FinExpert.e15.cz

Finanční leasing automobilu po reformě II

Potěší změna v oblasti finančního leasingu osobních automobilů poplatníky daně z příjmů v roce 2008?
Finanční leasing automobilu po reformě II

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) přinesla s účinností od 1. ledna 2008 nejen změny v daňovém odpisování osobních automobilů, o čemž bylo publikováno v předcházejícím článku, ale také řadu změn v oblasti daňové uznatelnosti nájemného u finančního leasingu osobních automobilů.

Prodloužení doby trvání nájmu osobních automobilů

Do konce kalendářního roku 2007 byla minimální doba nájmu pronajímané věci jednou z podmínek pro daňovou uznatelnost nájemného u finančního leasingu jako daňového nákladu (výdaje). Dle § 24 odst. 4 písm. a) ZDP (ve znění platném do konce roku 2007) platilo, že minimální doba nájmu musela být delší než 20 % stanovené doby odpisování uvedené v § 30 ZDP (ve znění platném do konce roku 2007), avšak nejméně 3 roky. Pozn.: U nemovitostí byla minimální doba nájmu stanovena na 8 let.

Pro osobní automobily, které byly zařazeny dle platné legislativy do odpisové skupiny 1a, byla stanovena doba odpisování 4 roky. Jako důsledek této podmínky byla naprostá většina smluv o finančním leasingu osobních automobilů sjednávána na dobu 36 měsíců.

Od 1. ledna 2008 dochází ke změně právě v podmínce minimální doby nájmu jakéholiv hmotného movitého majetku. V § 24 odst. 4 písm. a) ZDP je stanoveno následující: doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1 ZDP. Z tohoto ustanovení ZDP (ve znění platném v roce 2008) vyplývá, že minimální doba trvání finančního leasingu u osobních automobilů je 5 let. Je to důsledek novelizace, která byla popsána v předcházejícím článku, kde bylo uvedeno, že došlo ke zrušení odpisové skupiny 1a (kde byly osobní automobily odpisovány po dobu 4 let) a přeřazení osobních automobilů do 2. odpisové skupiny (doba odpisování 5 let).

Podle bodu 12 přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů platí, že u hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 1. ledna 2008, se až do doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku použijí ustanovení ZDP ve znění platném v roce 2007.

Důsledkem tohoto přechodného ustanovení je, že smlouvy o finančním leasingu osobních automobilů uzavřené do konce roku 2007 se řídí pravidly, kdy minimální doba nájmu je podstatně nižší (tj. minimálně 36 měsíců).

Tabulka: Minimální doba nájmu u jednotlivých skupin majetku podnikatelského subjektu

Klepněte pro větší obrázek

Pozn.: V případě nemovitého majetku došlo ke zvýšení minimální doby trvání finančního leasingu 30 let, což v tomto případě představuje výrazný nárůst.

Zrušení limitu vstupní ceny

Zákon o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2008 přináší také pozitivní zprávu pro milovníky luxusnějších automobilů, a tou je zrušení limitu 1 500 000 Kč. Podnikatelské subjekty tedy mohou jako daňový výdaj uplatnit nájemné v případě finančního leasingu osobního automobilu v plné výši.

Dle přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (konkrétně bodu 8) platí, že u smluv uzavřených do nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje dle příslušných ustanovení ZDP ve znění platném do konce roku 2007.

Zhodnocení FinExpert.cz

Pokud shrneme všechny výše uvedené změny v oblasti daňové uznatelnosti nájemného u finančního leasingu osobního automobilu lze konstatovat následující:

Prozíravý podnikatelský subjekt zainventoval do nákupu osobního automobilu prostřednictvím finančního leasingu do konce roku 2007. Pokud to nestihl, tak zoufat v roce 2008 nemusí v tom případě, pokud bude pořizovat dražší a luxusnější osobní automobil. V tomto případě by mu dopad prodloužení minimální doby trvání nájmu byl určitým způsobem kompenzován zrušením limitu vstupní ceny osobního automobilu.

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená