FinExpert.e15.cz

Fondy absolutní návratnosti: Relativní zklamání

Fondy absolutní návratnosti slibují kladnou výkonnost i za nepříznivých tržních podmínek, většinou se jim to ale nedaří.
Fondy absolutní návratnosti: Relativní zklamání

Lze od nich čekat menší poklesy i nárůsty než u dynamických investic?

Investoři na finančních trzích hledají různé způsoby, jak dosahovat dlouhodobě vyšší výkonnosti portfolia a přitom se vyhnout větším propadům. Kromě jiných možností se jim nabízejí fondy absolutní návratnosti, označované anglickými termíny absolute return, total return nebo target return. Jejich deklarovaným cílem je – na rozdíl od klasických podílových fondů – dosahovat kladné výkonnosti i za nepříznivých tržních podmínek. Nejčastěji používají jako benchmark index peněžního trhu nebo index peněžního trhu navýšený o pevné roční zhodnocení. Aby mohly fondy absolutní návratnosti svůj investiční cíl plnit, investují podle aktuální potřeby do různých tříd aktiv nebo profitují z tržního poklesu některých cenných papírů. Díky volné investiční strategii, která ponechává velkou odpovědnost za výkonnost fondu na portfoliomanažerovi, se částečně podobají hedge fondům.

Míchání tříd aktiv, případně dlouhé a krátké pozice

Za účelem dosažení stabilní a kladné výkonnosti používají fondy absolutní návratnosti dva základní přístupy. Prvním je míchání tříd aktiv. V tomto případě se fond snaží investovat pouze do tříd aktiv s aktuálně kladnou výkonností. V době růstu akciových trhů by v portfoliu měly převládat akcie, jakmile však nastane medvědí trh, je čas akcie vyprodat a nakoupit místo nich třeba dluhopisy, nebo nástroje peněžního trhu, aby se fond vyhnul propadu.

Druhým přístupem je kombinace dlouhých a krátkých pozic. Využití najde zejména u těch fondů absolutní návratnosti, které svou strategii staví na jedné hlavní třídě aktiv (akcie, dluhopisy). Cílem je trvalé držení cenných papírů, u nichž existuje dlouhodobý růstový potenciál (dlouhé pozice), a dočasný prodej jiných cenných papírů, které jsou nejvíce ohroženy rizikem tržního poklesu, se záměrem jejich opětovného nákupu za nižší cenu (krátké pozice). Část portfolia tedy vydělává na dlouhodobém růstu trhu a zbývající část na jeho krátkodobých propadech. Poměr mezi dlouhými a krátkými pozicemi závisí na výhledu portfolio manažera na budoucí vývoj třídy aktiv, do níž fond investuje.

Bohatý výběr, ale časté poklesy

Pro tuzemského investora je dostupná široká škála fondů absolutní návratnosti od různých investičních společností. Dva smíšené eurové fondy zaměřené na rozvíjející se trhy nabízí společnost C-Quadrat. C-Quadrat Arts Total Return Balanced rozděluje své portfolio zejména mezi akciové fondy (akcie) a dluhopisové fondy, doplněk představují fondy peněžního trhu (cca 5 %). Váha akciové části je omezena 50 %, váha dluhopisové části může činit až 100 %. Cílem fondu je mícháním zmíněných tříd aktiv dosahovat kladné výkonnosti. To se mu daří na roční i tříleté periodě zejména díky příznivému vývoji v posledních měsících. Od poloviny roku 2007 do prvního čtvrtletní 2009 se však nevyhnul více než 10% trendovému poklesu kurzu. Poněkud dynamičtěji se chová fond C-Quadrat Arts Total Return Dynamic, který je konstruován podobně jako předchozí fond s výhradou investovat do akciové části až 100 % majetku. Jeho tříletá výkonnost byla podobná jako u předchozího fondu, avšak při vyšší volatilitě a maximálních propadech.

Čtyři eurové fondy absolutní návratnosti s alespoň roční historií nabízí společnost Credit Suisse. Za poslední rok dokázaly vydělat jen dluhopisové fondy CSF Total Return Engineered EUR a CSF Relative Return Engineered EUR. Příznivá je jejich výkonnost i rizikovost rovněž na tříletém horizontu, přestože CSF Total Return Engineered EUR výrazně zaostává za benchmarkem, kterým je mezibankovní sazba LIBOR EUR 3M. Druhý fond sleduje dluhopisový index JPM GBI EMU Aggregate Traded, jehož se víceméně drží. Oba fondy využívají deriváty (forwardy) na úrokové sazby a kreditní riziko eurových dluhopisů. CSF Total Return Global L/S EUR sleduje opět benchmark LIBOR EUR 3M, avšak při odlišné investiční strategii. Jejím principem je využívání dlouhých a krátkých pozic. Tento globální smíšený fond může neomezeně investovat do akcií, dluhopisů i nástrojů peněžního trhu. Až 30 % majetku může investovat na rozvíjejících se trzích a až 15 % do futures na komoditní indexy. CSF Total Return Global BRIC EUR se zaměřuje na akcie a dluhopisy společností, které přímo nebo nepřímo profitují z růstu rozvíjejících se trhů BRIC. Má stejný benchmark jako předchozí fond. Oba smíšené fondy začaly od poloviny roku 2007 za svým benchmarkem výrazně zaostávat, což se projevilo i na jejich negativní výkonnosti v posledním roce.

Fond evropských akcií se strategií absolutní návratnosti nabízí investiční společnosti Fortis. Jedná se o Fortis Absolute Return Equity Europe, který v posledních třech letech dosáhl výkonnosti blízko nuly. Tím ovšem zaostal daleko za benchmarkem – indexovaným výnosem pětiletých německých státních dluhopisů. Uplatňovanou strategií je kombinování krátkých a dlouhých pozic. Smíšený fond Fortis Absolute Return Growth dosáhl v posledním tříletém období větší absolutní ztráty i větší rizikovosti než předchozí fond. Specifická investiční strategie založená na míchání tříd aktiv mu tedy nepomohla překonat benchmark, kterým je index výkonnosti eurového peněžního trhu Eonia.

Mezi eurovými fondy absolutní návratnosti je specifický Parvest Absolute Return Currency 10, který se snaží vydělávat na pohybu směnných kurzů nejvýznamnějších světových měn. Stanovil si ambiciózní benchmark v podobě indexu peněžního trhu Eonia navýšeného o 8 % p.a. Udržet s ním výkonnost se mu však nedaří. Dalšími fondy z nabídky společnosti BNP Paribas IP jsou Parvest Absolute Return Europe LS a Parvest Absolute Return European Bond. Zatímco první je akciový a pro plnění investičního cíle využívá krátkých a dlouhých pozic, druhý je dluhopisový a investuje do kvalitních, převážně nestátních dluhopisů. Oba zmíněné fondy se poměřují s indexem Eonia. Ani jednomu se však za posledních 12 měsíců nepodařilo překonat benchmark. Globálně zaměřeným smíšeným fondem, který diverzifikuje své portfolio mezi akcie, dluhopisy, peněžní trh či komodity a používá strategii míchání tříd aktiv, je Parvest Target Return Plus (Euro). Na roční i tříleté periodě skončil neslavně, za benchmarkem definovaným indexem Eonia + 3 % p.a. výrazně zaostal.

Eurový fond absolutní návratnosti s dostatečně dlouhou historií nabízí i společnost Pioneer Investments. Pioneer Funds - Total Return Currencies sleduje podobnou měnovou strategii jako Parvest Absolute Return Currency 10. I když se v posledním roce dokázal obejít bez ztráty, nedaří se mu příliš překonávat benchmarkový index Eonia.

Z fondů Franklin Templeton sleduje eurovou strategii absolutní návratnosti Templeton European Total Return Fund. Jedná se o dluhopisový fond, který míchá různé typy dluhopisů podle emitenta nebo výnosu do splatnosti. Cílem je překonávat dluhopisový index Barclays Capital Euro Aggregate. Fondu se ale nedaří a za poslední tři roky dosáhl větší ztráty.

K fondům absolutní návratnosti s dolarovou strategií patří CSF (Lux) Total Return Asia Pacific. Tento dynamický smíšený fond (limit pro váhu dluhopisů je 30 %) se zaměřuje na asijsko-pacifický region. Používanou strategií je míchání tříd aktiv a benchmarkem index mezibankovního trhu LIBOR USD 3M navýšený o 4 % p.a. Kvůli velkým propadům v posledním roce však fond za benchmarkem výrazně zaostal. Z fondů BNP Paribas investují v dolarech Parvest Target Return Plus (USD), který se svou smíšenou strategií podobá fondu Parvest Target Return Plus (Euro), a Parvest Absolute Return Multi Assets 4 (USD), který míchá různé typy dolarových dluhopisů. Ani jeden fond v posledním roce nepřekonal svůj benchmark (LIBOR USD 3M + 3 % p.a. resp. LIBOR USD Overnight), druhý fond se navíc výrazněji propadl. Franklin U.S. Total Return Fond investuje do amerických dluhopisů převážně investičního stupně a poměřuje se s dluhopisovým indexem Barclays Capital US Aggregate. Templeton Global Total Return nakupuje do portfolia zejména dluhopisy z rozvíjejících se trhů a jako benchmark mu slouží index Barclays Capital Multiverse. Zatímco první fond Franklin Templeton za svým benchmarkem výrazně zaostal, druhý se ho v posledních třech letech víceméně držel a přinesl výrazně kladnou dolarovou výkonnost. Pomohlo mu posílení měn rozvíjejících se trhů.

Pozor na výkonnostní odměnu

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že ačkoliv fondy absolutní návratnosti rády deklarují kladnou výkonnost i za nepříznivých tržních podmínek, většinou tomu tak není. Finanční krize přivodila poklesy i jim, i když ne tak velké jako akciím, komoditám či korporátním dluhopisům s vysokým výnosem. Menší propady fondů absolutní návratnosti než dynamických tříd aktiv jsou na druhé straně kompenzovány nižším potenciálem růstu v době, kdy se trhům daří. Tím spíše, že jejich portfolio manažeři většinou za kladnou výkonnost vybírají tzv. výkonnostní odměnu. Investor by měl považovat fond absolutní návratnosti za jakýsi specifický smíšený fond, jehož výhodou je menší korelovanost s běžnými třídami aktiv a nevýhodou méně předvídatelné tržní chování nebo nižší dlouhodobý výkonností potenciál.

 Klepněte pro větší obrázek

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 13/2009:

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená