FinExpert.e15.cz

Exekutor za dveřmi

I menší dluh může skončit návštěvou exekutora. Pokuty, faktury za telefon či půjčky plaťte včas, vyhnete se tak nepříjemnostem s exekucí.
Exekutor za dveřmi

Platíte-li veškeré dluhy včas a neručíte příbuzným, kteří si rádi půjčují a neradi splácejí, s exekutorem se pravděpodobně nikdy nesetkáte. Exekuce je poslední nadějí věřitelů, kteří se snaží získat své peníze od lidí, kteří sami nechtějí nebo nejsou schopni vyrovnat své závazky.

Důvody exekuce

Zatímco v roce 2001, kdy institut soudních exekucí začal fungovat, bylo evidováno pouze 4 302 exekucí, v roce 2007 bylo nařízeno již více než 427 tisíc exekucí. Ze statistiky nelze bohužel vyčíst, zda jsou cílem exekutorů spíše běžní lidé (nepodnikatelé), kteří nesplácí nejrůznější dluhy, či podnikatelé. Statistika přímo nesleduje ani průměrnou výši vymáhané částky či důvod, z jakého byla exekuce nařízena. Podle Pavla Kočiše, tiskového mluvčího Exekutorské komory ČR, má každoročně většina nově nařízených exekucí svůj původ v drobných pohledávkách od věřitelů jako jsou zdravotní pojišťovny, dopravní podniky, distributoři energií, vodárny, telekomunikační operátoři a další. V minulém roce se poprvé na nárůstu počtu nově nařízených exekucí výraznou měrou podílely nesplácené úvěry u bankovních i nebankovních finančních institucí. „Vedle bank a nebankovních finančních institucí byla novým fenoménem mezi oprávněnými (tj. věřiteli) také Česká televize. V loňském roce bylo odhadem 12 tisíc exekucí nařízeno kvůli vymáhání koncesionářských poplatků,“ dodává Pavel Kočiš.

Průběh exekuce

Exekuce hrozí těm, kteří nejsou ochotni dobrovolně vyrovnat své dluhy. Pokud například nesplácíte úvěr, bude se pravděpodobně finanční instituce domáhat zaplacení dluhu soudní cestou. Soud rozhodne, že jste povinni vyrovnat vzniklé dluhy. Pokud sami nezaplatíte vypůjčené peníze, i když vám to soud nařídil, připravte se na návštěvu soudního exekutora.

Exekuce může být provedena pouze na základě tzv. exekučního titulu. Typickým příkladem exekučního titulu je právě rozsudek. Může jim být ovšem i exekutorský zápis, rozhodčí nález, rozhodnutí ve správním řízení apod. V našem případě podá finanční instituce na soud návrh na nařízení exekuce spolu s návrhem na pověření soudního exekutora, kterého si vybrala. Soud vydá usnesení o nařízení exekuce. Vybraný soudní exekutor vám doručí usnesení o nařízení exekuce. Jakmile obdržíte usnesení o nařízení exekuce, nesmíte již nakládat (např. prodat, převést na jinou osobu) se svým majetkem, ani majetkem patřícím do společného jmění manželů. Soudní exekutor vydá exekuční příkazy například na stržení peněz z bankovního účtu, srážky z platu, prodej nemovitého či movitého majetku apod. Pokud soudní exekutor nezíská dlužnou částku v hotovosti například z bankovních účtů, přistoupí k zabavení předmětů, které lze zpeněžit. Může se jednat například o nadstandardní vybavení domácnosti. Zabavené movité věci, které exekutor zahrne do soupisu, odveze do exekučního skladu. Movité věci jsou následně vydraženy. Po vymožení dlužné částky podá exekutor soudu návrh rozvrhového usnesení, ve kterém určí, jak bude s vymoženou částkou naloženo, tj. kolik dostane v našem případě finanční instituce, jaké jsou náklady a odměna soudního exekutora a případně kolik peněz z výtěžku dražby se má vrátit dlužníkovi. Soud rozvrhové usnesení schválí a exekuce je tzv. ukončena vymožením.

O kalhoty nepřijdete

Při exekuci nepřijdete o veškerý osobní majetek. Exekutoři se zajímají především o peníze na bankovních účtech, vkladních knížkách, příjmy od zaměstnavatele, vyplácené sociální dávky, vlastněné nemovitosti, automobily, vybavení domácnosti apod. Pavel Kočiš uvádí, „že se exekuce nevztahuje na běžné oděvy a obvyklé vybavení domácnosti“. Pokud dojde k exekuci přímo u vás doma, je za obvyklé vybavení domácnosti zpravidla považován stůl, židle, postele, sporák, ale už ne plazmová televize, DVD přehrávač, videokamera a další spotřební elektronika. „Exekuce se také nevztahuje na snubní prsteny a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a pomůcky, bez kterých se vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě neobejdete a hotovost do částky tisíc korun,“ dodává Pavel Kočiš.

Pokud podnikáte, nemůže vám exekutor zabavit ani majetek, který nutně potřebujete k výkonu své podnikatelské činnosti. Pokud máte například truhlářství, nemůže vám exekutor zabavit vybavení dílny či prodejny.

Vylučovací žaloba

Soudní exekutor se zaměřuje na majetek, který patří dlužníkovi. Může se stát, že je při exekuci zabavena i věc, která nepatří dlužníkovi. Může se jednat například o vypůjčený fotoaparát, televizor apod. Pokud se tak stane, musí se vlastník nebo spoluvlastník zabavené věci obrátit na soud s tzv. vylučovací žalobou. O podání vylučovací žaloby musí vlastník zabavené věci informovat exekutora. Dokud soud nerozhodne, kdo je vlastníkem věci, nemůže být zabavená věc vydražena.

Zapomenuté dluhy

Může se stát, že se o exekuci dozvíte až v okamžiku, kdy je již nařízena. Důvodem může být například nesplacená půjčka vašeho manžela či manželky, o které jste nevěděli nebo nezaplacená pokuta za dopravní přestupek. Nechcete-li aby došlo k zabavení vašich osobních věcí, a jste ochotni dluh vyrovnat, můžete dlužnou částku uhradit už jen přímo soudnímu exekutorovi. Pokud požadovanou částku zaplatíte ihned po doručení usnesení o nařízení exekuce, je úhrada považována za dobrovolné vyrovnání dluhu. Soud pak může tuto dobrovolnost zohlednit a snížit odměnu soudního exekutora na 50 %.

Odměna exekutora

Podle slov Pavla Kočiše jsou výdaje soudního exekutora tvořeny ze dvou částí - náklady soudní exekuce a odměnou soudního exekutora. Odměna exekutora je stanovena tarifem a odvíjí se od výše vymáhané částky. Do 3 milionů korun činí odměna exekutora 15 % z vymáhané částky (minimálně však 3 000 Kč), nad 3 do 40 milionů korun 10 %, nad 40 do 50 miliónů korun 5 % a nad 50 milionů korun náleží exekutorovi odměna ve výši 1 %. Minimální náklady jsou také stanoveny tarifem ve výši 3 500 Kč. Ty se však mohou zvyšovat, pokud např. v rámci exekuce dojde k prodeji majetku v dražbě apod.

 

Další článek


 

Související články


celkem 12 komentářů

Nejnovější komentáře

Všichni co máte exekuce a nespíte, jste na tom podob...
Marina
29. 11. 2013, 15:25
doporučuji <a rel="nofollow" href="http://www.123...
Jindra
6. 11. 2013, 11:39
..mno, nyní jsme v roce 2013 a prakticky se tento vý...
Marketa
20. 6. 2013, 12:30
Exekuce je věc která se může dotýkat nás všech. V to...
Matus Novak
13. 9. 2012, 09:59
Trefný nadpis-Exekutor za dvermi a preto by sme v dn...
Emma.Mannova
4. 9. 2012, 19:38

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená