FinExpert.e15.cz

Fondy: základy kolektivního investování

Většina lidí si myslí, že investovat na kapitálovém trhu znamená být do roka na mizině nebo naopak milionářem. Samozřejmě i to se může stát. Pravděpodobnější však je, že při uvážlivém investování vyděláte tak akorát a navíc nemůžete moc ztratit.
Fondy: základy kolektivního investování

Investování na kapitálovém trhu vyžaduje mít velké množství informací, umět je analyzovat a správně se v pravý čas rozhodnout. Dále je nutné mít poměrně velké množství finančních prostředků na vytvoření kvalitního portfolia a dobře tak rozložit riziko.

Pokud se necítíte dostatečně silní na to, abyste sami rozhodovali do jakých cenných papírů budete investovat své peníze, můžete využít kolektivního investování. Nejběžnější jsou otevřené podílové fondy. Ty shromažďují finanční prostředky od investorů, za které pak investiční společnost (profesionální správce) nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry. Riziko je tak rozloženo a každý podílník riskuje méně, než kdyby investoval sám. Správce fondu se při rozhodování o investicích řídí statutem fondu.

Co to je statut fondu
Ze zákona ho musí vydávat každý podílový a investiční fond. Dozvíte se v něm všechny potřebné informace o fondu.

Otevřený podílový fond
Podílové listy tohoto fondu vydává investiční společnost v neomezeném množství. Cena podílového listu odpovídá jeho podílu na majetku ve fondu, může však být zvýšena o přirážku. Podílové listy může podílník kdykoli zpět prodat investiční společnosti, která je povinna odkoupit je za cenu odpovídající skutečné hodnotě majetku, jež na ně připadá. Částka však může být snížena o srážku.

Uzavřený podílový fond
Investiční společnost tohoto fondu vydává pevný počet podílových listů. Podílník nemůže požádat investiční společnost o zpětný odkup podílových listů. Své podílové listy může pouze prodat na kapitálovém trhu podobně jako jiné cenné papíry. Cena je většinou nižší, než je skutečná hodnota majetku ve fondu připadajícího na podílový list.

Investiční cíl
Chcete-li začít investovat stanovte si nejprve svůj investiční cíl.

Například vás zajímá:

 • dlouhodobé zhodnocení majetku
 • ochrana majetku před inflací
 • maximalizace zisku
 • zajištění se na penzi

Cíl je třeba také vyjádřit v penězích a stanovit si časový horizont, kdy ho chcete dosáhnout. Pro dosažení investičních cílů je naprosto nezbytná disciplína a dodržování naplánované strategie. Hlavně nepanikařit při náhlých výkyvech trhu.

Klepněte pro větší obrázek

Portfolio
I při investování do fondů je vhodné vytvořit si portfolio z několika typů fondů. Složení portfolia záleží na povaze investora a na jeho vztahu k riziku. Obecně platí, že čím vyšší je očekávaný výnos, tím větší je riziko ztrát a naopak. Protože finanční trhy podléhají výkyvům, je třeba investovat peníze, jež můžete nějaký čas postrádat. Investor, který investuje peníze připravené na splátku hypotéky, se po uplynutí měsíce může tvářit poněkud sklesle. Naproti tomu ten, který své úspory nutně nepotřebuje, může být za tři roky se zhodnocením spokojen.

Typy fondů
Existuje široký výběr fondů, které se od sebe liší svým investičním zaměřením, rizikem a doporučenou délkou investice. Do více rizikových fondů je vhodné investovat pravidelně po nižších částkách, za které přikupujete další podílové listy. Tímto způsobem nejenže investujete právě takový objem peněz, který si můžete dovolit postrádat, ale zároveň snížíte riziko, že podílové listy nakoupíte za nevýhodnou cenu.

Podle rizika trhu (typu rizika příslušných aktiv) dělíme fondy na:

 • akciové
 • obligační
 • peněžního trhu
 • balancované/smíšené
 • fondy fondů

Podle geografického rizika (typu měnového rizika) dělíme fondy na: 

 • Česká republika
 • země zóny Euro
 • Evropa (včetně zóny Euro)
 • globální (částečně nebo zcela investující mimo Evropu)

Klasifikace fondu je vždy vyjádřena dvěma složkami - jedna složka určuje riziko trhu a druhá riziko geografické.

Akciové fondy
Fond trvale investuje na akciovém trhu (tj. do akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií) minimálně 66 % aktiv. Akciové fondy zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na akciové indexy.

Obligační fondy
Fond trvale investuje na trhu dluhopisů. Doplňkové investování do akcií je možné, ale podíl akcií nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Obligační fondy zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na obligační indexy.

Fondy peněžního trhu
Fond trvale investuje na trhu dluhopisů, anebo na peněžním trhu. Dluhopisy musí být splatné do jednoho roku. Při překročení tohoto limitu je fond klasifikován jako obligační fond.

Balancované/smíšené fondy
Fond investuje do různých aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny žádné limity pro podíl akcií či dluhopisů.

Fondy fondů
Fond trvale investuje minimálně 66 % aktiv do podílových listů a akcií fondů.

Pro akciové fondy: geografická příslušnost je definována podle sídla emitenta akcií. Investice do akcií mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu.

Pro obligační fondy: geografická příslušnost je definována podle měny aktiv. Investice do měn zemí mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Při zařazení fondu je zohledněno zajištění proti pohybu kursu jednotlivých měn.

Pro fondy peněžního trhu: geografická příslušnost je definována podle měny aktiv. Investice do měn zemí mimo danou kategorii jsou vyloučeny. Při zařazení fondu je zohledněno zajištění proti pohybu kursu jednotlivých měn.

Pro balancované/smíšené fondy: geografická příslušnost je definována podle sídla emitenta akcií a vzhledem k celkovému měnovému riziku. Investice do měn a akciových trhů zemí mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu.

Pro fondy z fondů: geografická příslušnost je definována podle geografického rizika fondů. Investice do podílových listů a akcií mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu.

Jak vybírat fond?
Fond nevybíráme podle toho, kolik v minulosti vydělal, ale jak si dlouhodobě stojí v porovnání s konkurencí. Předchozí výkonnost fondů není zárukou, že bude fond stejně výkonný i v budoucnu. Investice není pojištěna a nikdo nemůže zaručit, že se investované peníze vrátí nebo zhodnotí.

Jak vybrat konkrétního správce fondu?
Nejen kvalita, ale také výše poplatků, které zaplatíte za obhospodařování majetku ve fondu a za odkup podílových listů je určitým vodítkem při rozhodování. Vyhněte se investiční společnosti či investičnímu fondu, o jehož solidnosti máte pochybnost. Každá investiční společnost či investiční fond musí mít licenci od Komise pro cenné papíry. Toto si můžete ověřit po telefonu. Také velikost, tradice a pověst je velmi důležitá.


Spojení na Komisi pro cenné papíry:
Komise pro cenné papíry
P. O. Box 208
Washingtonova 7
111 21 Praha 1

Zelená linka (zdarma) pro hlášení stížností a podnětů na prošetření: 800 160 170
Telefonní číslo pro ověřování platnosti licencí a na dotazy: 221 096 112

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená