FinExpert.e15.cz

Franchising: Jak začít?

Chcete začít podnikat? Cestou může být franchising. Na trhu je na výběr z desítek možností.
Franchising: Jak začít?

Také vám při vyslovení pojmu franchising naskočí McDonald´s či Subway? Na trhu ale působí mnoho dalších společností, poskytujících licence pro podnikání pod společným jménem, mnohdy ani netušíme, že jde o franchisu.

„Za loňský rok přibylo nejvíce franchisových společností i poboček ve více než dvacetileté historii franchisingu v Česku. Na český trh bylo uvedeno 18 nových franchisových značek, v příštím roce může jejich celkový počet přesáhnout 200. Ještě výrazněji vzrostl počet franchisových poboček, a to z 3 476 na 4 366  to je proti roku 2010 nárůst o 25,6 %“, sdělila Lenka Nováková, ředitelka odboru analýz poradenské firmy Profit system.

A jsou to jak zahraniční, tak i české společnosti. Jako příkad úspěšné domácí franchisy, expandující i do zahraničí, lze jmenovat Dobrou čajovnu, která buduje již druhý franchisový podnik v USA.

První franchisou podle slov Jaroslava Tamchyny, ředitele Českého institutu pro franchising a zakladatele Franchise Clubu, se v někdejším Československu stala Coca-cola, když licenci na její výrobu zakoupila Fruta Brno, následovala licence pro stavbu hotelu Intercontinental. Po revoluci přišla jako první dosud fungující franchisa AAA Radiotaxi, která dnes má na 1 600 franchisantů.

Klepněte pro větší obrázek
Vývoj franchisingu na českém trhu

(Ne)svoboda

O franchisingu již bylo napsáno hodně, tedy jen stručně. Princip spočívá v poskytnutí nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky. Poskytovatel licence, franchisor, k tomu poskytuje systematickou péči, školení franchisanta i jeho týmu, pořádá marketingové kampaně na podporu prodeje.

Franchisant zaplatí poplatek za udělení licence a poté po celou dobu trvání smlouvy odvádí určité procento svých příjmů. Franchisant tedy vede podnik pod jménem franchisora (téměř) jako nezávislý podnikatel. Nicméně franchisor si v jeho podnikání udržuje určitý vliv, např. na druh a rozmanitost sortimentu v podniku.

Samotné slovo „franchising” znamená doslova „být svobodný”. Název ale může být zavádějící, držitel franchisy, tzv. franchisant, má svobodu ve svém podnikání jen do určité míry, stanovené ve smlouvě s tím, kdo franchisovou licenci poskytuje (franchisor). Ten je vlastníkem značky zboží a obchodní značky franchisové sítě a proto si může klást podmínky.

Je franchising to pravé pro mě? Zvažte pozitiva a negativa

Chcete si zařídit úspěšný rodinný podnik a bojíte se rizika? Pak ano. Jste kreativní typ, neradi se podřizujete a chcete si vést podnikání „po svém“? Pak určitě ne. Tak jako tak porovnejte, co vám franchising může nabídnout a co naopak vyžaduje.

 1. + síla značky, osvědčená koncepce: franchisant může také těžit z dobrého jména, ochranné známky, autorského práva, obchodního tajemství a vlastnických procesů.
 2. + podpora ze strany franchisora: know-how, školení, výzkum & vývoj výrobků a služeb, marketing apod.
 3. + nižší riziko, vyšší jistota: velká firmy v pozadí malého podnikatele zvyšuje jistotu franchisanta v obchodních vztazích. Podnikatel tak s relativně malým základním kapitálem získává již vyzkoušený recept na podnikání.
 4. + výhodnější vztahy s dodavateli: franchisant má možnost nakupovat přímo od franchisora, který je přímým výrobcem a to obvykle za nižší ceny.
 5. + výhody reklamních a propagačních akcí franchisora: úspory z velké reklamní kampaně pořádané franchisorem pro celou síť. Žijeme v době, kdy není problém zboží vyrobit, ale prodat, proto právě marketing tvoří významnou část obchodního know-how.
 6. + makroekonomický přínos: franchising podporuje a rozvíjí malé a střední firmy, které jsou hnacím motorem ekonomického rozvoje.
 7. + záruka inovací: úloha franchisora nekončí okamžikem prodeje licence. Musí se stále snažit udržovat celý koncept konkurenceschopný a „up to date“.
 8.  
 9. - poplatky: franchisant platí franchisorovi vstupní franchisingový poplatek a následně průběžné poplatky, závislé na výši tržeb, a přispívá do marketingového fondu. Ve většině případů je franchisant také povinen nakupovat zboží franchisora. V ČR jsou poplatky za licenci spíše nižší (200 – 500 tis. Kč), neboť zde franchisingový systém zatím není příliš zakořeněn.
 10. - kontrola: franchisant je sice výhradním majitelem své firmy, nicméně uzavřená smlouva jej zavazuje řídit firmu v souladu se smluvně stanovenými podmínkami a akceptovat kontrolu kvality ze strany franchisora. Udržení kvality je pro poskytovatele licence zárukou zájmu dalších podnikatelů o jeho licenci, je tedy v jeho zájmu určovat standardy a požadovat jejich dodržování.
 11. - rozchod není jen tak: franchisová smlouva bude obsahovat určitá omezení ohledně prodeje nebo převodu práv na firmu franchisanta. Je to zjevné omezení franchisantovy podnikatelské svobody a jeho podnikání, avšak má svoje opodstatnění.
 12. - franchisor se může dopustit chyb při řízení sítě. Např. jím vymyšlené inovace systému se můžou ukázat jako neúspěšné nebo dokonce škodlivé pro franchisanty, případně nereflektující odlišnosti lokálních trhů .

Jak začít aneb Chtějte vědět co nejvíce

Výběr oboru, v němž budete podnikat, je na vašem uvážení. Ideálně oblast, v níž se vyznáte a máte kontakty, nicméně zdaleka není výjimkou, že licenci zakoupí úplný laik v oboru. Ono se s tím tak trochu i počítá, podnikateli se dostane důkladného zaškolení a podrobného manuálu pro provozování firmy.

Některé franchisové společnosti požadují podnikatelskou minulost, jiné nikoli. Dle Tamchyny franchising dokonce do určité míry přebírá roli školství tam, kde selhává, tedy v praktické stránce podnikání. Samy učí příjemce licence praktickému řízení firmy, nedostatek znalostí a praktických dovedností tak nemusí znamenat překážku.

Při rozhodování po franchisorovi požadujte informace o

 • zkušenostech franchisora s podnikáním
 • aktuálním a plánovaném počtu franchisantů
 • vašich předpokládaných příjmech a příjmech, jichž franchisanti dosahují
 • výši vstupního poplatku, poplatcích v průběhu spolupráce (průběžné poplatky) a výši příspěvků do marketingového fondu
 • rozsahu podpory poskytované franchisorem (vstupní služby a průběžné služby)
 • době platnosti smlouvy
 • podmínkách pro výpověď či prodloužení smlouvy
 • podmínkách, za kterých můžete převést na třetí osobu vlastní práva a povinnosti vyplývající z franchisingové smlouvy
 • počtu vypovězených a prodloužených franchisingových smluv
 • probíhajících soudních a správních řízení, jehož účastníkem je franchisor
 • podmínky franchisy, včetně detailních informací o provedení pilotního projektu (poplatky spojené s franchisou, plnění z centrály, marketingový koncept franchisora, prvotní náklady, průměrný roční obrat
 • údaje o osobách oprávněných za franchisora rozhodovat

Sejděte se také s ostatními franchisanty a ověřte si u nich, jak franchisor dodržuje své závazky v praxi.

Smlouva je základ

Zvážili jste pro a proti, výhody a závazky a chcete začít. Na co dát pozor při uzavírání smlouvy? Franchisingová smlouva nemá v českém právním řádu přesné zakotvení, a tak subjekty, které takovouto smlouvu uzavírají, disponují poměrně velkou volností při vymezování vzájemných vztahů.

Přesto je však nutné dodržovat základní pravidla vymezená právním řádem. Co by smlouva minimálně měla obsahovat, vymezuje Evropský kodex etiky franchisingu. U smluv se zahraničním franchisorem je navíc důležité přímo ve smlouvě vymezit právní řád, jímž se vztah řídí, a příslušnost řádného či rozhodčího soudu.

Před uzavřením smlouvy si od franchisora vyžádejte tzv. nabídkovou brožuru, franchisový balík a manuál a důkladně je prostudujte.

Nabídková brožura by měla obsahovat nabídku výrobků, služeb a technologií, výši vstupních a průběžných poplatků, pravidla užívání ochranných známek, patentů a podmínky ukončení spolupráce.

Franchisový balík obsahuje postup pomoci franchisora při zakládání nového podniku, povolení užívat nehmotná práva, image a goodwill, pravidla školení a všemožnou podporu. Obsahem manuálu je pak metodologie vedení podniku a bývá nejčastěji přílohou franchisové smlouvy. Protože obsahuje informace, které tvoří know-how franchisora, je dobré, aby byly podmínky jeho užívání ve smlouvě jednoznačně vymezeny. Požadavkem franchisora bude také úmluva o zachování mlčenlivosti.

Kvalitního franchisora poznáte mimo jiné tak, že vám předloží písemný návrh smlouvy v českém jazyce a podrobně jej s vámi projde. Následně vám poskytne alespoň dva týdny na prostudování a promyšlení celé záležitosti. Nikdy nepodepisujte smlouvu o franchisingu pod časovým tlakem a ideálně prokonzultujte s právníkem, některé franchisové systémy mají smlouvy velmi nevýhodné a jednostranné, což se různými způsoby snaží zakrývat.

Více informací naleznete např. v brožuře Hospodářské komory ČR

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

ahoj, ráda bych se zeptala, zda je lepší začít s fr...
martinakr
19. 3. 2013, 15:32

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená