FinExpert.e15.cz

Exekuce kvůli dědictví není legrace

V případě dědictví získáte nejenom aktiva, ale i pasiva.
Exekuce kvůli dědictví není legrace

Dědici v dědickém řízení získávají nejenom aktiva, ale taky všechny oprávněné dluhy zemřelého, a to až do výše dědictví. Dědí se buď veškerý majetek včetně dluhů, nebo nic. Neplacení oprávněných dluhů za zamřelého může rodinu přivést až do pasti exekuce

Částečné dědictví není možné. Dědicové mají přitom možnost dědictví odmítnout. Přijmutí dědictví je potřeba dobře promyslet, protože zpětně se dědictví vzdát nejde. Stejně tak se nevratně vzdávají dědictví dědici při jeho odmítnutí.

Exekuci podléhá veškerý majetek dědice

V životě není ničím výjimečným, že exekuce postihne dědice, který neuhradil závazky zahrnuté do dědického řízení. V případě, že dědicové nezačnou komunikovat s věřiteli, protože se mylně domnívají, že nemusí dluhy za zemřelým hradit, tak se vystavují riziku exekuce.

  • Exekuci přitom nepodléhá pouze zděděný majetek dědice, ale celý majetek dědice (např. byt, ve kterém bydlí).

V praxi se tak stává, že dědici přijmou nemovitost jako dědictví. Následně mají problémy nemovitost prodat nebo pronajmout a nemají peníze na úhradu dluhů za zemřelým. V tomto případě se však budou věřitelé svého nároku domáhat soudní cestou. Konečná vymáháná částka může být v konečném efektu díky vysokým nákladům exekuce vyšší než hodnota zděděné nemovitosti.

Dostat se do exekuce kvůli dědictví rozhodně není legrace. Když dědic dobrovolně neuhradí závazky zemřelého, tak nastupuje na řadu exekuce. I pohledávky za zemřelými vymáhají věřitelé exekutorskými úřady. Náklady exekuce potom dlužnou částku výrazně zvyšují a ziskové dědictví se může stát ztrátovým.

Dluhy mohou být nižší

Na druhou stranu není potřeba propadat panice. Při komunikaci s věřiteli mají dědicové velkou šanci na snížení placené částky nebo na úhradu dluhu v poměrně nízkých částkách. Základem je však ihned komunikovat se všemi věřiteli dle usnesení.

Kdy je možné dluh snížit?

  • Jestliže měl dotyčný dluh třeba na veřejném zdravotním pojištění, tak zdravotní pojišťovny přihlašují k dědickému řízení dlužné pojistné i dlužné penále. Při úhradě dlužného pojistného však bývá zpravidla dlužné penále na základě žádosti o prominutí penále prominuto v plné výši.
  • Určitě se vyplatí zkusit u nejasných dluhů namítnout jejich promlčení.

Věřitelé zpravidla přistoupí na splátky

U dědických případů jsou věřitelé zpravidla ochotni přistoupit i na nižší splátky než obvykle. Banky či pojišťovny jsou rády, že dostanou dlužnou částku od dědice. Když dědic dědictví odmítne, tak musí dlužnou částku v plném rozsahu odepsat. Proto by se měli věřitelé ihned po nabytí právní moci dědického řízení spojit s jednotlivými věřiteli a zkusit se domluvit třeba na úhradě dluhu ve splátkách.

V praxi totiž mnohdy dochází k situaci, že dědic bude ve zděděné nemovitosti bydlet a na jednorázovou úhradu dluhů nemá finance. Dohoda o splátkách je tedy vhodným řešením. Ze zákona odpovídají dědic za dluhy pouze do výše nabytého dědictví. Přestože měl zemřelý více dluhů, tak se věřitelé uspokojí pouze do výše nabytého dědictví.

Pozor na dodatečné dluhy

Na základě úmrtního listu zahájí dědické řízení místně příslušný okresní soud. Vedením dědického řízení je soudem pověřen notář, který provede soupis veškerého majetku a závazků a ocení je.

Věřitelé musí své dluhy k dědickému řízení přihlásit ve stanovené lhůtě. Někteří věřitelé se však mohou se svými dluhy přihlásit i po skončení dědického řízení. I v tomto případě odpovídají dědici za dluhy do výše nabytého dědictví. Nové dluhy tak mohou znamenat značné problémy.

Další článek


 

celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

Jeste dodam, ze odmitnout dedit muzete i dle uprav! ...
Blbablondyna
20. 10. 2013, 16:41
Ty upravy jsou amoralni a nejsem si jista, zda nejso...
Blbablondyna
20. 10. 2013, 15:05
Exekuce je věc která se může dotýkat nás všech. V to...
Matus Novak
13. 9. 2012, 09:54
V dnešnej dobe by sme mali byť pripravení na všetko....
Emma.Mannova
4. 9. 2012, 19:30
ale vždyť nato dáváš ten odkaz ty sám joudo!!! zříci...
xicht
6. 6. 2012, 00:49

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená