst však byl pohlcen poklesem dividendy GECS, zejména pak speciální, jednorázové dividendy 2,7 miliardy dolarů a snížení míry dividendy ve třetím čtvrtletí na 10% výnosů. Společnost má solidní peněžní toky z provozních aktivit v průmyslu. Ty dosahují výše 16,7 miliardy dolarů, což je o 5% více než v roce 2007.
 
„Očekáváme, že rok 2009 bude neobyčejně obtížný,“ říká Jeff Immelt a dodává: „Nicméně jsme přijali rázná opatření, abychom společnost na tuto dobu připravili: posílili jsme například peněžní toky a likviditu, pracujeme na snižování nákladů, provádíme restrukturalizace, pracujeme na snižování risků, zrychlujeme cykly revizí řízení a chráníme příjmy. Rok 2008 jsme skončili s objednávkami zařízení a služeb ve výši 172 miliard dolarů. Máme dobře nastartované služby, globální růst i dobře nastavené marže.
 
„Nastavili jsme GE tak, aby tímto obtížným cyklem úspěšně prošla a aby se po odeznění krize opět vrátila k dvojcifernému růstu,“ říká Jeff Immelt. „Na našem setkání, které se konalo 16. prosince, jsme předložili výhled na rok 2009, kdy očekáváme růst v oblasti infrastruktury a médií v rozmezí 0-5%. Kromě toho jsme diverzifikovali model finančních služeb a očekáváme, že v oblasti kapitálových financí vyděláme zhruba 5 miliard amerických dolarů. Toto je náš provozní rámec pro rok 2009. Budeme vše dělat pro to, aby naše společnost byla i v těchto náročných dobách zabezpečena, nicméně stejně tak budeme investovat do dalšího růstu. Už teď budujeme silné základy pro rok 2010 a další léta.“
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená