FinExpert.e15.cz

Evropská podpora malého a středního podnikání

Evropská komise zveřejnila nový program pro podporu malého a středního podnikání, hlavního zdroje zaměstnanosti.
Evropská podpora malého a středního podnikání

Před několika týdny na konferenci v Bruselu, kde měla redakce měsíčníku Osobní finance a finančního serveru FinExpert.cz své zastoupení, přestavil Günter Verheugen, evropský komisař odpovědný za politiku pro podniky a průmysl, nový program pro malé a střední podniky (MSP) s názvem Enterprise Europe Network (síť EEN).

Velký význam tohoto programu spočívá ve skutečnosti, že malé a střední podniky tvoří páteř evropského hospodářství (cca 99 % podniků v EU patří do kategorie MSP) a jsou hlavním zdrojem pracovních míst a inovativních výrobků a služeb. MSP tak hrají zásadní úlohu v evropské strategii zaměstnanosti a růstu.
 
Nově vybudovaná síť EEN představuje síť kontaktních center nacházejících se v zemích EU 27 a dále Norsku, Islandu, Švýcarsku, Izraeli, Arménii, Turecku a Makedonii.
 
Úkolem těchto kontaktních center je:
  •  pomáhat podnikům při hledání nových obchodních partnerů, zejména v jiných zemích, než daný podnik působí
  • pomáhat vyvíjet malým a středním podnikům nové výrobky a vstoupit na nové trhy a informovat je o činnostech a možnostech, které EU nabízí
  • radit malým a středním podnikům v technických záležitostech, jako jsou práva k duševnímu vlastnictví, normy a právní předpisy EU
  • působit jako dvousměrná cesta mezi podnikateli a osobami v EU s rozhodovací pravomocí a předávat názory oběma směry.

Co přináší síť EEN pro malé a střední podnikání

Cílem sítě EEN je napomáhat malým a středním podnikům při jejich rozvoji především z pohledu inovací a jejich přístupu k informacím evropského charakteru. Malé podniky, zejména při startu své činnosti, totiž obvykle nemají dostatečné kapacity, a to především finanční, aby mohly sledovat, jaké různé dotační prostředky ze zdrojů EU mohou využívat. Taktéž obvykle nejsou schopny zcela posoudit inovační a tržní potenciál svých výrobků a služeb či prozkoumat nové podnikatelské příležitosti zejména mimo regiony, které dobře znají. Síť EEN tato úskalí částečně či plně eliminuje, a to prostřednictvím cca 500 kontaktních míst s více než 4000 zkušených pracovníků.
 
Jednotlivá kontaktní centra sítě EEN mohou zájemcům poskytnou pomoc při hledání nových obchodních partnerů (včetně sjednávání různých setkání), a to zejména v jiných zemích, resp. v regionech, kde tyto podniky prozatím nepůsobí. Dále se může jednat o pomoc při rozvoji podnikatelských činností, technologické spolupráce či možnost poradenství v oblasti inovací a získání rizikového kapitálu. Další službou těchto kontaktních center je objasnění možností financování, které existují v rámci dotačních titulů EU (síť EEN neposkytuje přímo finanční prostředky).
 
Výhodou této sítě je poskytování všech uvedených služeb na jednom místě, což minimalizuje byrokracii a odbourává nejasnosti při volbě, která organizace je relevantní v rámci konkrétní záležitosti.
 
Služby této sítě jsou k dispozici podnikům všech velikostí bez ohledu na to, zdali produkují výroky či poskytují služby, ovšem primárně jsou služby této sítě poskytovány malým a středním podnikům, výzkumným ústavům, vysokým školám, technologickým centrům a agenturám pro rozvoj podnikání a inovací.
 

Kde hledat pomoc konkrétně

V rámci České republiky působí 11 kontaktních center sítě EEN, a to v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Plzni. Seznam kontaktních center sítě EEN působících v rámci ČR je k dispozici na následující adrese:
 
Evropský portál pro malé a střední podniky (v češtině) je k dispozici na následující webové stránce:
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_cs.htm. Tento portál přehledně prezentuje všechny dostupné evropské programy podporující malé a střední podnikání.
 
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená