FinExpert.e15.cz

FIO – kampelička s ambicí banky

FIO družstevní záložna sází na kvalitu, dostupnost a ceny. Profiluje se tak jako alternativa i konkurence bankovních ústavů.
FIO – kampelička s ambicí banky

Družstevní záložna FIO byla založena v roce 1996. Již dva roky poté začala pro své klienty nabízet obsluhu účtů přes internet. Postavila se tím mezi pionýry internetového bankovnictví v České republice. Na konci devadesátých let úspěšně přestála krizi družstevních záložen, které byly hromadně tunelovány a kvůli nedůvěře klientů ve velkém zanikaly. V současnosti má více než 7 tisíc klientů a v tomto ohledu vykazuje stabilní nárůst.

Kampelička, záložna či banka?

Název kampelička je lidové pojmenování pro záložnu. Vzniklo na počest průkopníka sdružování drobných střadatelů Františka Kampelíka, který před 150 lety první záložny propagoval.

Od bankovního ústavu se záložna liší především tím, že klient se stává jejím členem. Po vložení členského příspěvku (který je v případě FIO stanoven na 1 Kč) získává určitá práva, ale i povinnosti. Kampelička je povinna ho při zápisu seznámit se všemi stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů a v případě změn ho o nich informovat. Pokud se týče práv, tak má klient např. možnosti požádat o informace o hospodaření své záložny, podle objemu finančních prostředků se také odvozuje hlasovací právo v radě kampeličky, která uděluje pravomocná rozhodnutí.

Výhodou záložen bývá malý počet jejich členů. Často je to totiž tak, že se specializují na úzkou skupinu lidí (např. z jednoho oboru), jimž pak mohou nabídnout kvalitnější služby přímo podle jejich potřeb (což velké bankovní domy nečiní).

Záložny sdružuje Asociace družstevních záložen (ADZ). V současnosti má 17 řádných členů.

Legislativní ukotvení záložny

Z pohledu klienta dnes všechny družstevní záložny spadají – stejně jako ostatní banky – pod dohled ČNB (konkrétně od 1. 4. 2006). To s sebou nese možnost nabízet podobné služby jako bankovní domy (běžné účty, termínované vklady, služby přímého bankovnictví atd.). FIO záložna je navíc od ledna 2006 přímo napojena na clearing ČNB a má vlastní bankovní kód 2010.

Stejně jako ostatní záložny je i FIO podle zákona o bankách účastníkem Fondu pojištění vkladů. Konkrétně to znamená, že i u kampeliček je pojištěno 90 % vkladu, maximálně však 25 000 Eur.

Podle stejného zákona musí obchodní jméno družstevní záložny obsahovat označení "spořitelní a úvěrní družstvo" nebo "družstevní záložna" nebo "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní družstvo". Družstevní záložna musí mít nejméně 30 členů a k založení je potřeba základní kapitál ve výši 35 miliónů Kč (dříve stačilo pouze půl miliónu Kč). Banka musí složit kapitál ve výši 500 miliónů Kč. Dále je potřeba povolení od Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. 

Nedůvěra ke kampeličkám postupně mizí

Z jakého důvodu tedy proběhla na konci 90. let krize záložen, během níž jich bylo velké množství vytunelována a jako peněžní ústav tato instituce ztratila svou důvěru? Vendula Žaloudíková z finanční skupiny FIO to vysvětluje takto: „Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, který položil základy současné právní úpravě podnikání družstevních záložen v České republice, měl vážné nedostatky - zejména nízkou úroveň základního kapitálu (100 000 Kč) a naprostou absenci kvalitního dozoru a regulace podnikání družstev. To spolu s neseriózním vedením některých záložen způsobilo na konci 90. let kolaps sektoru družstevních záložen a ztrátu důvěry veřejnosti.“

Poté však přišly legislativní změny, pomocí nichž se situace kampeliček stabilizovala. Na zlepšení pozice záložen na českém finančním trhu pracuje od roku 2001 také Asociace družstevních záložen.

„Dne 1.5. 2004 nabyla účinnosti euronovela zákona č. 87/19995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech. Ta přinesla zejména zvýšení minimální výše kapitálu záložen na 35 mil. Kč, postupné přenesení funkce dohledu nad spořitelními družstvy na Českou národní banku a zvýšení úrovně zajištění vkladů členů spořitelních družstev. Novela znamenala harmonizaci českých právních norem s legislativou EU. Na družstevní záložny jsou podle jejích principů nyní ze strany ČNB kladeny stejné požadavky jako na banky. Družstevní záložny musí, stejně jako banky, dodržovat regulatorní limity a pravidla obezřetného podnikání. ČNB schvaluje některé kroky záložen, jako například schvalování osob do orgánů záložny či dalších členských vkladů nad určitou výši“, doplňuje Žaloudíková.

Největší mezi malými

Čím si tedy FIO záložna získává své klienty? Jen za období od 31. 8. 2006 do září letošního roku zaznamenala nárůst klientů z 3833 na 7129 a patří k největším záložnám v České republice. Kromě toho, že disponuje šedesáti obchodními místy po celé ČR, čímž se nemůže chlubit ani leckterá banka (služby Fio, družstevní záložny nabízí i obchodní místa RM-SYSTÉMu), nabízí zdarma nejen vedení běžného účtu, ale i platební kartu a především tuzemský elektronický platební styk. To znamená 0 Kč nejen za jednorázové elektronické příkazy k úhradě, ale i realizaci trvalých plateb, jako je trvalý příkaz, inkaso či SIPO. Neúčtuje si ani poplatek za příchozí platbu v rámci ČR apod. Klient tak u FIO může ušetřit až stovky korun ročně. Za připomínku stojí také úročení vkladů, které může dosáhnout až 3,8 % p.a.

FIO družstevní záložna se soustřeďuje především na drobnou klientelu. Nejvíce členů tvoří věková kategorie mezi 30 a 50 lety, avšak přibývají i střadatelé ve věku do 30 let.

Záložna FIO nabízí následující služby:

  • Příjem hotovosti a bezhotovostních plateb na účty
  • Výběr hotovosti na pobočkách a jednorázové (standardní a prioritní), trvalé a hromadné platební příkazy
  • Vkladové produkty
  • Specifické úvěrové produkty, včetně podnikatelských úvěrů
  • inkasa včetně SIPO, platební karty, internetbanking, atd.

V rámci pronikání finanční skupiny Fio do Polska a Maďarska plánuje záložna rozšířit svou působnost i na tyto trhy.

Název záložny Fio, družstevní záložna
Sídlo V Celnici 10, 117 21 Praha 1
IČ, DIČ 64946843, CZ64946843
Telefon na centrálu / fax 224 346 111/224 346 110
Zelená linka 800 100 339
E-mail fio@fio.cz
WWW http://www.fio-zalozna.cz/
Aktiva celkem 2.093.068 tis. Kč. (údaj k 31. 12. 2006)
Počet klientů 7129 (údaj k 30. 9. 2007)
Počet poboček 60 - služby Fio jsou k dispozici i na obchodních místech RM-SYSTÉM
Počet vydaných karet 3000 (k 14. 11. 2007)
Počet bankomatů síť bankomatů ČSOB
Vydávané platební karty Visa, MasterCard (karty vydává ČSOB)
Číslo pro blokace karet 420 495 800 111
Přímé bankovnictví internetbanking
Vydávané šeky -
Typy úvěrů kontokorentní úvěr, podnikatelský úvěr, úvěr na obchodování s cennými papíry
Typy účtů běžné účty, spořící účty, termínované vklady
Údaje jsou k 13. listopadu 2007  
Výtah z některých cen pro občany Osobní účet
Vedení účtu měsíčně 0
Příkaz k úhradě přes internet do jiné banky 0
Trvalý příkaz k úhradě do jiné banky (realizace) 0
Inkaso z jiné banky 0
Příchozí platba z jiné banky 0
Výběr z bankomatu vlastní banky 6
Výběr z bankomatu ostatních bank 30
Výběr z bankomatu v zahraničí 80 Kč + 0,5 %
Cash Advance v ČR 150 Kč + 0,5 %
Cash Advance v zahraničí 200 Kč + 0,5 %
Zahraniční příkaz k úhradě přes internet v EU 0,25%, min. 2, max. 10 EUR + 250 Kč (europlatba dle nařízení 2560/2001)
Zahraniční příkaz k úhradě přes internet mimo EU ad popis 1
Příchozí platba ze zahraničí v rámci EU 150 (europlatba dle nařízení 2560/2001)
Příchozí platba ze zahraničí mimo EU ad popis 2
Vklad hotovosti na účet 0
Výběr hotovosti z účtu nad 1000 Kč včetně zdarma, jinak 30 Kč
Měsíční výpis z účtu zaslaný poštou 30
   
   
  Popis 1)
  A - dispozice BEN (poplatky bank hradí příjemce):
  0,25 %, min. 2 EUR, max. 10 EUR
  B - dispozice SHA (o poplatky bank se dělí příjemce a odesílatel):
  a) Automatizované elektronické platby (STP, tzn. platby zadané elektronicky, obsahující BIC, bez specifických požadavků na zpracování) dle požadavků banky – 0,25 %, min. 2 EUR, max. 10 EUR plus poplatek ČSOB 0,7 %, min. 250,–, max 750,–
  b) Standardní - 0,25 %, min. 2 EUR, max. 10 EUR plus poplatek ČSOB 1 %, min. 250,–, max. 1 500,–
  C - kód výloh OUR (poplatky hradí odesílatel)
  Jako SHA plus dodatečné poplatky zprostředkujících bank
   
  Popis 2)
  A - dispozice BEN (poplatky bank hradí příjemce):
  1 %, min. 150, max. 1000 Kč plus případné poplatky zprostředkujících bank
  B - dispozice SHA (o poplatky bank se dělí příjemce a odesílatel):
  1 %, min. 150, max. 1000 Kč
  C - kód výloh OUR (poplatky hradí odesílatel)
  pro příjemce zdarma
Další článek


 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

No ambiciozni oni jistě jsou
Jan
26. 8. 2010, 18:18
Re: FIO, spokojenost
Pet
16. 11. 2007, 22:24
Za měsíční výpis také není třeba platit
Zdenek
16. 11. 2007, 19:39
Re: FIO, spokojenost
Sesijama
16. 11. 2007, 13:36
Re: FIO, spokojenost
Radek
16. 11. 2007, 10:55

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená