FinExpert.e15.cz

Fondy na akcie východní Evropy

Východoevropským akciím bude i nadále pomáhat konvergenční proces, ne však tolik jako dříve.
Fondy na akcie východní Evropy

Mezi východoevropskými akciovými trhy zaujímá z hlediska tržní kapitalizace dominantní postavení Rusko, na druhém místě je s velkým odstupem Turecko. Toto pravidlo většinou ctí podílové fondy, které východní Evropu investičně pokrývají. Velmi často však sledují indexy, které k východoevropským akciím přidávají v menší míře středoevropské, případně blízkovýchodní akcie. Nejužším srovnávacím indexem bývá MSCI EM Eastern Europe, který zahrnuje jen Rusko (66 %), Polsko (18 %), ČR (8 %) a Maďarsko (8 %). Širší index MSCI EM Europe obsahuje navíc turecké akcie s celkovým podílem asi 9 %. Nejširším východoevropským benchmarkem je index MSCI EM Europe & Middle East, který zahrnuje ještě izraelské, egyptské a jordánské akcie.

Výkonnost prvních dvou indexů byla v posledních pěti letech prakticky totožná a činila 35 % p.a. v lokálních měnách. O něco hůře si vedl nejširší index, který stejně jako globální index rozvíjejících se trhů dosáhl průměrné výkonnosti 30 % p.a. Naopak nejvýkonnější byl s 40 % p.a. ruský akciový index. Ten ale měl spolu s tureckým indexem nejvyšší volatilitu. Chce-li tedy investor preferovat jednu východoevropskou zemi, měl by vzít v úvahu větší rizikovost takového rozhodnutí.

Oproti globálnímu indexu MSCI EM byly všechny východoevropské indexy nadvýkonné do začátku roku 2006, poté se však trend obrátil v mírnou podvýkonnost. Znamená to, že východní Evropa už není mezi rozvíjejícími se trhy tím největším tahounem. Dlouhodobě zde působí makroekonomické faktory. Mnohé východoevropské země totiž v minulých letech dosahovaly rekordních temp ekonomického růstu, která se dnes při rostoucích inflačních tlacích a deficitech běžného účtu jeví jako neudržitelná.

Podle dubnové prognózy Mezinárodního měnového fondu by měl proces konvergence východní Evropy vůči západní pokračovat i nadále, avšak poněkud pomaleji. Pro Rusko a Turecko předpovídá MMF snížení růstu HDP v příštím roce o jeden až dva procentní body proti roku 2007, kdy Rusko rostlo o 8 % a Turecko o 5 %.

Dominuje Rusko, většina fondů investuje i do Turecka

Dostupné východoevropské akciové fondy můžeme zjednodušeně rozdělit na fondy s expozicí na více zemí a fondy, které investují buď jen na ruském nebo jen na tureckém trhu. Příkladem regionálního fondu, který sleduje index MSCI EM Europe a investičně pokrývá Rusko, Polsko, Česko a Maďarsko, je ABN Amro Eastern Europe Equity Fund. Oproti benchmarku se více orientuje na akcie se střední kapitalizací (mid caps). V sektorové alokaci hrají největší roli energetika (35 %) a finančnictví (24 %).

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe sleduje užší benchmark MSCI EM Eastern Europe. V regionální alokaci portfolia dominuje Rusko (66 %), podváženo je Polsko (14 %) a Maďarsko (6 %), neutrální pozici zaujímá ČR (9 %). 3 % majetku investuje fond ještě v Kazachstánu. Ze sektorů mají největší váhu energetika (32 %) a finančnictví (21 %). Na pětiletém horizontu dosáhl zmíněný fond nejlepší výkonnosti mezi srovnávanou konkurencí.

ESPA Stock Europe-Emerging se zaměřuje na více zemí než předchozí fond, dvoutřetinovou váhu v jeho portfoliu však mají stále ruské akcie. Dalšími cílovými zeměmi jsou Polsko (10 %), Turecko (9 %), Česko (4 %), Maďarsko (4 %) a Kazachstán (3 %). Sektorová struktura portfolia opět dává největší prostor energetice (25 %) a finančnictví (22 %), významnou roli hrají i materiály (19 %) a distribuční služby (16 %).

HSBC Emerging Europe Equity sleduje širší benchmark MSCI EM Europe. Portfolio má regionálně zainvestováno podobně jako předchozí fond, ovšem v souladu s indexem se omezuje jen na pět zemí. Největší váhu představuje Rusko (66 %), zbytek tvoří Polsko (12 %), Turecko (10 %), Česko (8 %) a podvážené Maďarsko (5 %). Převáženými sektory jsou energetika a materiály.

Stejný benchmark sleduje i Julius Bär Equity Fund Central Europe-EUR, který investuje do Ruska (61 %), Turecka (9 %), Kazachstánu (7 %), ČR (5 %), Rakouska (4 %), Maďarska (3 %) a Polska (3 %). Sektorově je tento fond nejvíce zainvestován do finančnictví (32 %), energetiky (23 %) a materiálů (21 %). KBC Equity Fund Eastern Europe opět sleduje index MSCI EM Europe jako benchmark. Je však na rozdíl od předchozího fondu převážen v Rusku (70 %) a Turecku (12 %), podvážen je shodně v Polsku (6 %), ČR (4 %) a Maďarsku (4 %).V sektorové alokaci zaujímají největší objem energetika (25 %), finančnictví (24 %) a materiály (22 %). Z hlediska dlouhodobé výkonnosti se tento fond řadí k úspěšnějším.

Parvest Emerging Markets Europe sleduje rovněž stejný benchmark. Své portfolio regionálně alokuje mezi Rusko (62 %), Turecko (12 %), Polsko (7 %), Maďarsko (6 %), Česko (5 %) a další země. Ze sektorů mají nejsilnější postavení finančnictví (29 %), energetika (24 %) a materiály (18 %). Nevýhodou fondu je kratší historie. Na tříleté periodě patřil k výkonnějším, měl však i vyšší volatilitu.

Společnost Pioneer Investments nabízí hned dva fondy investující do východoevropských akcií. Zatímco Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock se zaměřuje na obvyklou pětici zemí, kterou představuje Rusko (65 %), Polsko (13 %), Turecko (9 %), Česko (6 %) a Maďarsko (2 %), Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity sleduje nejširší benchmark MSCI EM Europe & Middle East. Mezi země s největší vahou v jeho portfoliu patří Rusko (57 %), Polsko (10 %), Turecko (7 %), Egypt (7 %) a Izrael (6 %). Sektorově se fond profiluje především v energetice (35 %), finančnictví (16 %) a telekomunikacích (12 %). Odlišný benchmark se promítá i do výkonnosti fondu – zatímco na sedmileté periodě patřil k nejslabším, za poslední tři roky měl třetí nejlepší výkonnost. Pomohly mu hlavně egyptské akcie. Expozice na širší region také přispěla k nejnižší volatilitě mezi porovnávanými fondy.

Raiffeisen Osteuropa Aktien se řadí k fondům, které jako benchmark sledují index MSCI EM Europe. Regionální složení portfolia zahrnuje Rusko (57 %), Polsko (13 %), Turecko (12 %), Maďarsko (9 %) a ČR (6 %). Sektorově je fond nejvíce zainvestován v energetice (29 %), finančnictví (27 %) a telekomunikacích (14 %). SGAM Fund Equities Eastern Europe sleduje nejužší benchmark MSCI EM Eastern Europe. Je mírně podvážen v Rusku (62 %), Polsku (16 %) i Maďarsku (6 %), váha ČR je 8 %. Navzdory benchmarku investuje fond také do Turecka (4 %). Ze sektorů investuje hlavně do energetiky (32 %), finančnictví (22 %) a telekomunikací (17 %).

Další regionálně profilované fondy, které zohledňují východoevropské akcie, mají již významnou expozici na střední Evropu a byly zmíněny v minulém FOKUSu 8/08. Tuzemský investor však může upřednostnit i fondy s expozicí na jedinou východoevropskou zemi, a to buď Rusko nebo Turecko. Do ruských akcií investují ABN Amro Funds Russia Equity Fund, WIOF Russian Opportunities Fund a Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer s tím, že poslední fond zahrnuje i kazachstánské akcie (5 %).

Fondy od ABN Amro a Credit Suisse investují nejvíce do energetiky (38 %, resp. 35 %) a materiálů (22 %, resp. 24 %), kdežto fond z nabídky WIOF má na prvním místě sektor materiálů (20 %) a na druhém komunální služby (11 %). Odlišná struktura portfolia mu přinesla menší propad od začátku letošního roku, než měly dva zbylé fondy. Turecké akcie reprezentují fondy ČSOB EMIF Turkey a ESPA Stock Istanbul. U obou tvoří zhruba polovinu majetku akcie z finančního sektoru. Výkonnosti obou fondů byly za posledních pět let srovnatelné.

S pasivními nástroji do Ruska, Turecka i dalších zemí

Chce-li se někdo v rámci východoevropských akcií omezit jen na jednu zemi, jsou pro něj dobrou volbou i pasivní investiční nástroje. Nabídka indexových akcií na Deutsche Börse zahrnuje šest ETF kopírujících ruské nebo turecké akciové indexy.

Z „ruských“ ETF lze vybírat od vysoce koncentrovaného Lyxor ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10), který kopíruje index 10 největších ruských společností s vahou každé akcie do 15 %, až po šířeji diverzifikované ETF s názvem Market Access DAXglobal Russia Index Fund, který kopíruje index řady DAX omezující váhu každé akcie 10% stropem.

Podobná situace je i u „tureckých“ ETF – lze vybrat mezi ETF na index 20 tureckých „titanů“ s vahou do 10 % a ETF na širší index MSCI Turkey. Klíčovým sektorem je u ruských ETF energetika, u tureckých finančnictví. Vedle toho existují i ETF s expozicí na více zemí, a sice Rusko (64 %), Polsko (18 %), Maďarsko (10 %) a ČR (8 %) v případě iShares MSCI Eastern Europe a Rumunsko (43 %), Slovinsko (39 %) a Chorvatsko (17 %) v případě Market Access South-East Europe Traded Index Fund.

Nabídka východoevropských investičních certifikátů je podstatně rozsáhlejší. Z indexových certifikátů se specifickou regionální alokací uvádíme SRX (Kurs) EUR Index-Zertifikat endlos na příslušný srbský index, ROTX 10000 Turbo Long Zertifikat na rumunský index a UTX EUR (Kurs) Index-Zertifikat endlos na ukrajinský akciový index. Jejich emitenty jsou v prvním případě Hypovereinsbank a ve zbylých dvou případech Raiffeisen Centrobank.

Článek publikován ve spolupráci s časopisuem FOND SHOP.

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z FOND SHOPu 9/2008:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená