FinExpert.e15.cz

Garantovaný nulový potenciál

Garantovaný fond IKS Max 9 oznámil investorům, že následující tři roky nic nevydělá a skončí s nulovou výkonností.

Investice do zajištěných fondů mohou reálně ztratit i přes 15 % kupní síly.

Pan Socha nešetřil vulgarismy, když četl letos v polovině léta dopis z Komerční banky popisující stav jeho investic v garantovaném fondu Max 9. Jako studená sprcha zapůsobil odstavec na konci dopisu: „Považujeme proto za vhodné Vás informovat, že garantovaný fond Max 9, kam jste investoval, Vám ke dni splatnosti fondu vyplatí 100 % vložených prostředků, ovšem k výše uvedenému již nenabízí další potenciál výnosu nad tuto garantovanou hodnotu.“

Dopis informoval o velkém propadu akciových trhů během roku 2008 a oslabení akciových indexů až o 60 %. Za takové situace musel portfolio manažer garantovaného fondu Max 9 přesunout veškerá aktiva do bezrizikové složky. Výsledkem je zajištění návratnosti investovaných prostředků, ale zároveň omezení možnosti dosáhnout dalších výnosů.

Inflace pracovala

Pan Socha investoval do garantovaného fondu Max 9 během upisovacího období v červnu 2007 na dobu 5 let. Den splatnosti, k němuž je garantována návratnost vložených prostředků, bude v červnu 2012. Pan Socha se po dvou letech existence fondu z dopisu dozvěděl, že jeho peníze budou ještě tři roky uvězněny ve fondu, který nic nevydělá, jen vrátí původně investovanou částku.

Nominálně bude pan Socha v den splatnosti na 100 %, reálně odhadem na 87 %. To je nevýhoda zajištěných fondů, na kterou FOND SHOP dlouhodobě upozorňuje. Není pravda, že investoři nemohou v zajištěném fondu nic ztratit. I při relativně nízké inflaci přicházejí při návratu 100 % nominální částky a ničeho navíc po 5 letech o 10 % až 15 % reálné kupní síly svých investic.

Pan Socha si to uvědomuje. Proto ten vztek. V levé polovině grafu 1 je vidět pokles reálné kupní síly sta korun od počátku června 2007 do konce července 2009. Investice již reálně ukousla 8 %. Na konci roku 2007 a počátkem roku 2008 pádila v ČR inflace poměrně rychlým tempem, poté zpomalila. Pokud se naplní predikce České národní banky a inflace v České republice se bude v následujících letech pohybovat kolem 2 % ročně, poklesne panu Sochovi reálná kupní síla původně investované částky po pěti letech na 87 % (pravá polovina grafu 1). Navíc čelí riziku, že celosvětová inflace se začne zvyšovat dříve a rychleji, než analytici v centrálních bankách ekonomicky silných zemí očekávají. Tím by se inflace přenesla i do ČR, jakožto země vysoce otevřené importům a exportům. Samozřejmě je možný i deflační scénář. Potom by byla reálná ztráta investic pana Sochy menší než je ukázáno v grafu 1.

Nízká volatilita

Podkladovým indexem fondu Max 9 je kompozitní index složený ze šesti akciových indexů východoasijských zemí. Konkrétně je to Čína, Hongkong, Taiwan, Jižní Korea, Japonsko a Austrálie. Výkonnost fondu se odvíjí od vývoje těchto šesti akciových indexů. V kompozitním indexu mají stejnou váhu.

Vývoj podkladového indexu (v lokálních měnách) je vidět v grafu 2. Během roku 2008 jeho hodnota klesla o více než 50 %. Na začátku roku 2009 došlo k obratu a index se vrací na svou dřívější hodnotu.

Fond Max 9 je likvidní investicí. Jednou týdně zveřejňuje hodnotu podílového listu. Investoři mohou z fondu kdykoli vystoupit, prodat podílové listy za aktuální kurz. V průběhu existence fondu jeho kurz klesl maximálně o 7 % (graf 2). Fond zachránil investory před poklesem na akciových trzích tím, že se zbavil expozice na akcie, přesunul celé portfolio do konzervativní složky.

Alternativa

Akciové fondy ale nejsou přímou konkurencí garantovaných fondů. FOND SHOP dlouhodobě tvrdí, že ve většině případů je pro koncového investora výhodnější využít vhodné kombinace dluhopisového a akciového fondu místo zajištěného. V popisované případové studii garantovaného fondu IKS Max 9 platí tato teze beze zbytku.

Pokud by pan Socha nedal před 2 lety na radu bankéřky v Komerční bance (která dostala za úkol upsat během upisovacího období fondu co nejvíc) a trval například na kombinaci 80 % peněz do fondu KB Dluhopisový a 20 % do fondu SGAM Fund Equities Global Emerging Markets, byl by nyní v lepší situaci.

Graf 3 ukazuje výkonnost fondu Max 9 a zmíněné kombinace dvou fondů za uplynulé dva roky. Výkonnost i volatilita jsou si velmi podobné. Na první pohled se zdá, že investoři do dvou konkurenčních alternativ jsou na tom po dvou letech stejně. Oba zhruba 2 % v minusu a pokles do 10 % v dosavadním průběhu investice (graf 3).

Ve skutečnosti je ale rozdíl v jejich současné situaci obrovský. Investorovi do garantovaného fondu Max 9 portfolio manažer sdělil, že v následujících 3 letech fond nic nevydělá. Investor do kombinace dluhopisového a akciového fondu má před sebou potenciál akcií rozvíjejících se trhů a korunových státních dluhopisů.

Co dělat

Pokud je pravdivé tvrzení managementu fondu, že Max 9 již nemá šanci v době splatnosti, tj. za 3 roky, doručit panu Sochovi víc, než jen investovanou částku, bude pro investora rozumnější se jej zbavit i za cenu ztráty a přesunout prostředky do míst s vyšším potenciálem.

Fond byl v polovině srpna 2,5 % v minusu oproti počáteční hodnotě (což je vidět i v grafech). Za předčasný odkup zaplatí investor penále 3 % z hodnoty investice. Z Maxu 9 tedy může pan Socha nyní „vytáhnout“ 94 % až 95 % původní investice. Pokud započítáme vstupní poplatek 2 %, dostáváme se zhruba na 92 %, tj. na přibližnou (nominál-ní) ztrátu 8 % od počátku investice.

IKS Max 9, stejně jako početná skupina některých jeho konkurentů, splňuje charakteristiky poplatkové pasti na klienty. Pan Socha zaplatil 2 % jako vstupní poplatek, 3 % jako výstupní (pokud by vydržel do splatnosti fondu, je výstupní poplatek nulový) a vedle toho průběžné náklady na správu fondu, tzv. TER, 2,37 % (za rok 2008, TER musí být u fondů s českým domicilem zveřejňován ve zjednodušeném statutu).

Pokud pan Socha nyní vystoupí z fondu Max 9 i s předpokládanou ztrátou 8 % a získané prostředky umístí do likvidní a nízkonákladové investice podobných rizikových charakteristik jako má zmíněná kombinace 80 % do dluhopisového fondu a 20 % do akciového fondu, bude na tom za 3 roky pravděpodobně lépe, než kdyby v garantovaném fondu setrval do splatnosti.

Drahý fond fondů

Jedním z důvodů, proč je Max 9 tak drahý, je fakt, že se jedná o fond fondů. Z dostupných zdrojů vyplývá, že drtivá většina portfolia fondu se v současné době nachází v eurových fondech peněžního trhu zajištěných swapy do koruny.

Z analytického pohledu není příliš jasné, proč si je portfolio manažer fondu jistý, že fond již nemá šanci na výkonnost nad 100 % původní hodnoty. Tři roky jsou poměrně dlouhá doba. Trh krátkých dluhopisů by během nich mohl vydělat chybějící 2,5 % (plus tragicky vysoké průběžné náklady) a ještě něco navíc.

Z marketingového hlediska není příliš jasný krok IKS oznámit klientům, že za 3 roky bude na konci nulový výnos.

Jan Chlumský, obchodní a marketingový manažer IKS, v rozhovoru pro FOND SHOP souhlasil s názorem, že Max 9 by mohl teoreticky vydělat v době splatnosti i něco málo nad slíbených 100 % původní investice. Při relativně vyšší nákladovosti (z níž část jde na vrub zajišťování měny) a nízkých úrokových sazbách to ale není příliš pravděpodobné.

Na otázku proč IKS investory informuje s předstihem 3 let, že pravděpodobně nic nevydělají Chlumský řekl: „Informujeme klienty o všech klíčových událostech. Nechceme zatajovat nic podstatného.“ To, že byl fond tzv. monetizován (zbaven rizikové složky), podstatnou skutečností je.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

 

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená